Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger erhvervskandidatstuderende til spændende deltidsstillinger inden for jura, økonomi og it (Genopslag)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

København, Storkøbenhavn

Indrykket
18-01-2022
Kontakt
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100
København Ø
Tlf
72318133
Praktisk information
Oprettet
18-01-2022
Udløber
24-01-2022
Kviknummer
330987368
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger bachelorer, der ønsker at kombinere en kandidatuddannelse med erhvervserfaring. Med en erhvervskandidatuddannelse skal du i gennemsnit have 25 timers relevant erhvervsarbejde samtidig med studierne. Erhvervskandidatuddannelsen tager fire år, og vi søger studerende til flere kontorer, der beskæftiger sig med jura, økonomi og it.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Erhvervskandidat i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Med en erhvervskandidat bringer vi uddannelsen tættere på arbejdsmarkedet. Det er en mulighed for dig, der ønsker at arbejde deltid ved siden af studierne, og derved opnå stærke praksiserfaringer, som er relevante for dit studie.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger profiler med en bachelor inden for jura, økonomi eller it, der vil bygge videre på uddannelsen med en erhvervskandidat. Du vil opleve det samme faglige indhold som med en traditionel kandidatuddannelse. Derudover vil du gennem erhvervsarbejdet opnå kompetencer, der er gavnlige i dit fremtidige møde med arbejdsmarkedet.

Afhængigt af dit uddannelsesområde vil du blive ansat i en deltidsstilling i et af vores kontorer inden jura, økonomi eller it. De nærmere opgaver vil blive aftalt med dig ud fra dine kompetencer og interesserer.

Jura
I Center for Jura og Institutionspersonale varetager vi juridisk rådgivning inden for styrelsens fagområder. Rådgivningen omfatter både bidrag til de opgaver, der løses i de enkelte fagkontorer, og juridisk rådgivning af mere generel karakter.

Vi varetager endvidere rådgivning vedrørende forskningsintegritet og er sekretariat for Nævnet vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Centeret behandler desuden forskellige sager som klage- og tilsynsmyndighed inden for styrelsens sagsområde. På det personalejuridiske område har vi ansvaret for stillingsstrukturerne på institutionerne. Centeret varetager opgaver om overenskomstforhold, og vi har ansvaret for implementeringen af overenskomstresultatet på ministerområdet.

Økonomi
I kontoret for Økonomistyring arbejder vi med styrelsens driftsøkonomi og den del af styrelsens tilskudsøkonomi, der vedrører projekttilskud. Du vil få mulighed for at beskæftige dig med budget, økonomistyring og tværgående styringsopgaver på kontorets område, herunder finanslovsarbejde, grundbudgetter, udgiftsopfølgning mv.

I kontoret for Institutionsøkonomi arbejder vi med budgettering af den del af styrelsens tilskudsøkonomi, der vedrører institutioner og støtteordninger og udarbejder finanslovsbudgetter, konsekvensberegninger mv. for disse områder. Kontoret varetager det økonomiske tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og en række mindre institutioner på ministeriets område, herunder tilsynet med uddannelsesinstitutionernes dispositioner for bygningsområdet.

It
It -området fylder en stor del af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og der er rig mulighed for at styrke dine erhvervsmæssige kompetencer i et af vores kontorer.

I Center for Uddannelsesstøtte varetages administration af statens uddannelsesstøtte (SU), ungdomskortordningen og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vi arbejder tæt sammen med kontor for SU-systemer om at vedligeholde og videreudvikle de systemer, der anvendes til administration af SU.

I kontoret for Studie og Tilskudsadministrative systemer er der et tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner om forvaltning, drift og udvikling af studieadministrative systemer til understøttelse af institutionernes studieadministrative arbejde.

Derudover har vi kontorer, der arbejder med informationssikkerhed, databeskyttelse og compliance, hvor der vil være mulighed for at arbejde på tværs af jura og it.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kolleger, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-partner Jeanette Luther på telefon 7231 9507 eller på e-mail jslu@ufm.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning, CV og evt. eksamensbevis senest 2. februar 2022.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 6 og anden samtalerunde i uge 7. Mellem første og anden samtalerunde kan der gennemføres personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100
København Ø
Tlf
72318133
Praktisk information
Oprettet
18-01-2022
Udløber
24-01-2022
Kviknummer
330987368
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed