Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialpsykolog til Ambulatorium for Psykoser

Region Nordjylland

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
13-02-2020
Kontakt
Region Nordjylland
Brandevej 5
9220
Aalborg Øst
Praktisk information
Oprettet
13-02-2020
Udløber
24-02-2020
Kviknummer
330177596
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger specialpsykolog til Ambulatorium for Psykoser.
 
Klinik Psykiatri Syd tilbyder en fast stilling på fuld tid som specialpsykolog
Vi udvider gruppen af vores dygtige specialpsykologer i forbindelse med, at vi 1. november 2019 iværksatte et nyt tiltag for subakut indsats og omlagde vores behandlingsramme fra traditionel psykiatrisk psykosebehandling til en ny hollandsk inspireret behandlingsramme F-ACT.
F-ACT står for ”Flexible Assertive Community Treatment” og er en model for fleksibel og koordineret ambulant indsats til mennesker med svær psykisk sygdom. Der er mange nye elementer i modellen, men især den indbyggede fleksibilitet – hvor behandlingen løbende tilpasses patientens aktuelle behov, herunder at behandlingen kan være intensiv i perioder, hvor der er brug for det og dette indenfor samme ambulatorium og team. I Danmark arbejdes der med F-ACT i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.
Hvis du er specialpsykolog og har mod på at være med til at udvikle såvel udredningsfunktion, behandlingsrammer- og behandlingsindhold såvel som organisering, håber vi, at du har lyst til at være en del af vores enhed.
 
Ambulatoriet for Psykoser er organisatorisk placeret på Brandevej 5 i Aalborg Øst og samarbejder med de to sengeafsnit på Brandevej samt sengeafsnit i akutsøjlen, der er placeret på Mølleparkvej samt øvrige ambulatorier i klinikken.

Målgruppen er voksne med skizofreni eller anden psykosesygdom med behov for ambulant behandling og tværsektoriel opfølgning.
Patienter, der kommer i behandling i ambulatoriet, kan være henvist af egen læge, praktiserende psykiater eller af et andet ambulatorium i Psykiatrien.
Der er desuden en del patienter, der fortsætter i ambulatoriet i et ambulant behandlingsforløb hos os efter en indlæggelse på et psykiatrisk og eller somatisk sengeafsnit. Behandlingen har til formål, at opnå en væsentlig forbedring af patientens tilstand, så de bedste forudsætninger er til stede for, at han/hun udvikler sig og kan skabe/genoptage en tilfredsstillende og god hverdag.

Ambulatoriet består af 4 geografiopdelte teams og med tiltrædelse af kommende specialpsykolog har vi specialpsykologdækning i alle teams (1 team understøttes af specialpsykologkandidat typisk på sidste år af uddannelsen). I ambulatoriet lægges der sammen med patienten en individuel plan for den videre behandling. Denne plan kan tilpasses undervejs i forløbet, hvis der viser sig behov for justeringer.

Behandlingen i ambulatoriet vil typisk bestå af et eller flere af følgende elementer: samtaler med primære behandlere, medicinsk behandling, gruppebehandling, psykoterapi, psykoedukation og vejledning i forhold til livsstil (kost, motion m.v.).
Vi har kontinuerligt fokus på inddragelse af pårørende og øvrigt netværk i behandlingen, og dette intensiveres i F-ACT.
 
Specialpsykologen indgår som en væsentlig del af vores udredningsfunktion med selvstændig forvisitation og diagnostik. Vi har en fredagskonference, hvor ambulatoriets læger og psykologer gennemgår og drøfter nye patienter, psykopatologi og diagnostik. Specialpsykologen indgår derudover i et behandlingsteam og løser udrednings og behandlingsopgaver.

Personalet består af overlæger, afdelingslæger, læger i hoveduddannelse, psykologer, specialpsykologer, psykologer i specialpsykologuddannelse, ambulant sygeplejersker, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, socialrådgivere og lægesekretærer. Der er desuden samarbejde med fysioterapeuter og musikterapeut. Behandlingen er både opsøgende i patientens nærmiljø og foregår også på sygehuset.
 
Det faglige miljø:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres som helhed højt i Klinik Psykiatri Syd. Der arbejdes med psykodynamiske og kognitive metoder, stemmehøring og i den nye behandlingsramme intensiveres fokus på empowerment og recovery. En af styrkerne i ambulatoriet er det tætte samarbejde mellem behandlerne og kontinuerlige drøftelser af, hvordan man omsætter teori til relevant praksis.
Vi har et kontinuerligt fokus på at skabe sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og arbejdsglæde med patienten i centrum. Det indebærer bl.a. tydelig struktur og klarhed over målgruppe, behandlingstilbud og afslutningskriterier. Der lægges høj vægt på involvering af alle medarbejdere i ambulatoriet med henblik på medejerskab, meningsskabelse og praktisk anvendelighed af de tiltag, der skabes.
 
Kliniske arbejdsopgaver er bl.a.:

 • Forsamtaler, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning og visitation
 • Kliniske psykopatologiske undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner
 • Psykologisk undersøgelse og behandling, herunder individuel- og gruppeterapi
 • Konferenceledelse
 • Skrive epikriser, psykologerklæringer mv.
 • Supervisions- og vejledningsopgaver monofagligt og tværfagligt
 
Der er udover det direkte og selvstændige kliniske udrednings- og behandlingsarbejde mulighed for at: 
 • Bidrage til driften af specialpsykologuddannelsen og til udviklingen af specialpsykologfunktionen i Klinik Psykiatri Syd
 • Indgå i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud i Psykoseområdet og bidrage med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling
 • Deltage i og udføre klinisk forskning
 • Tilrettelægge og indgå i undervisningsprogrammer i forhold til egen faggruppe, øvrigt personale og studerende mv.
 • Indgå i tværregionale og internationale fora
   
Vi forventer, at du:
 • Er specialpsykolog i psykiatri eller i afslutningen af uddannelsesforløb til specialpsykolog
 • Har bred klinisk psykiatrifaglig erfaring og gerne kendskab til målgrupperne
 • Har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft og mod på at gå nye veje
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfagligt behandlerteam
 • Er kreativ og fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet
 • Erfaring indenfor målgruppen vil være ønskeligt
 
Vi tilbyder:
 • Et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job
 • Et tæt tværfagligt og dynamisk samarbejde, miljø i funktionen
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe i Psykiatrien med mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige indhold
 • Mulighed for faglig udvikling herunder efteruddannelse
 • Supervision efter behov
 • En arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement
 
Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning af fag og organisatoriske forhold og strukturer
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektive Lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Afdeling for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.
Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en forskningsenhed, og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Straffeattest: Ved ansættelser i Psykiatrien i Region Nordjylland indhentes der straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ambulatorieleder og ledende psykolog Ulrik Falentin Sund, telefonnummer 4023 4368.
 
Funktionsbeskrivelse samt Udkast til Model for F-ACT i region Nordjylland kan rekvireres ved kontakt til sekretær Mette Rosenkilde på e-mail: mro@rn.dk
 
Samtalerne forventes at finde sted i uge 9. 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Nordjylland
Brandevej 5
9220
Aalborg Øst
Praktisk information
Oprettet
13-02-2020
Udløber
24-02-2020
Kviknummer
330177596
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed