Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vagtbærende overlæge med speciale i Geriatri søges til Aalborg Universitetshospital, Klinik Medicin, Hobro

Region Nordjylland

Mariagerfjord, Nordjylland

Indrykket
16-09-2020
Kontakt
Region Nordjylland
Stolbjergvej 8
9500
Hobro
Praktisk information
Oprettet
16-09-2020
Udløber
17-09-2020
Kviknummer
330329917
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter.

Vi søger en overlæge med speciale i geriatri, der er klar til at gøre en forskel for vores patienter.

Medicinsk afdeling i Hobro er en bred intern medicinsk afdeling med speciallæger inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, nefrologi, geriatri, gastroenterologi og akut medicin. Vi ønsker en bredt sammensat speciallægegruppe, gerne med speciallæger inden for alle de medicinske grenspecialer. Dette for at skabe et spændende tværfagligt miljø, samt styrke vores kompetencer i forhold til behandling af den multisyge medicinske patient.

Afdelingen består af:

  • Medicinsk sengeafsnit med i alt 29 senge fordelt på to afsnit. Her modtages akutte medicinske patienter efter henvisning fra egen læge/vagtlæge. De akutte patienter visiteres via AMK vagtcentral. Derudover modtages medicinske patienter fra specialafdelinger, primært AMA, i Aalborg til videre medicinsk færdigbehandling. Der modtages ikke 112-opkald eller ustabile patienter.
  • Rehabiliteringsafsnit med 20 senge. Her modtages visiterede patienter fra Aalborg Universitetshospitals øvrige afdelinger med behov for specialiseret genoptræning.
  • Nystartet Daghospital med fire subakutte tider, hvor akutte patienter via AMK kan omvisiteres til dagpatienter, så de kommer i Daghospitalet førstkommende hverdag. Her har vi mulighed for et accelereret udredningsforløb. Afdelingen er i gang med at udbygge Daghospitalet i forhold til, om der er nogle patientforløb, der kan konverteres fra indlæggelse til daghospital. Samtidig arbejdes der på at udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde gennem forskellige projekter med kommune og praksis. Aktuelt et projekt med henblik på forebyggelse af indlæggelse af den kognitivt svækkede patient.
  • Medicinsk ambulatorium med blodtryksambulatorium, lungeambulatorium, thyroidea ambulatorium og polyfarmaci ambulatorium. Desuden en lungeudredningsklinik i samarbejde med lungemedicinsk afdeling i Aalborg.
  • Kardiologisk ambulatorium med ekkokardiografi, Holter-monitorering, R-test og DC-konvertering.
Det forventes, at den kommende overlæge vil være med til at styrke Hobros profil, som det nære sundhedsvæsens hospital, gennem udvikling og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde. Samt deltage i udredning og behandling af de ældre multisyge medicinske patienter indlagt i afdelingen og i daghospitalet.

Organisering
Medicinsk afdeling i Hobro er en del af Aalborg Universitetshospital. Ledelsesmæssigt hører afdelingen under Klinik Medicin og akut.

Lægestaben
Lægestaben ved de medicinske funktioner i Hobro består udover den ledende overlæge af 10 overlæger, 2 afdelingslæger samt læger i hoveduddannelsesforløb (18 forløb i blokstillinger i almen medicin), samt 2 introduktionsstillinger til intern medicin.

Der er 2 vagtlagt ved det medicinske område i Hobro med forvagt i 2-holds skift og døgndækkende tilstedeværende bagvagt. I weekenden er der 2 reservelæger i dagvagt.

Stillingen
At vi er del af Aalborg Universitetshospital betyder, at den kommende overlæge kan tilbydes et godt tværfagligt miljø her i Hobro samtidig med, at man har et samarbejde med de øvrige medicinske specialeafsnit på universitetshospitalet i Aalborg.

Den kommende overlæge forventes at deltage i bagvagten. Bagvagten er i øjeblikket 8 skiftet tilstedeværelsesvagt.

Overlægen refererer til den ledende overlæge.

Overlægen forventes sammen med de øvrige speciallæger at deltage i undervisningen af yngre læger ansat ved afdelingen.

Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, initiativer med hensyn til faglig udvikling og undervisning/supervision af yngre læger.

Afdelingen er en del af Aalborg Universitetshospital, hvorfor forskningsmæssig interesse er ønsket.

Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Sammen med ansøgningen skal der udfyldes et skema til bedømmelse af de 7 lægefaglige kompetencer. Skemaet er en del af den elektroniske ansøgningsproces, som du starter op ved at klikke på "Søg Job".

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorthe Mørck Mortensen på dmm@rn.dk eller telefon 97652573.

Region Nordjylland er ansættelsesmyndighed.

Samtaler forventes umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Nordjylland
Stolbjergvej 8
9500
Hobro
Praktisk information
Oprettet
16-09-2020
Udløber
17-09-2020
Kviknummer
330329917
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed