Geodatastyrelsen
Om virksomheden

Geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet. Styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.
Geodatastyrelsen har ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark.
Styrelsen har desuden ansvar for søopmåling og søkortlægning til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.