Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Speciallæge til delestilling, kardiologisk forskning og klinisk arbejde

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød, Nordsjælland

Indrykket
09-04-2019
Kontakt
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Dyrehavevej 29
3400
Hillerød
Tlf
48293903
Praktisk information
Oprettet
09-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330003872
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi søger en speciallæge i kardiologi med dokumenteret forskningsinteresse og -erfaring, som sammen med den kardiologiske forskningsgruppe i Klinisk Forskningsenhed KFE, kan binde klinik og forskning sammen. Ansøger skal være i stand til, sammen med forskningsenheden, at etablere en stærk forskningsgruppe, som kan tiltrække studerende og læger på alle niveauer, og bedrive kardiologisk forskning på højt internationalt niveau. Ledelsesmæssigt vil ansøger i forskningssammenhæng referere til lederen af den kardiologisk gruppe i KFE, og i klinisk sammenhæng til den ledende overlæge.

Stillingen er en fast stilling, mens forskningsansættelsen er 3 årig og kan genansøges.

Stillingen ønskes besat med speciallæge i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Stillingen er ledig til besættelse nu eller efter nærmere aftale.

Den kliniske funktion kan tilpasses kvalificeret ansøgers interesser. Interesse og dokumenteret erfaring med Pacemaker anlæggelse og arytmi diagnostik og behandling vil være en fordel.

Det kardiologiske område på Nordsjællands Hospital (NOH) blev 1. april 2018 udskilt som en selvstændig kardiologisk afdeling, og er i gang med en omfattende reorganisering mhp. at sikre en fortsat moderne kardiologisk afdeling, som passer ind i rammerne af et Nyt Nordsjællands Hospital 2022.

Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 330.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Kardiologisk afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og elektivt henviste patienter inden for det kardiologiske område.

Afdelingen har tæt samarbejde og vagtfællesskab på for- og mellemvagts niveau med Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, samt fælles oversygeplejerske og stabsfunktion.

Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 12 overlæger, 5 afdelingslæger og 2 hoveduddannelses læger og én introduktionsreservelæge.

Hovedarbejdssted: Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3.
I Hillerød er der et kardiologisk sengeafsnit med 33 telemetrerede senge. Derudover er der i akutmodtagelsen 10 telemetrerede kardiologiske senge, brystsmerteklinikken. I Frederikssund er der tilsvarende 30 telemetrerede kardiologiske senge.

Afdelingens øvrige funktioner er organiseret i hovedområder:

Arytmi og Pacremaker: Afdelingen varetager diagnostik og behandling af patienter med arytmier og/eller synkoper. Der udredes med Holter og R-test og implantation af loop-recordere. Herudover anlægges bradypacemakere, ca. 300 om året. En del vil få tilbudt Hiss pacing. Det skal nævnes at afdelingen som første ”low-volume” hospital i Europa implanterer den nye ledningsløse Micra-pacemaker.
Der er en velfungerende sygeplejerske drevent Pacemaker kontrol ambulatorium og atrieflimmer- og AK-klinik med tilhørende tromboseambulatorium. Der er et tæt daglig samarbejde med neurologisk afdeling mhp hurtig udredning for kardiel emboli.

Iskæmi: Brystsmerteklinikken er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. Brystsmerteklinikken varetager hurtig diagnostik og udredning i et samlet velbeskrevet og struktureret ’fast-track’ forløb for AKS incl. subakut EKKO, subakut eller elektiv hjerte-CT. FFR-CT/perfusions-CT er udviklingsområder indenfor hjerte-CT. Der er velfungerende udrednings og kontrol ambulatorier, både med og uden ekkokardiografi, samt velfungerende sygeplejerske drevet rehabilitering. Der er ligeledes etableret en lipid klinik. Der er stort fokus på yngre læge uddannelse, og der er etableret yngre læge ambulatorier til varetagelse af kontrol af ukomplicerede post AMI og PCI patienter.

Kompleks kardiologi: Afdelingen udfører præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Hjerteklap udredning og endokarditis holdes på få hænder og i et struktureret tværfagligt forløb. Onko-kardiologisk område er etableret og velfungerende. GUCH er under udvikling. Ambulatoriet har en veludviklet EKKO-funktion med både transthorakale og transøsofagale, samt andre avancerede ekkokardiografiske undersøgelser. Den ekko ansvarlige overlæge er ESC certificeret for TTE og TEE.

Hjertesvigt: Området udvikles med implementering af nye behandlingsprincipper- og med implementering også af palliativt forløb. Hjertesvigt-teamet arbejder med udredning, behandling og rehabilitering af patienter med akut og kronisk hjerteinsufficiens. I denne forbindelse er der etableret særlige spor for ekkokardiografi ved sværere hjertesvigt med henblik på device-terapi.

Ansøger vil skulle deltage i afdelingens øvrige funktioner, inkl. stuegang. kardiologiske tilsyn og brystsmerteklinikken.

Forskning: Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger, hvor kardiologien hører hjemme i klyngen ”Diabetes og Vaskulær Sygdom”. I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommrende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe. Den kardiologisk forskning på NOH er styrket ved ansættelse af højt profileret fuldtidsforsker, og ansøger kommer til, sammen med resten af den kardiologisk forskningsgruppe, at sætte NOH på det forskningsmæssige verdenskort.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige kardiologi og forskning på det kommende Nyt Nordsjællands Hospital 2022.

Speciallægen skal deltage i afdelingens aktiviteter på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Heri indgår vejledning og undervisning af yngre læger og medicinstuderende.

Det forventes at speciallægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde.

Speciallægen indgår i bagvagt med rådighedsvagt uden for tjenestestedet, aktuelt 9-skiftet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende Overlæge dr. med. Niels Tønder 4829 7339 / 24632093
Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk

Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt, evt. referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfristen er fredag den 10. maj, 2019, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted inden for den følgende uge.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Dyrehavevej 29
3400
Hillerød
Tlf
48293903
Praktisk information
Oprettet
09-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330003872
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed