Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse søges til fagområdet Kulturarv, Transformation og Restaurering / praksisformer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

København, Storkøbenhavn

Indrykket
17-01-2023
Kontakt
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip De Langes Allé 10
1435
København K
Tlf
41701815
Praktisk information
Oprettet
17-01-2023
Udløber
31-01-2023
Kviknummer
331465243
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Design, arkitektur og grafisk arbejde
Stillingsbetegnelse
Arkitekt
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service), Ikke angivet (Bygge og anlæg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås en 3-årig deltidsstilling som studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse til fagområdet Kulturarv, Transformation og Restaurering / praksisformer.

Vi søger en visionær og faglig stærk profil, som brænder for at formidle viden, og som vil være med til at udvikle og styrke fagområdet. Med fokus på teori, metode og praksis forventes du at kunne tilføre undervisningen aktuel relevans.

Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Kultur og ønskes besat snarest muligt.Om Institut for Bygningskunst og Kultur

Institut for Bygningskunst og Kultur arbejder med udvikling af kunstneriske og politiske bygningskulturer, der tager udgangspunkt i en forståelse af steder og værkers særlige karakterer. Kulturer er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer. Institut for Bygningskunst og Kultur er optaget af at undersøge, hvordan bygningskunst og -kulturer udspringer af og samtidig medskaber sådanne kulturer. Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer, på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur, og på arkitekturens politiske og ideologiske implikationer.

På instituttet holdes det historiske blik op mod aktuelle politiske dagsordener, den kunstneriske tilgang konfronteres med ideologikritik og dansk kulturarv diskuteres i samme rum som globale problemstillinger.

Instituttet ønsker gennem undervisning, forskning og eksterne samarbejder at bidrage med udviklingen af samfundsrelevante arkitektoniske dagsordner og udgøre et akademisk førende forskningsmiljø i Danmark inden for arkitekturhistorie, arkitekturteori og kulturarv. De undersøgelser instituttet engagerer sig i, er både af teoretisk og forskningsmæssig art og kan rumme foreslagstillelse eller omfatte kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Instituttets undervisning er pt. organiseret i et bachelorprogram og tre kandidatprogrammer, som sammen danner ramme om en række faglige udviklingsmiljøer inden for arkitektur i en kulturel kontekst. På instituttet er der to forskningsklynger og et forskningscenter. Derudover bidrager instituttet til akademiets tværgående undervisning.Om stillingen

Stillingen som studieadjunkt/studielektor vil bestå af undervisning og opgaver i relation hertil i samarbejde med instituttets øvrige undervisere. Varetagelse af andre opgaver vil forekomme i begrænset omfang.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Formidling af viden og erfaring fra fagets praksis via forelæsninger, undervisning og vejledning
 • Undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til Det Kongelige Akademis programmer og tværgående undervisning, herunder udarbejdelse af tidsplaner og formulering af opgavebeskrivelser.
 • Deltagelse i faglige bedømmelser, kritikker og evalueringer
Som studielektor vil du endvidere skulle medvirke til udviklingen af undervisningsformer og planlægningen af de faglige evalueringer og bedømmelser.Kvalifikationskrav

Du har en kandidatuddannelse som arkitekt. Du har desuden relevant beskæftigelse inden for arkitektfaget og ajourført erfaring med relevant arkitektfaglig praksis.

Derudover forventer vi, at du:

 • har mindst 3 års professionel arkitektfaglig erfaring samt dokumentation for skabende/ producerende og aktuel arkitektfaglig virksomhed
 • har undervisningsmæssig erfaring fra en videregående uddannelsesinstitution, gerne inden for arkitektfaglig undervisning
 • har fingeren på pulsen og er ajourført med arkitektfaglig praksis samt evner at omsætte denne til undervisningen
 • har indgående professionel arkitektfaglig erfaring inden for fagområdet Kulturarv, Transformation og Restaurering.
 • har indgående praktisk og teoretisk viden om mineralske og biogene byggematerialer, herunder stampet lerjord
 • har praktisk erfaring med at omsætte teoretisk viden om biogene materialer til konkrete arkitektoniske forslag, der går i dialog lokal bygningskultur.
 • har erfaring med at benytte modelstudier i stor skala som centralt redskab i arkitektonisk udviklingsarbejde
 • har viden om og indsigt i fagområdets lovgivning og organisation
For at blive ansat som studielektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden:

 • have mindst 6 års professionel arkitektfaglig erfaring, herunder betydelig deltagelse i kvalitativ skabende/producerende arkitektfaglig virksomhed på højt internationalt niveau
 • have mindst 2 års undervisningserfaring
 • dokumentere at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering. Det Kongelige Akademi stiller desuden krav om, at du har gennemført og bestået pædagogikum og at du vedlægger dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis du kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd.
 • dokumentere relevant vidensproduktion inden for praksis og kunstnerisk udvikling.
Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil vægte i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der lægges vægt på:Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Som studieadjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 962 af 24/08/2015.

Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil der blive fastsat en studieadjunktperiode med henblik på opkvalificering til studielektorniveau.

Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 7,5 timer. Der stilles desuden krav om sideløbende beskæftigelse gennem hele ansættelsesperioden.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel den dato/efter 3 år.Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Endelig skal du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer samt dokumentation for nuværende beskæftigelse. Eventuelt tidligere studieadjunkt-/studielektorbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest tirsdag d. 31. januar 2023, kl. 12.00

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Ansættelse som studieadjunkt/studielektor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til personalejurist, Sine Kildevang Madsen e-mail: skmad@kglakademi.dk, tlf.: 4170 1815.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Arne Høi, e-mail ahoi@kglakademi.dk, tlf. 4170 1575

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi og Institut for Kultur kan findes på www.kglakademi.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip De Langes Allé 10
1435
København K
Tlf
41701815
Praktisk information
Oprettet
17-01-2023
Udløber
31-01-2023
Kviknummer
331465243
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Design, arkitektur og grafisk arbejde
Stillingsbetegnelse
Arkitekt
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service), Ikke angivet (Bygge og anlæg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed