Gem annonce

To psykologer til privat praksis på Frederiksberg

Psykologerne Johansen & Kristoffersen

Frederiksberg, Storkøbenhavn

Indrykket
13-01-2021
Kontakt
Psykologerne Johansen & Kristoffersen
Solbjergvej 3
2000
Frederiksberg
Praktisk information
Oprettet
13-01-2021
Udløber
25-01-2021
Kviknummer
330479245
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Psykologerne Johansen & Kristoffersen (PJK) søger to psykologer, der ønsker at arbejde med evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi og undersøgelser til vores afdeling på Frederiksberg. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

PJK er en privat psykologpraksis med afdelinger i Helsingør og på Frederiksberg, dannet og ejet af psykologerne Eivind Harbeck Johansen og Marius Tolstoy-Kristoffersen. Praksissen har evidensbaseret praksis som sin grundlæggende tilgang, primært med udøvelse af kognitiv adfærdsterapi, individuelt tilpasset behovet hos børn, unge, voksne, par og familier. Derudover foretager vi neuropsykologiske, neuropsykiatriske og psykologiske undersøgelser af forskellig art. Vores praksis på Frederiksberg er centralt placeret ved Frederiksberg Centeret med nem ankomst via offentlig transport, bil og cykel. Det primære klientgrundlag er selvbetalende klienter, men vi samarbejder desuden med både offentlige og private aktører.

PJK består aktuelt af 14 psykologer samt en administration med kommunikationsansvarlig og flere psykologistuderende.

Vi har brug for to nye psykologer, som kan tilbyde behandlingsrettede undersøgelser og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i tråd med den bedste tilgængelige empiri og kunne tilpasse dette til den enkelte klients unikke ønsker, behov og omstændigheder. Stillingerne kan tilpasses den enkelte ansøgers kompetencer og interesser, men de primære arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være:

 • Selvstændig planlægning og gennemførelse af specifikke evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb af psykiske lidelser og almenpsykologiske udfordringer hos børn, unge og voksne
 • Psykologiske og diagnostiske behandlingsrettede undersøgelser
 • Journalføring og udfærdigelse af udtalelser og psykologiske vurderinger
 • Aktiv deltagelse i supervision, personalemøder, behandlingskonferencer, sparring med de øvrige medarbejdere og sociale arrangementer
 • Varetagelse af undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper i et omfang svarende til kandidatens kompetenceområder og -niveau
 • Mulighed for varetagelse af neuropsykologiske og neuropsykiatriske undersøgelser i et omfang svarende til kandidatens kompetencer

Du vil modtage oplæring og supervision af nogle af de fremmeste eksperter i Danmark og have adgang til et massivt fysisk og elektronisk bibliotek af arbejdsmaterialer, guides, tests, handouts og baggrundslitteratur. Samtidigt bliver du en del af en gruppe medarbejdere med godt kollegialt miljø og et fælles fokus på kompetenceudvikling og faglig ansvarlighed i arbejdet. Vi tilbyder betalt frokostpause, intern supervision både individuelt og i gruppe, deltagelse på behandlingskonferencer, workshops og personalemøder.

Dette forventer vi af dig:

 • Du er udannet cand.psych. eller som minimum tæt derpå
 • Du brænder for at udøve psykologisk evidensbaseret praksis af ypperste klasse
 • Du er videnskabsteoretisk velbevandret og har et bredt og opdateret kendskab til psykologisk forskning, litteraturens evidensniveauer og implikationer for klinisk praksis
 • Du evner at vurdere inden for hvilke områder, du har den tilstrækkelige kompetence samt hvor du har brug for at udvikle dig videre
 • Du skal være skriftligt velformuleret og kunne affatte psykologiske attester og vurderinger med afsæt i denne viden
 • Du er fagligt ansvarlig og kan arbejde struktureret og planmæssigt
 • Du har et konstruktivt engagement
 • Autorisation er en fordel, men ikke et krav for at ansøge, idet realkompetence vægtlægges fremfor formel kompetence

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at blive en del af Danmarks måske dygtigste og hyggeligste psykologgruppe ved en af Danmarks største psykologpraksisser
 • Ingen unødvendig registrering eller administration, hvorfor muligheden er til stede for at fokusere på at udgøre en forskel for andre via anvendelsen af de bedst tilgængelige undersøgelses- og behandlingselementer
 • Behagelige og indbydende fysiske rammer for arbejdet
 • Gode og trygge løn- og ansættelsesbetingelser, inklusive barsels- og ferievilkår
 • Passende krav til antal samtaler, så der er tid til at benytte sig af de rige muligheder for faglig udvikling og fordybelse
 • Mulighed for at påvirke udviklingen af ens egen arbejdsplads, egne kompetencer, og egne ansvars- og arbejdsområder
 • Fleksible arbejdstider

Ansøgning, karakterblad og CV med billede sendes til: adm@pjkp.dk senest d. 25. januar 2021. I e-mailens emnefelt anføres ”Ansøgning psykologstilling [dit navn]”. Vi opfordrer alle til at ansøge hurtigst mulig, da vi afholder jobsamtaler løbende, når vi modtager ansøgninger, hvor ansøgeren vurderes som aktuel for stillingerne. Hvis vi finder de rigtige ansøgere inden ansøgningsfristen udløber, vil dette annonceres på vores hjemmeside og på vores sociale medier.  

Ansøgere skal påregne at skulle deltage ved flere runder af ansættelsessamtaler, som vil indeholde en kombination af interview, tests og cases for at vurdere vedkommendes personlige og faglige egnethed for stillingen. Yderligere information om jobsamtalen fremsendes sammen med svar på ansøgningen til de udvalgte kandidater. Har du spørgsmål til stillingerne eller ansøgningsprocessen, kan du skrive til e-mail: adm@pjkp.dk eller ringe på klinikkens fællesnummer: (+45) 32 13 03 00.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Psykologerne Johansen & Kristoffersen
Solbjergvej 3
2000
Frederiksberg
Praktisk information
Oprettet
13-01-2021
Udløber
25-01-2021
Kviknummer
330479245
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce