Forsvaret
Om virksomheden

Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet og er en del af Danmarks samlede beredskab.  Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, ligesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser. Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfælleskabet og udsendt i internationale missioner.
Hovedparten af Forsvaret 14.700 medarbejdere bærer uniform i det daglige, mens medarbejderskaren uden uniform udgør ca. 4.800 ansatte.
Nogle af disse civile stillinger er: Indkøber, Presserådgiver, IT-forretningsudvikler og Controller.

Beliggenhed
Forsvaret
Danneskiold Samsøes Allé 1
1434 København
Tlf:
+45 7284 0000
Mail: