Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialeansvarlig overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Region Sjælland

Køge, Midtsjælland

Indrykket
19-08-2019
Kontakt
Region Sjælland
Ærtekildevej 1
4100
Ringsted
Praktisk information
Oprettet
19-08-2019
Udløber
13-09-2019
Kviknummer
330075204
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Specialeansvarlig overlæge til Rygsektionen, Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er stillingen som specialeansvarlig overlæge ved rygsektionen ledig fra den 01.10.19 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Sjællands Universitetshospital vil være pionerer i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2023-2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http://www.regionsjaelland.dk/suh

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 63 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4 - 6 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammendagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 21 overlæger og 8 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger.

Rygsektionen består af 6 overlæger (inkl. aktuelle stilling) og 1 afdelingslæge.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner og har højt specialiserede funktioner.

Lægerne er sektioneret i 7 delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten. Ortopædkirurgisk bagvagt har traumeleder funktionen på hospitalet.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på en hverdage hver 2.- 3. uge frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3.- 4. måned. Begge med henblik på stuegang.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Den, der ansættes i stillingen, forventes at lede den daglige drift samt udviklingen af den rygkirurgiske funktion i afdelingen sammen med de øvrige overlæger. Ansøger forventes at sikre de nyeste evidensbaserede behandlingsprincipper samt bidrage til videreudvikling af disse. Endvidere bliver ansøger ansvarlig for den fælles regionale rygvisitation der ligger i afdelingen. Det forventes at ansøger aktivt indgår i samarbejde med afdelingsledelsen, samt eksterne samarbejdspartnere, for at sikre effektive og smidige patientforløb, herunder rettidig håndtering af de mere end 8000 årlige henvisninger til rygvisitationen.

Det forventes at overlægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel præ-graduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Afdelingen varetager en række forsknings- og udviklingsopgaver og det forventes at overlægen aktivt deltager i disse.

Målet er en fuldt udviklet rygsektion på universitetsniveau indenfor en 10 årig periode.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, der har særlig interesse i behandling af degenerative ryglidelser.

Der vil endvidere blive lagt vægt på erfaring med degenerative ryglidelser i hele rygsøjlen.

Rygsektionens funktioner

Afdelingen har, udover degenerative lumbale lidelser, hjemtaget cervikale degenerative lidelser.

På den central operationsgang er der ugentligt 6 lejer med plan om udvidelse med op til 9 lejer når endelig rekruttering i anæstesiafdelingen er afsluttet.

Behandlingen af ryglidelser foregår i tæt samarbejde med fysioterapeuter og reumatologiske læger på SUH Køge samt Holbæk, Slagelse og Næstved sygehuse. Der afholdes ugentlige videokonferencer med disse lokaliteter, hvori også Smerteklinikken i Køge samt Arbejdsmedicinsk Klinik deltager.

Rygsektionen har ikke aktuelt nogen akutfunktion. Regionens akutte ryglidelser varetages i samarbejde med Rigshospitalet Glostrup og Blegdamsvej, samt Odense Universitets Hospital.

Desuden samarbejdes med landets øvrige rygkirurgiske centre samt privat hospitalerne. Afdelingen indrapporterer til landsdatabasen Danespine. Databasen indgår som rutine til kvalitets- og kvantitetsopfølgninger for afdelingen.

Afdelingen har en klinisk professor som leder forskningsenheden og vil kunne tilbyde vejledning ved gennemførelse af egne forskningsprojekter. Der er aktuelt to ph.d.-forløb tilknyttet Rygsektionen.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 4 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge på internettet: www.regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Sjælland
Ærtekildevej 1
4100
Ringsted
Praktisk information
Oprettet
19-08-2019
Udløber
13-09-2019
Kviknummer
330075204
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed