Miljøstyrelsen
Om virksomheden

Kernen i Miljøstyrelsens arbejde er den miljøfaglige kompetence og gode resultater forudsætter løbende udvikling af organisationen samt klare strategier for kompetenceudvikling, dialog med omverdenen, og klare mål for samarbejdet internt i organisationen og med resten af koncernen.
Vi udgiver årligt en miljøredegørelse, der beskriver vores egen påvirkning af miljøet og en årsrapport, hvori vi opgør resultaterne på en række faglige og organisatoriske mål. Det er blot to ud af mange initiativer, der er med til at sikre fremdrift og målrettethed i den måde, vi arbejder på.

Beliggenhed
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense
Tlf:
72 54 40 00