Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Saxo søger tutorer til studiestart 2023

KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND

København, Storkøbenhavn

Indrykket
14-03-2023
Kontakt
KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND
Øster Farimagsgade 5
1353
København K
Tlf
93565163
Praktisk information
Oprettet
14-03-2023
Udløber
24-03-2023
Kviknummer
331536245
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Arkæolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du være med til give nye BA-studerende på Saxo en tryg og inkluderende studiestart? Og samtidig blive en del af et fællesskab på Saxo? Omkring 300 nye BA-studerende starter på deres uddannelse hvert år på Saxo-Instituttet. Som ansat tutor bliver du en nøgleperson i forbindelse med deres overgang til universitetet. I samarbejde med ca. 30 andre ansatte tutorer og Saxo Studievejledning hjælper du med at sikre, at de bliver en del af et fagligt og socialt fællesskab på Saxo-Instituttet. Du får selv en værdifuld erfaring inden for planlægning og afvikling af fysiske og digitale arrangementer, som du kan bruge i andre sammenhænge – og du bliver selv en del af et mangfoldigt fællesskab bestående af ildsjæle på Saxo-Instituttet og Det Humanistiske Fakultet.

Hvem er du?

 • Du er glad for din uddannelse og bevidst om, at man kan være en god studerende på mange forskellige måder.
 • Du er imødekommende, inkluderende, udadvendt, ansvarlig og mødestabil.
 • Du har flair for planlægning og afvikling af arrangementer.
 • Du har lyst til at fremme et godt studiemiljø på tværs af uddannelserne på Saxo.
 • Du kan samarbejde med alle og har lyst til at koordinere studiestart i tæt samarbejde med studiestartskoordinator, Saxo Studievejledning, dine medtutorer, undervisere, studienævnet og studieleder.
 • Du er i stand til at repræsentere dit studie, dit institut, dit fakultet og dit universitet på professionel vis.
Tutoropgaver

 • Planlægge og deltage i introugen i uge 35 (fra den 28. august til og med 2. september)
 • Planlægge og deltage i rusturen/hytteturen (datoer præsenteres på informationsmødet -se til allersidst)
 • Sammen med SAXO studievejledning og underviser introducere uddannelsen, læsegrupper, studieteknik, faciliteter, studiemiljøet og diverse sociale og faglige organer, it-systemer mv.
 • Ift. de praktiske opgaver kan man fx forvente klargøring af lokaler, teknisk opsætning, madindkøb, oprydning, print af materialer osv.
 • Deltage i en række obligatoriske planlægningsmøder med studiestartskoordinator og Saxo Studievejledning
 • Deltage i fakultets obligatoriske tutoruddannelse samt førstehjælpskursus.
OBS

 • Klassisk og forhistorisk arkæologi samt græsk og latin har nogle fælles dage i introugen samt en fælles rustur/hyttetur.
Stillingstyper og løn

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering som studerende-HK.

Minimumstimelønnen er 130,19 kr. (aktuelt niveau) Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.

For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution.

 • Vi søger både studerende med tutorerfaring og studerende, der kunne tænke sig at prøve det for første gang – dvs. lige fra førsteårsstuderende til kandidatstuderende.
 • Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er indskrevet som studerende på Saxo.
 • 8 Saxo-tutorer – rolle og antal
Du planlægger og deltager i alle studiestartsarrangementerne. Som Saxo-tutor får du mere ansvar og er tovholder på en række arbejdsopgaver i tæt samarbejde med Saxo Studievejledning, så der sikres nødvendig sammenhæng, herunder kommunikation, økonomi, koordination på tværs mv.

Historie: 3

Etnologi: 2

Klassisk arkæologi: 1

Forhistorisk arkæologi: 1

Klassisk græsk & Latin: 1

Saxo-tutorer vil blive lønnet for 30 timer. Timelønnen er 126,28.

 • 24 fagtutorer – rolle og antal
Du planlægger og deltager i alle studiestartsarrangementerne og indgår i den praktiske planlægning af studiestarten i samarbejde med Saxo-tutorer og Saxo Studievejledning. Nogle fagtutorer tildeles et særligt ansvarsområde.

Historie: 13

Etnologi: 5

Klassisk arkæologi: 2

Forhistorisk arkæologi: 2

Klassisk græsk & Latin: 2

Fagtutorer vil blive lønnet for 20 timer. Timelønnen er 126,28.

Ansættelsesperiode og forpligtelser

 • Ansættelsen løber fra ca. midt april til slut oktober:
April-juni (oplæring og planlægning)

Juli (feriefri)

August (meget travl)

September-oktober (afvikling af introuge, rustur/hyttetur og evaluering)

 • Alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkoholpolitik.
Vigtige møder og datoer

Følgende datoer og arrangementer vil du allerede nu skulle kunne deltage i.

 • Tutoruddannelse del 1 d. 9. maj
 • Tutoruddannelse del 2 d. 10. august
Afhængig af din ansættelsestype, vil der også være andre møder du skal deltage i. Disse datoer vil blive fremlagt til informationsmødet d. 6. marts. (Se under ’spørgsmål’)

Send din ansøgning senest tirsdag d. 18. marts senest kl. 23:59 via ’Søg stillingen’

I din ansøgning (ca. en side) skal du svare på følgende spørgsmål i følgende rækkefølge:

 1. Hvilken uddannelse læser du på Saxo?
 2. Hvor langt er du i dit studie (evt. med oplysninger om tilvalg/sidefag)?
 3. Hvilken stillingtype søger du (man kan godt søge flere på samme tid)?
 4. Hvorfor søger du stillingen som tutor (din motivation)?
 5. Hvordan vil du kunne bidrage aktivt til studiestarten (vær gerne meget konkret)?
 6. Hvilke tidligere erfaringer kan du bruge i jobbet som tutor?
Du skal derudover vedlægge:

 • et CV
 • en indskrivningsbekræftelse (hentet via Selvbetjeningen, KUnet)
 • en karakterudskrift (hentet via Selvbetjeningen, KUnet). Vi lægger vægt på din motivation ifm. din ansøgning og selve samtalen – og ikke dit karaktersnit.
 • Samtaler afholdes i uge 11 (13. – 17. marts) og alle forventes at få svar i slutningen af marts.
Spørgsmål?

 • Vi opfordrer alle til at deltage i vores informationsmøde den 8. marts kl. 17-18 i bygn. 12 på 3. sal i lokale 39 (12.3.39).
I forbindelse med informationsmødet vil vi fortælle lidt om 1) tutorgerningen, 2) rammer for studiestarten 2023 samt 3) vise en oversigt over alle mødedatoer og tidspunkter i forbindelse med planlægningen af studiestarten og rusture/hytteture.

 • Du er også velkommen til at sende en mail til studiestartskoordinator og AC-vejleder Lene Kirstine Christensen saxo-studievejl@hum.ku.dk. Brug venligst din KUmail.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND
Øster Farimagsgade 5
1353
København K
Tlf
93565163
Praktisk information
Oprettet
14-03-2023
Udløber
24-03-2023
Kviknummer
331536245
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Arkæolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed