Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Hamborg (Benediktekirken)

Københavns stift

Indrykket
03-07-2020
Kontakt
Københavns stift
Dannebrogsgade 53
1660
København V
Tlf
33 47 65 00
Praktisk information
Oprettet
03-07-2020
Udløber
31-07-2020
Kviknummer
330298163
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kultur og kirke
Stillingsbetegnelse
Teolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Konsulent og rådgivning)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Genopslag

 

Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Hamborg (Benediktekirken)

 

Danske Sømands- og Udlandskirker søger sømandspræst og præst for den danske menighed i Hamborg fra 1. oktober 2020 – eller snarest derefter. 

 

Embedet som sømandspræst i Hamborg adskiller sig på mange punkter fra et præsteembede i Danmark, hvorfor sans for økonomi, ledelse og organisation er en nødvendighed.

 

Vi søger en præst som:

 • er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende og aktuel måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag 
 • kan tackle de specielle forhold, det er at være præst i en dansk kirke i udlandet
 • kan begå sig på tysk
 • kan være en dynamisk og inspirerende præst 
 • vil videreføre og udbygge arbejdet for de unge
 • har evne og vilje til konstruktivt samarbejde med de øvrige medarbejdere ved kirken, beboere i kirken, menighedsråd og frivillige medarbejdere
 • er en støtte for danske søfolk ved ugentligt at foretage skibsbesøg på danskflagede skibe samt ved at indgå i den ugentlige bemanding af chattilbuddet Samtaler til Søs
 • kan være med til at videreudvikle dansk sømandskirke Hamborg som et dansk kulturhus i byen og derved medvirke til, at kirken fortsat er en synlig del af bylivet i Hamborg
 • være primus motor i mange af kirkens aktiviteter, ikke mindst julebasar og julekoncert, der er vigtige dele af kirkens liv i såvel kulturel som økonomisk henseende
 • vil videreføre samarbejdet med de andre nordiske kirker, som ligger ved siden af den danske Kirke
 • vil samarbejde med det danske generalkonsulat, danske organisationer i Hamborg, med institutioner i havneområdet og andre relevante samarbejdspartnere

 

St. Pauli/Havnen

Benediktekirken ligger centralt i Hamborg tæt på havnen og bydelen Sankt Pauli. Kirken er beliggende i et grønt bolig-/restaurant- og eftertragtet turistkvarter, tæt på de andre nordiske kirker. Der er gode S-tog-, U-Bahn- og busforbindelser. I området omkring kirken er der flere restauranter og caféer, forskellige butikker samt Hamborgs vartegn: kirken St. Michaelis (”Hamburger Michel”).

 

Danskere i Hamborg: Officielt er der ca. 25.000 danskere bosat i Hamborg-området. Det reelle tal er dog en del højere, da dette tal kun dækker officielt anmeldte personer. En stor del af de nytilkomne danskere er taget til Hamborg for at arbejde eller studere eller er udstationeret et par år. Én anden stor gruppe er danskere, som har fundet en tysk partner. En meget stor del af kirkens liv udspiller sig i et stadigt større ungdomsmiljø udgående fra de mange unge danskere, der i perioder bor i byen.

 

Om kirken:

Den Danske Sømandskirke har arbejdet i Hamborg siden 1875. I 1923 fik kirken for første gang sin egen bygning med udsigt over Elben i Bernhard-Nocht-Str. Denne bygning blev bombet og ødelagt under 2. Verdenskrig. Sømandskirkens nuværende bygning i Ditmar-Koel-Str. blev indviet i 1952.

I 2008 fik blev kirkerummet udsmykket af kunstneren Erik A. Frandsen. Udsmykningen er meget særpræget og mange turister kommer til kirken for at se og høre om kunstværket.

 

Kirken rummer kirkerum, samlingslokaler, kirkens kontor, bibliotek, køkken. Derudover rummer kirken præstens lejlighed samt tre bofællesskaber for pt 8 danske unge, hvoraf den ene er kirkens ungdomsassistent.  

 

Om menigheden

Menigheden er bredt sammensat, og ønsket om at knytte forbindelse til både familier, unge og ældre er bærende for både det bestående arbejde og nye tiltag. Der er et aktivt menighedsråd, som står i spidsen for udvikling og fornyelse.

 

Skibsbesøg

I alle danske sømandskirker er en vigtig del af arbejdet, at man besøger danskflagede skibe. Besøgene består ofte af en kop kaffe og en snak. Som regel medbringer sømandspræsten aviser og bøger på forskellige sprog. Besætningen på danskflagede skibe er i dag meget international og der vil typisk kun være mellem 20 og 25 % danskere ombord, derfor er det for nogle danske søfolk blevet endnu mere vigtigt, at man indimellem møder en dansk sømandspræst.

 

Samtaler til Søs

Danske Sømands- og Udlandskirker har igangsat et pilotprojekt kaldet Samtaler til Søs. Projektet er et chattilbud til de søfarende inspireret af folkekirkens Sjælesorg på Nettet. Her kan de chatte med en sømandspræst, hvilket fungerer som et online supplement til de samtaler der i øvrigt opstår, når sømandspræsterne besøger skibene.

 

Præsteboligen:

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende på øverste etage, den er stor og rummelig med terrasse. Elevator. Kirken har en lille fælles have samt to garager, hvoraf den ene kan benyttes af præsten og den anden er forbehold opbevaring.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

I 2019 blev der afholdt 60 gudstjenester. Der blev foretaget 5 dåb, 3 vielser og 1 bisættelse, og der var 12 konfirmander.

 

De faste regelmæssige arrangementer fylder meget i sømandskirkens dagligdag. Dertil kommer mange enkeltstående arrangementer og besøg af grupper. hverdagen er travl; på en gennemsnitlig uge kommer der ca. 500 mennesker igennem kirken.

 

Ansættelsesvilkår:

Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk

 • Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger 
 • Man ansættes efter de gældende regler i DSUKs overenskomst med Præsteforeningen. Det er ikke en åremålsansættelse. Imidlertid er det vigtigt, at der i udlandet holdes kirke på en nutidig, folkekirkelig måde. Det er derfor ikke hensigten, at man er præst hos os i en meget lang årrække, men at man derimod er en del af vekselvirkningen mellem folkekirken og udlandskirkerne. Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg 
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensionsalder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjenestetiden i DSUK
 • DSUK sørger for aftaler med SKAT og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse.
 • Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år

 

 

Kontaktoplysninger

Nærmere oplysninger fås hos formanden for menighedsrådet Karin Schandorff på mail karinschandorff@mac.com og afgående sømandspræst Vicky Popp Fredslund, tlf. 0049-40-371300 eller mail hamborg@dankirke.de.

Udlandsprovst er Selma Ravn, tlf. 70261828 eller mail sr@dsuk.dk.

Tilsynsførende biskop er biskop Peter Skov-Jakobsen, tlf. 33 47 65 00 eller mail pesj@km.dk.

Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside

www.dankirke.de samt Facebooksiden dansk sømandskirke hamborg.

 

Ansøgningsfrist: fredag, den 31. juli 2020 kl. 12.00

 

Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til HR-sekretær Margareta Bærentzen. Brug venligst vores sikkermail-formular på vores hjemmeside under kontakt, linket er https://dsuk.signflow.dk/webapp/securemailbox/new.

Samtalerne forventes afholdt mandag, den 24. august 2020.

 

Ansøg nu
Job i virksomheden
Lignende job

RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revision

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Virksomhedsinformation
Københavns stift
Dannebrogsgade 53
1660
København V
Tlf
33 47 65 00
Praktisk information
Oprettet
03-07-2020
Udløber
31-07-2020
Kviknummer
330298163
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kultur og kirke
Stillingsbetegnelse
Teolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Konsulent og rådgivning)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed