Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Psykolog til Projekt "Godt du kom - et Fælles Ansvar" - projektansættelse

Hjørring Kommune

Hjørring, Nordjylland

Indrykket
11-07-2019
Kontakt
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800
Hjørring
Praktisk information
Oprettet
11-07-2019
Udløber
12-08-2019
Kviknummer
330058631
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Trives du i udviklings- og læreprocesser med et stærkt fokus på at skabe positive forandringer for og med børn/unge, der viser tegn på mistrivsel og/eller skolevægring og deres kontekst? Ser du værdien og mulighederne i bredt tværfagligt samarbejde, og har du lyst til at arbejde i tværfagligt team med høje ambitioner på vegne af skolebørns udvikling, læring og trivsel? 

Så er du måske den medarbejder, vi søger!

 
Hjørring kommune er bevilliget midler fra Socialstyrelsen til et tre-årigt satspuljeprojekt "Godt du kom - et Fælles Ansvar", der skal styrke den tidlige forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).  
 
Projektet har til formål at styrke implementeringen af de tre indsatsomra°der i Børne- og Undervisningsforvaltningens Fælles Ansvars strategi (se link nederst i opslaget):
Tværfagligt distriktssamarbejde, inklusion, samt brobygning og overgange.
Der er særligt fokus pa° udsatte og psykisk sa°rbare børn og unges trivsel og deres deltagelse i skolelivet.
    
Om projektet
Projektet startede 1. marts 2018 og løber frem til 28. februar 2021. Til projektet er ansat et tværfagligt team på 4 medarbejdere: Psykolog, specialpædagog, speciallærer og familiebehandler/socialrådgiver, hvor førstnævnte stilling er ledig. Projektet er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ledes af en projektleder, der også har personaleledelse af de 4 medarbejdere i det tværfaglige team.
 
Det tværfaglige team “Godt du kom” har til formål at udvikle og drive tidlige, individuelle og gruppebaserede indsatser for børn og unge i Hjørring Kommunes folkeskoler, med tegn på mistrivsel og/eller bekymrende skolefravær. Der sigtes mod at nedbringe antallet af børn og unge, der har behov for en længerevarende specialiseret indsats.  
  
Stillingsindhold og profil
Den overvejende del af jobbet er fokuseret på indsatserne for børnene/de unge og foregår i tæt samarbejde med barnet/den unge, familien/netværk, skolen og andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Arbejdet er ofte kendetegnet ved komplekse problemstillinger, hvor børn og voksne gensidigt virker ind på familiens trivsel og mulighed for forandring. Derfor kan problematikker ikke ses løsrevet fra familien, skolen og netværket omkring familien. I det tværfaglige team anvendes både eksisterende og nye metoder i indsatserne, tilpasset det enkelte barns sammensætning af mistrivselsproblematik. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor der arbejdes både med barnet og de relationer, barnet indgår i, familie og skole. Der tages afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Indsatserne understøtter skolerne i deres igangværende inklusionsarbejde.
 
Udover indsatser bidrager det tværfaglige team til udvikling og implementering af systematikker, der styrker tidlig opsporing, det tværsektorielle samarbejde samt kompetenceudvikling af de professionelle i skolen.
 
Opgavernes indhold vil variere i forhold til problemstillingernes karakter som bl.a.:

 • Familievejledning og individuelle samtaler med børn af både undersøgende, støttende og lettere behandlende karakter.
 • Vejledning og undervisning af pædagogisk personale med afsæt i pædagogisk psykologi. Det kan være temaer som angst, mobning, adfærdsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser.
 • Mødeledelse og facilitering der skaber refleksion, og samler forældre og professionelle (herunder flere fagligheder) omkring et fælles mål. Opgaverne vil være fleksible og udføres i tæt samarbejde med skoler, og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere.    

Vi søger dig, der er:
 • relationskompetent - Du formår at etablere hurtig relation til både børn/unge, forældre og samarbejdspartnere med nysgerrighed, og kan skabe udviklingsorienteret og motiverende dialog i indsatserne.
 • robust - Du formår at skabe og fastholde overblik i krævende indsatser med flere aktører, samt selvstændig tilrettelæggelse af dit arbejde i en afvekslende hverdag
 • professionel - Du formår at agere professionelt og insisterende i mødet med mange behov både fra familier og professionelle. Du er kreativ og løsningsfokuseret i arbejdet med komplekse problematikker.
 • fagligt stærk - Du er teoretisk forankret og har en vifte af metoder, du fleksibelt kombinerer efter behov, gerne kombineret med viden og erfaring med specialpædagogik i folkeskolen. Viden og erfaring i arbejdet med angstproblematikker er en fordel samt erfaring indenfor lettere behandlingsarbejde med børn og unge med særlige behov samt familier.
 • tværfaglig- og samarbejdsorienteret - Du formår at agere løsningsfokuseret i det tværgående samarbejde og bidrager til koordinerede, afstemte og sammenhængende indsatser.
 • udviklingsorienteret - Du er tilpas med at bidrage i processer i projektet, hvor der tænkes “på kanten af boksen”, og løbende udvikles og afprøves nye ideer i praksis.
 • teamplayer - Du har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et ambitiøst tværfagligt team, der er kendetegnet ved at være et professionelt læringsfællesskab, med god humor og fokus på at udnytte teamets fire fagligheder bedst muligt. 
 
Vi tilbyder:
 • et alsidigt og spændende job i en unik tværgående funktion, hvor der skabes positiv forandring for børn, unge og familier samt professionelle i skolen
 • et PPR kontor i en spændende udviklingsproces med fokus på kerneopgaven og et fællesskab præget af humor, kollegial omsorg og positiv tilgang
 • en stilling i et vigtigt projekt med stor opmærksomhed, der skal bidrage til nye løsninger i arbejdet med bekymrende skolefravær og inklusion
 • en innovativ arbejdsplads, hvor vi træder nye veje i udviklingsarbejdet
 • stor indflydelse på din arbejdsdag
 • supervision og mulighed for faglig udvikling

Du kan læse mere om projektet her:

Projekt Godt du kom - et Fælles Ansvar
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/boern-unge-og-familie/godt-du-kom-et-faelles-ansvar/

Strategien "Fælles ansvar"
https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/boern-unge-og-familie/politikker-boern-unge-og-familie/faelles-ansvar/


Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en projektstilling som løber til og med 28. februar 2021.

Det er nødvendigt, at du har bil til rådighed, idet arbejdet foregår hos familierne og i skolerne over hele kommunen.

For yderligere information om projektet og stillingen kan du kontakte projektleder og konstitueret afdelingsleder af PPR, Gitte Clausen Jensen på tlf. 4193 6045 eller gitte.clausen@hjoerring.dk .

Vi afholder ansættelsessamtaler den 20. august 2019
 
Der indhentes børneattest inden endelig ansættelse.

Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at klikke på "Send ansøgning".

Ansøg nu
Job i virksomheden

Hjørring Kommune
Lignende job

Stillingen er formidlet gennem The Hub

Stillingen er formidlet gennem The Hub

Stillingen er formidlet gennem The Hub
Virksomhedsinformation
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800
Hjørring
Praktisk information
Oprettet
11-07-2019
Udløber
12-08-2019
Kviknummer
330058631
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed