Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To konsulenter til udvikling og rekruttering i syddansk psykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark

Vejle, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
13-08-2019
Kontakt
Psykiatrien i Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 25
7100
Vejle
Tlf
23276897
Praktisk information
Oprettet
13-08-2019
Udløber
04-09-2019
Kviknummer
330071749
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Human Resource konsulent (HR)
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Human Resources)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Er du en dygtig og stabil konsulent, der kan bringe egne kompetencer og innovative talenter i spil sammen med ligeså dygtige kolleger? Vi søger et par kolleger til udviklingsdelen af psykiatrisygehusets HR-funktion – måske er du én af dem?

Stilling 1: Konsulent til employer branding og organisationsudvikling

Psykiatrien i Region Syddanmark vil sikre patienter og pårørende den bedste behandling. Basis er et konstant fokus på at trimme og udvikle sygehuset, så organisering, kompetencer og kultur modsvarer omverdenens ønsker og krav. Altså organisationsudvikling, der går hånd i hånd med kompetenceudvikling - og med sygehusets employer branding.

Vi søger nu en stærk konsulent, der i parløb med øvrige udviklingskonsulenter på opgaven kan arbejde med indsatser inden for feltet organisationsudvikling.

Samtidig får du en særlig rolle som tovholder for employer branding - sygehusets strategiske rekrutterings- og fastholdelsesindsats.

I det lille team med organisationsudvikling som omdrejningspunkt bistår I med forandringsledelse på alle niveauer. Fra lederudviklingsforløb på sygehusniveau til talentudvikling, sparring og konsulentydelser til afdelinger og funktioner. I er også teamet bag fx udvikling og drift af sygehusets introduktionsforløb for nye medarbejdere og for diverse årlige temadage om vigtige indsatser – samt for proces i forbindelse med ansættelse af ledere. Ligesom I, i samarbejde med HR’s arbejdsmiljøteam, bistår sygehuset og afdelingerne med at bruge resultater fra de regelmæssige trivselsundersøgelser som afsæt for løbende forbedringer. Tilsammen indsatser, som skal sikre fokus på samarbejde, kommunikation og ledelsesformer i organisationen.

Som tovholder for opgaven vedrørende employer branding kommer du – i samarbejde med kollegerne i HR – til at understøtte, at sygehus og afdelinger kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere og ledere. Således er du ansvarlig for proaktivt at sætte nye tiltag i gang for alle faggrupper. Fx initiativer for studerende, deltagelse på jobmesser, rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og kontakt til rekrutteringsfirmaer. Derudover skal du i samarbejde med sygehusets kommunikationsteam udvikle brug af sociale medier i rekrutteringsøjemed samt sikre, at vores annoncer rammer plet.

Stilling 2: Konsulent til sygehusets kompetence- og organisationsudvikling

Psykiatrien i Region Syddanmark har gennem de seneste år, via tildeling af midler fra regionsrådet, gennemført en omfattende og ambitiøs kompetenceudvikling. Og strategisk funderet kompetenceudvikling er fortsat højt prioriteret som en indsats, der går hånd i hånd med organisationsudvikling i sygehuset.

Vi søger nu en dygtig konsulent, der kan være tovholder for arbejdet med kompetenceudvikling. Som tovholder er det din opgave i samspil med sygehusets kompetenceråd at tilrettelægge og drive kompetenceudvikling. Fx med fokus på at understøtte, at brugen af tvang i behandlingen minimeres. Du får så at sige kompetenceudvikling under dine vinger og skal sammen med HR-chefen og øvrige kolleger sørge for, at sygehuset til stadighed har fingeren på pulsen og sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer til det daglige møde med patienter og pårørende.

Kompetenceudvikling er, sammen med organisationsudvikling, et solidt bidrag til at sikre patienter og pårørende den bedste behandling. For at understøtte sammenhæng og innovation på områderne kommer du, sammen med de øvrige udviklingskonsulenter, også til at arbejde med organisationsudvikling – fx forandringsledelse og leder- og talentudvikling.

Du vil desuden få en rolle i forbindelse varetagelsen af psykologområdet i sygehuset. Opgaven består overordnet i at være tovholder på besættelse af uddannelsesstillinger samt sikre fremdrift og understøtte diverse mødefora.

For begge stillinger gælder det, at

  • Samarbejde er et nøgleord. Evnen til at lytte og bringe ønsker og behov fra såvel sygehusets afdelinger og medarbejdere som fra sygehusledelsen ind i opgaveløsningen er afgørende. Og du evner til fulde at arbejde med afsæt i politiske mål og beslutninger. Det kan være komplekst, men du kan gøre det enkelt.
  • Det er væsentligt, at du i hverdagen tænker det faglige og kollegiale fællesskab ind i opgaveløsningen – både med kollegerne i HR og i Administrationen som helhed.
  • Du vægter på alle niveauer samarbejdet med sygehusets kliniske afdelinger.
  • Du fagligt og personligt er ambitiøs og struktureret. Du kan rammesætte et projekt eller en opgave, så den løses effektivt og godt. Du ved, hvornår du selv kan gå med bolden, og hvornår andre skal inddrages. Du spørger HR-chefen og dine kolleger uden tøven, når du undres eller har brug for afklaring og viden for at komme videre.
  • Du er en god sagsbehandler, der kommunikerer klart og kan overskue administrative processer, så dine sager ”rammer” de rigtige mødefora på det rigtige tidspunkt.
  • Du har en uddannelse på kandidat- eller masterniveau, ved en masse om de HR-discipliner, som du byder ind på, og betræder scenevant stierne i en politisk styret organisation. Du er en god kollega, der naturligt sætter både hjerne og hjerte i spil.
  • Du er fleksibel i din tilgang til arbejdsopgaver og bidrager ad hoc i øvrige HR-udviklingsopgaver.
  • Du har erfaring med proces- og projektledelse.
Om os

HR, med cirka 30 medarbejdere, ledes af en HR-chef og er en del af Administrationen i psykiatrisygehuset. I HR arbejder vi med organisations- og kompetenceudvikling, rekruttering, uddannelse, arbejdsmiljø, løn- og personaleadministration, forhandlinger, overenskomstfortolkning og personalejuridiske forhold.

Psykiatrisygehuset er ét af fem sygehuse i Region Syddanmark. Vores kerneopgave - vision, mission og strategiske indsatsområder er beskrevet i ”Udviklingsplan 2018 – 2021”. Kort og godt er det sygehusets opgave at sikre sammenhæng, bedre behandling og mere sundhed for mennesker med en psykisk sygdom. Administrationens – og dermed HR’s - vigtigste opgave er at understøtte den indsats.

Psykiatrisygehuset arbejder med afsæt i Den Syddanske Forbedringsmodel og har 2600 medarbejdere i årsværk. Størstedelen arbejder tæt på patienter og pårørende - i døgnafsnit og ambulante funktioner, som geografisk er fordelt over hele Region Syddanmark.

Administrationen har sammen med sygehusledelsen til huse tæt på Vejle Sygehus på adressen Lille Grundet Hulvej 25, Vejle. Vi er godt 90 medarbejdere fordelt i Økonomi og Planlægning, Klinisk IT, HR og Ledelsessekretariatet.

Vi tilbyder

- en arbejdsplads med faglige og personlige udviklingsmuligheder. Som medarbejder vil du blive inddraget og have medindflydelse – både i det daglige, og når nye tiltag udvikles.

Yderligere information

Du kan læse om psykiatrisygehuset generelt på www.psykiatrienisyddanmark.dk og særligt om vores strategiske afsæt på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm367001, hvor du blandt andet finder sygehusets udviklingsplan.

Du er også velkommen til at kontakte administrationschef Anita Lykke på mobil 24796894 eller anita.lykke@rsyd.dk.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist for begge stillinger 4. september 2019. Vi forventer at holde samtaler 10. og 11. september.

Forventet tiltrædelsesdato er snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøg nu
Job i virksomheden
Virksomhedsinformation
Psykiatrien i Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 25
7100
Vejle
Tlf
23276897
Praktisk information
Oprettet
13-08-2019
Udløber
04-09-2019
Kviknummer
330071749
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Human Resource konsulent (HR)
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Human Resources)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed