Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Studieadjunkt/studielektor i erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
04-05-2021
Kontakt
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Tlf
46742000
Praktisk information
Oprettet
04-05-2021
Udløber
01-06-2021
Kviknummer
330631058
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Adjunkt, universitet
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. På vores samfundsvidenskabe­lige bacheloruddannelser udfordrer vi akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi har brug for en studieadjunkt/studielektor med kompetencer i erhvervsøkonomi og lyst til at hjælpe os med undervisningsudfordringen. Er det dig?

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) ved Roskilde Universitet søger en studieadjunkt eller studielektor i erhvervsøkonomi med særligt henblik på afvikling af grundlæggende undervisning såvel som understøttelse og udvikling af problemorienteret projektlæring (PPL). Vi ønsker stillingen besat fra 1. 8. 2021 eller snarest muligt derefter. En ansættelse som studieadjunkt er en uddannelsesstilling og er tidsbegrænset til 3 år. Ansættelse som studielektor er en varig stilling.

ISE er et markant samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk institut, der producerer førsteklasses innovativ og tværvidenskabelig forskning, som udvikler og forandrer praksis og beslutningstagning hos vores interessenter i den offentlige, private og civile sektor. Vores forskning fokuserer på sociale, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige forandringer samt virkningerne på samfundet – herhjemme og globalt. Vi genererer ny videnskabelig forståelse af sociale forandringer, konfrontationer og konflikter. Vi har endvidere fokus på udvikling, interdisciplinaritet og forfinelse af metodiske færdigheder. Læs mere om instituttet her.

Ansvar og opgaver
Studieadjunkter/-lektorer underviser i grundlæggende uddannelseselementer og/eller redskabs- og praksisbetonede aktiviteter, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning. Du forventes således at skulle varetage undervisning primært på grundlæggende dele af de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser. Foruden grundlæggende samfundsvidenskabelig undervisning, vil der være tale om undervisning, hvor vi har brug for særlige kompetencer inden for erhvervsøkonomi (gerne med en særlig viden, der fx kan være inden for marketing, strategi, finansiering, organisation eller ledelse). En del af stillingen består i understøttelse og udvikling af problemorienteret projektlæring (PPL). Læs mere om PPL her og vores bacheloruddannelser her.

Yderligere opgaver afhænger af, om du ansættes som studieadjunkt eller studielektor.

Studieadjunkter
Ansættes du som studieadjunkt, skal du gennem din ansættelsesperiode gennemføre et universitetspædagogikum. Derudover skal du forvente følgende undervisningsopgaver knyttet til vores bacheloruddannelser:

 • Projektvejledning
 • Kursusundervisning og opfølgende undervisning i forbindelse med forelæsninger
 • (Med)bedømmelse af opgaver og projekter

Studielektor
Som studielektor vil du ud over studieadjunkt-opgaver forvente at skulle varetage følgende opgaver:
 • Administrative opgaver i relation til planlægning og koordinering af bacheloruddannelserne
 • Supervision og vejledning af studieadjunkter og ikke-erfarne undervisningskollegaer
 • Undervisning på kandidatuddannelser (kursusundervisning og projektvejledning)

Yderligere opgaver vil kunne aftales løbende.

Som studielektor kræver vi desuden, at du holder dig løbende opdateret på dit fagområde mht. teoretiske, metodiske og empiriske trends. Vi kræver også, at du løbende opdaterer og udvikler dig pædagogisk og didaktisk.

Udviklingsopgaver
Der er til ansættelsen som studieadjunkt/-lektor knyttet faglige udviklingsopgaver. Udviklingsopgaver aftales konkret ved ansættelse og siden løbende mellem prodekan og relevant(e) studieleder(e). Opgaverne kan blandt andet være:
 • Udvikling og implementering af nye metoder til undervisning (herunder brugen af digitale platforme i undervisningen)
 • Udvikling og implementering af pædagogiske principper for undervisningsaktiviteter
 • Koordination mellem kurser eller samlede kursus- og undervisningsaktiviteter
 • Udvikling og implementering af studiemiljøindsatser, der kan understøtte såvel studie- som læringsmiljøet

Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingen, skal du have en relevant kandidatgrad eller tilsvarende inden for erhvervsøkonomi eller et beslægtet fagområde. Ved ansættelse som studielektor er det en forudsætning, at du kan dokumentere, at du har gennemført et universitetspædagogikum eller tilsvarende.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med følgende:
 • Undervisning på universitetsniveau, herunder erfaring med vejledning af projekter og afvikling af kurser
 • Kursus- eller uddannelsesudvikling (gerne på universitetsniveau)
 • Erfaring med studienær uddannelsesadministration
 • Udvikling og understøttelse af studiemiljø
 • Undervisning og vejledning inden for rammerne af Problemorienteret Projektlæring (PPL)

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter, at du aktivt og opsøgende indgår i det læringskollektiv, du tilknyttes, og at du har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag og uddannelser.

Bedømmelse
I bedømmelsen til stillingen vil der blive lagt vægt på:
 • Relevant uddannelse på mindst kandidatniveau
 • Dokumenteret erfaring med projektvejledning på bachelor- og evt. kandidatniveau
 • Dokumenteret erfaring med kursusundervisning på bachelor- og evt. kandidatniveau
 • Dokumenteret erfaring med udvikling af vejledning og undervisning på universitetsniveau
 • Erfaring med arbejde og/eller forskning med relevans for erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • Eventuel dokumenteret gennemførsel af universitetspædagogikum eller tilsvarende

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Bodil Damgaard på (+45) 6195-1154 eller studieleder Helene Dyrhauge på (+45) 4674-3206.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse vil ske som studieadjunkt eller studielektor afhængig af kvalifikationer. Ansættelsen sker i henhold til AC-overenskomsten og stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne. Der er i udgangspunktet tale om en ansættelse på fuldtid (37 timer pr. uge). Bodil Damgaard er personaleansvarlig leder. Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på dansk og indeholde:

Ansøger du på studielektorniveau, skal din ansøgning at indeholde en refleksion over, hvorledes du forventer at holde dig fagligt opdateret.
 1. Motiveret ansøgning (angiv gerne om du søger stillingen som studieadjunkt eller studielektor)
 2. CV
 3. Dokumentation for relevant uddannelse
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 5. En redegørelse for dine erfaringer med udvikling, undervisning og formidling. Erfaringer skal så vidt muligt dokumenteres.
 6. Dokumentation for yderligere relevant erfaring inden for undervisning og eventuelt forskning.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2021.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Tlf
46742000
Praktisk information
Oprettet
04-05-2021
Udløber
01-06-2021
Kviknummer
330631058
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Adjunkt, universitet
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed