Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Speciallæge korps til vagter i en af landets mest ambitiøse akutafdelinger, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region Sjælland

Køge, Midtsjælland

Indrykket
11-09-2019
Kontakt
Region Sjælland
Ingemannsvej 18
4200
Slagelse
Praktisk information
Oprettet
11-09-2019
Udløber
15-09-2019
Kviknummer
330070946
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi danner en korps af speciallæger med kompetencer til at varetage bagvagts funktioner i dele af eller alle funktioner i Akutafdelingen – SUH Køge.

Køge Akutafdeling modtager årligt 43.000 patienter til indlæggelse og skadestue. Vi har selvstændigt behandlingsansvaret for alle patienter i afdelingen.

Ud over modtagelsen og skadestuen råder afdelingen over et observationsafsnit og et korttidsafsnit.

Patienter, som kan færdigbehandles indenfor 24 timer forbliver i Akutafdelingens Observationsafsnit, pt. 9 senge. Vores korttids afsnit (KTA) har 23 senge, hvor alle akutte patienter med forventet kort indlæggelsestid og simpel problemstilling kan opholde sig og færdigbehandles. Akutlæger har i dette afsnit behandlingsansvaret overfor en bred vifte af internmedicinske patienter.

Afdelingen har stort fokus på uddannelse. Der er 5 introforløb i akutmedicin, flere AP-hoveduddannelseslæger og KBU-læger. Vi forventer at ansætte de første læger i hoveduddannelse til akutmedicin i slutningen af 2019.

I bagvagtslaget vil du komme til at arbejde sammen med meget engageret speciallæger heraf 3 speciallæger i Akutmedicin og 1.reservelæger.

Ønsker du, at være en del af vores team på vikar basis kan vi tilbyde dig forskellige type vagter:

 • Vi søger primært læger, der kan varetage alle funktioner i Akutafdelingen. Har du kompetencer i akutmedicin kan du varetage bagvagtfunktioner i modtagelsen eller stuegangsfunktioner i Observationsafsnittet og KTA.

  Aften/nattevagter udbydes kun til læger som besidder skadestue kompetencer mhp. at kunne supervisere yngre lægerne for alle patienter i vagten.

 • Har du ikke skadestue erfaring må du gerne primært være vores bagvagt i Observationsafsnittet eller KTA. Her vil du kunne gå stuegang på patienter med brede internmedicinske præsentationer samt simple kirurgiske problemstillinger.

Vi forventer at du:

 • Er speciallæge i et relevant speciale eller er i det sidste år af hoveduddannelsen.

 • Har erfaring fra arbejdet i akutafdeling/fælles akutmodtagelse

 • Kan og vil supervisere yngre læger i afdelingen.

 • Erfaring i akut UL er en fordele.

 • I alle funktioner forventer vi, at du kan bidrage til modtagelsen af nye akutte patienter indenfor dine kompetencer når primær opgaven er løs.

Vi kan tilbyde:

 • Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø.

 • Muligheden for at bruge og udvikle dine UL kompetencer med støtte af flere certificeret akutlæger

Arbejdstilrettelæggelse

Speciallægerne indgår i afdelingens bagvagtslag, og afdelingen har derudover to mellemvagtslag og to forvagtslag i døgndækkende tilstedeværelse.

Der er almindeligt dagarbejde til enten kl. 15.24 eller 18.00 alle ugens dage.

Aften/nattevagter er fra kl. 17.00 – 08.30 alle ugens dage med tilstedeværelse. Der er vagtværelse i afdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst.

Er du overlæge eller afdelingslæge ansat i Region Sjælland er rammen beskrevet i vejledningen: ”Ramme for honorering af frivillig meraktivitet for overlæger ansat i Region Sjælland”: http://intra.regionsjaelland.dk/personale/min%20ans%C3%A6ttelse/lokale_aftaler_fea/documents/fea/ramme%20honorering%20af%20frivillig%20meraktivitet.pdf

Er du overlæge eller afdelingslæge ansat udenfor Region Sjælland bliver honorering som i bilag 2 i ovenstående dokument.

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de 7 lægeroller og må meget gerne indeholder planer for, hvordan samarbejdet med primærsektoren kan styrkes.

Ansøgning sendes via linket i annoncen

Samtale efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Gerhard Tiwald tlf.: 4732 1401. Materiale om afdelingen kan rekvireres hos sekretær Lotte H Tversted på tlf.: 4732 1400.

Om Akutafdelingen

Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær behandling og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et intensivt samarbejde med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger. Akutafdelingen disponerer over eget akut modtageafsnit med 13 akutsenge til observation samt et nyt korttids afsnit med 22 sengepladser.

Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar over Roskildes Akutmodtagelse.

Akutafdelingen i Køge: Altid. Forrest.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Sjælland
Ingemannsvej 18
4200
Slagelse
Praktisk information
Oprettet
11-09-2019
Udløber
15-09-2019
Kviknummer
330070946
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed