Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Psykolog til Villa Frederik - en ny døgninstitution med fokus på familiebehandling

Københavns Kommune

København, Storkøbenhavn

Indrykket
22-03-2023
Kontakt
Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf
20466431
Praktisk information
Oprettet
22-03-2023
Udløber
13-04-2023
Kviknummer
331544561
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

I Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) hjælper vi udsatte børn og deres familier. Du kan være med, når vi åbner en helt ny behandlingsinstitution for børn med psykosociale og psykiatriske vanskeligheder i Sydhavnen.

Villa Frederik – et tilbud, der skal sikre det gode børneliv i samarbejde med forældrene
CSP's nye døgninstitution Villa Frederik er målrettet børn i alderen 6-14 år, som har socioemotionelle, adfærdsmæssige eller psykiatriske udfordringer. Målgruppen vil have varierende behov for pædagogisk, praktisk, social, skolerelateret og følelsesmæssig støtte. Derfor skal der altid udarbejdes individuelle behandlingsplaner for hvert enkelt barn, der sikrer relevant omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Familie og netværk spiller en afgørende rolle for børnenes udvikling og trivsel, hvorfor det er afgørende at arbejde med en helhedsorienteret indsats, der også omfatter barnets familie og med mulighed for anbringelse af søskende. Familiebehandlingen vil være en central del af behandlingsindsatsen tilpasset den enkelte familie, og vil foregå på institutionen såvel som hjemme hos forældrene.

Villa Frederiks behandlingsarbejde vil være baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi, som skal danne forståelse for barnets udvikling. Derudover arbejder vi med Low Arousal, mentalisering og Safewards, og medarbejderne vil sammen med barnet og forældrene sætte enkle, tydelige og handlingsrettede mål for behandlingsarbejdet. Ledelsen og psykologerne vil sammen have det behandlingsmæssige ansvar, som tilrettelægges gennem kontinuerlige team- og delmålsmøder samt behandlingskonferencer.

Villa Frederik er en døgninstitution under udvikling i CSP, som er en del af Københavns Kommunes Socialforvaltning. Når Villa Frederik er fuldt etableret, vil CSP bestå af fire døgninstitutioner, to forebyggende tilbud og to dagbehandlingsinstitutioner, som også er målrettet børn med forskellige socialpsykiatriske udfordringer.

Du bliver en del af et psykologteam på tværs af CSP
Du vil være en af to psykologer, der primært er tilknyttet Villa Frederik. Du vil også indgå i et tværgående psykologteam bestående af fem psykologer, som har stor indflydelse på udviklingen og den faglige tilgang i centret. Teamet vil kvalificere behandlingstilgange på institutionerne, udvikle arbejdet med behandlingsplaner samt varetage rådgivende og terapeutiske opgaver fra institutionerne.

Teamkonstruktionen gør, at der er mulighed for at drøfte særligt svære opgaver, være i løbende faglig sparring og hjælpe hinanden på tværs af tre døgninstitutioner.

Om stillingen
Du vil spille en central rolle i at udvikle og understøtte de faglige opgaver på Villa Frederik og være med til at sikre sammenhæng, retning og kvalitet i institutionens visitation, behandlingsarbejde og -strategi. Der forekommer desuden opgaver, som nedenstående:

I relation til personalet

 • Defusing, debriefing, supervision, faglig sparring
 • Undervise i metodetilgange, psykologfaglige emner og psykiatriforståelse
 • Lede behandlingsmøder
 • Samarbejde med socialrådgiver, medarbejdere og ledelsen ift. at sikre det tværfaglige behandlingsarbejde på institutionen
 • Samarbejde om de psykologfaglige spørgsmål i det eksterne samarbejde.
 • Supervisionsopgaver på andre CSP-institutioner
I relation til børnene og deres familie

 • Deltage i indskrivningsmøder, opfølgningsmøder og andre relevante møder med eksterne samarbejdspartnere, familier m.fl.
 • Konkrete afdækkende og behandlende psykologopgaver ift. målgruppen
 • Udarbejdelse og ajourføring af behandlingsplaner for børn og familier
 • Løbende vurdering af barnets trivsel og udvikling under anbringelsen i samråd med det pædagogiske personale og forældre
 • Bidrage i forældrearbejdet herunder forestå psykoedukation ved behov
 • Gennemføre psykologsamtaler for børn og familier i afgrænsede forløb
 • Ansvar for familiebehandlingen i tæt samarbejde med familiebehandlerne
 • Deltage i visitationsprocessen, når nye børn skal anbringes på Villa Frederik
Administrative opgaver

 • Løbende opdatering af behandlingsplaner for alle børn og familier
 • Journalføring i kommunens dokumentationssystem DOMUS
 • Viden om dokumentationskrav, vejledninger og lovgivninger for håndtering af fortrolige oplysninger
 • Bidrage til sammenhæng i behandlingsindsatser med PPR, psykiatri og andre samarbejdspartnere
Om dig
Vi ønsker, at du

 • er autoriseret psykolog, specialist i børne/unge-psykologi eller specialpsykolog
 • har erfaring med eller lyst til at dygtiggøre dig indenfor det socialpsykiatriske felt på børne- og ungeområdet
 • er fagligt velfunderet og har lyst til, i samarbejde med dine kolleger, at medvirke til udvikling af behandlingsindsatser – både psykologfagligt og tværfagligt
 • eventuelt har testerfaring indenfor aldersgruppen
 • har erfaring med gruppesupervision og debriefing – eller har mod på opgaven
 • er god til at arbejde anerkendende med øje for børn og familiers kompetencer og ressourcer
 • er struktureret, lyttende og relationsskabende
 • motiveres af at indgå i og udvikle et nyt tværgående team med andre psykologer
Vi tilbyder

 • At blive en del af et psykologteam på tværs af CSP's døgninstitutioner, hvor du kan gøre en forskel for børn og unge i en sårbar periode af deres liv
 • At blive en del af psykolognetværket i centerfællesskabet med 15 andre psykologer, som bl.a. har interne supervisionsgrupper og faglige udviklingsdage
 • Personlige udviklingsmuligheder, hvor du bl.a. kan deltage på kurser godkendt til specialistuddannelsen
 • Supervisionsgrupper, der lever op til kriterierne for specialistuddannelsen indenfor 'psykoterapi børn og unge', 'klinisk børne- og ungepsykologi' og 'børne-neuropsykologi'
 • Et spændende arbejde med alsidige opgaver, hvor du har en vigtig rolle i det tværfaglige samarbejde
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Stillingen er normeret til 30 timer ugentligt. Arbejdstiden vil typisk være i dagtimerne, og du har indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.
Du vil blive ansat som primær psykolog på Villa Frederik og referere til institutionslederen. Du sidder sammen med de andre psykologer i teamet 1-2 gange om ugen, hvor I har mulighed for faglig sparring.

Vi indhenter børne- og straffeattest samt referencer ved ansættelse.

Stillingen ønskes besat senest 1. juni.

Mere information
Villa Frederik ligger på Glucksvej i København SV.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte institutionsleder Charlotte Helbo på 2434 9247.

Søg via linket senest torsdag den 13. april 2023
Vi afholder samtaler løbende.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf
20466431
Praktisk information
Oprettet
22-03-2023
Udløber
13-04-2023
Kviknummer
331544561
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed