Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Uddannet Cand. Psych. søges til Familieplejen i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus, Østjylland

Indrykket
15-09-2021
Kontakt
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 1B
8260
Viby J
Praktisk information
Oprettet
15-09-2021
Udløber
20-09-2021
Kviknummer
330828481
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du være med til at udvikle Familieplejeområdet og brænder du for at gøre en forskel for anbragte børn og unge? Så kom og vær en del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling i Aarhus Kommune. Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere.

 

Der er tale om en nyoprettet stilling til besættelse af en psykolog. Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. november 2021.

 

Om os
Familieplejen har til huse på Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J. Vi er i alt 20 konsulenter samt 1 faglig koordinator og 1 leder. Vi er netop i gang med at implementere en ny struktur, hvor vi er opdelt i 4 teams. Opgaverne i Familieplejen spænder bredt fra rekruttering af nye plejefamilier, kvalificering og matchning af barn/ung og plejefamilie samt supervision og uddannelse af plejefamilierne. Vi dækker hele børneområdet (0-18/23 år) både udsatte og handicap. Vi er et ”gammelt hus” med langvarig erfaring indenfor området, men som nu er i fuld gang med at implementere en ny struktur i Familieplejen.

 

Om jobbet

Som Psykolog i Familieplejen vil din opgave være at indgå i den daglige drift med kvalificering og sparring til konsulenterne og plejefamilierne med dine psykolog faglige perspektiver. Du vil desuden i særligt vanskelige eller komplekse sager kunne få opgaver ude i en konkret plejefamilie i en afgrænset periode, til understøttelse af deres opgave med at varetage omsorgen for et anbragt barn, idet dit formål altid vil være at understøtte og samarbejde med konsulenterne. Konsulenterne vil altid være den primære kontakt til plejefamilierne. Du vil desuden i konkrete sager skulle perspektivere og vurdere på barnets behov med henblik på kvalificering af, hvilke hjælpesystemer der vil være relevant at bringe i spil omkring barnet/den unge. Du vil i forlængelse heraf være løftestok ind i PPR eller det regionale system ift. plejebarnet, der hvor det viser sig nødvendigt.

Du vil indgå i den fortsatte udvikling af Familieplejen, idet vi er optaget af at udvikle og understøtte de anbragte børn og unges trivsel og udvikling. I Familieplejen har vi en familieplejestrategi, hvor du vil have en særlig opgave i at understøtte plejefamilierne i at lykkes med det store arbejde, som de yder dagligt. Alt sammen med det formål at sikre de anbragte børn og unge de bedste udviklingsmuligheder og udfoldelse af deres potentialer. Vi har i strategien fokus på at sikre, at så mange som muligt af de anbragte børn og unge kan vokse op i en familielignende kontekst.

Med denne interne psykologstilling i Familieplejen har vi en forventning om at kunne styrke det faglige niveau yderligere, og at det desuden giver mulighed for at hjemtage eksterne psykologopgaver i relation til familieplejeanbringelser. Da der er tale om en nyoprettet stilling, vil du i høj grad få mulighed for at være med til at præge stillingens indhold og opgaveløsningen. Der må forventes tjenstlig kørsel, hvorfor kørekort er et krav, og egen bil er en fordel. Der kan i begrænset omfang forekomme arbejde uden for normal arbejdstid, fx ved besøg i plejefamilier eller ved undervisning på planlagte dage i konkrete weekender.

 Stillingens arbejdsområde

·         Sparring med konsulenterne ift. match og omsætning af vejledning og supervision i konkrete sager, set ud fra barnets beskrevne vanskeligheder og behov.

·         Varetage psykologisk supervision i konkrete plejefamilier med fokus på, at opgaven skal overdrages til familieplejekonsulenten igen.

·         Forestå gruppeforløb til plejefamilier.

·         Forestå undervisning i relevante temaer for grupper af plejefamilier som en del af Familieplejens kursuskatalog.

·         Konsulentfunktion i forhold til samarbejdspartnere.

 

Vi er på udkig efter følgende profil:

Du er uddannet cand. psych med praksiserfaring inden for børn- og ungeområdet samt kendskab til betydningen af social udsathed og handicap, herunder omsorgssvigts betydning for børn og unges udvikling. Du har viden om traumers betydning og diagnoser, samt evner at omsætte din viden til konkrete pædagogiske handlemuligheder for plejefamilierne. Du har kendskab til og erfaring fra anbringelsesområdet og indsigt i kommunale sammenhænge og arbejdsgange. Du er bekendt med det tværgående samarbejde til kommunernes PPR samt Regionalt psykiatri.

·         Du har erfaring i at arbejde med vejledning og supervision, og lyst til at indgå i udviklingen af en fælles faglig praksis.

·         Du er velbevandret i teori og praksisområdet vedr. mentalisering og udviklingspsykologi.

·         Du har erfaring med anbringelse af børn og unge i plejefamilie og/eller at støtte plejefamilierne i at arbejde med udfordrede større børn og unge.

·         Du har lyst og mod på at arbejde udviklingsorienteret.

·         Du er en god formidler, og har lyst og energi til at indgå i undervisningsforløb af vores plejefamilier.

 

Vi forventer, at du:

·         Har grunduddannelse som Cand. Psych. samt evt. relevant efteruddannelse.

·         Har administrativ flair og it-kundskaber samt gode formuleringsevner.

·         Har kendskab til det professionelle samarbejde omkring et anbragt barn.

·         Har gode samarbejdsevner og nemt ved at begå dig med mange forskellige samarbejdspartnere.

·         Tager medansvar for egen læring og kan arbejde selvstændigt og struktureret.

·         Trives i en hverdag med mange komplekse problemstillinger.

·         Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres med afsæt i mentalisering.

·         Er ressourceorienteret, omstillingsparat og har faglig og personlig robusthed.

 

Vi tilbyder:

·         Verdens bedste arbejdsplads med højt til loftet og plads til humor og forskellighed.

·         En alsidig og spændende hverdag inden for et fagligt interessant område med stort fokus og udviklingspotentiale.

·         En arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders kompetencer.

·         Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste kolleger med et højt fagligt niveau og store ambitioner for vores kerneopgaver.

·         Et afvekslende, komplekst og kreativt arbejde i samspil med mange samarbejdspartnere.

·         Gode muligheder for faglig udvikling og for at bidrage til at udvikle stillingen.

·         Mulighed for psykolog faglig sparring med andre psykologer ansat i Driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber samt ekstern supervision.
 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jes Barsøe på telefon +4541858464.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er mandag d. 20. september 2021. 

Samtaler afholdes fredag d. 24. september 2021 og evt. 2. samtale afholdes d. 28. sept. 

Forventet tiltrædelse d. 1. november 2021.

Mere om os

Familieplejen er en del af Aarhus Kommunes Familiecenter, der har myndighedsansvaret for kommunens indsatser for børn, der har behov for særlig støtte og håndterer både sager på udsatte-området og handicapområdet for familier med børn fra 0-18 år (23).

Familiecentret er en del af Driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber (BFF), som ud over Familiecentret består af Børnecentret og Center for Specialiserede Børnetilbud. Vi arbejder tæt sammen inden for driftsområdet for at styrke arbejdet til gavn for børnene og deres familier. Det betyder, at vi prioriterer, udvikler og investerer i faglige initiativer, der sætter barnet først samt understøtter og sikrer børns mulighed for at indgå i læringskontekster og giver adgang til understøttende og meningsfulde fællesskaber. Vi skal understøtte, at alle børn trives og lærer så meget, som de kan og udviser mod til at gå nye veje både i og uden for organisationen med udgangspunkt i kerneopgaven. Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
 
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

20-09-2021

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 1B
8260
Viby J
Praktisk information
Oprettet
15-09-2021
Udløber
20-09-2021
Kviknummer
330828481
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed