Energinet.dk
Om virksomheden
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.
Beliggenhed
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf:
70 10 22 44