Gem annonce

Psykolog med erfaring og interesse for autisme- og specialområdet

Egedal Kommune

Egedal, Nordsjælland

Indrykket
21-07-2021
Kontakt
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej
3650
Ølstykke
Tlf
+4572596232
Praktisk information
Oprettet
21-07-2021
Udløber
12-08-2021
Kviknummer
330751074
Jobtype
Studiejob
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

I PPR i Egedal kommune søger vi en ny kollega pr. 1. oktober 2021, der ønsker at bringe sine faglige og relationelle kompetencer i spil på specialområdet for unge med autisme. Der er tale om en opnormering, da vi i PPR ønsker at styrke den psykologfaglige bistand/indsats på vores Kompetencecenter Smørum, som omfatter et specialpædagogisk gruppetilbud for børn og unge med autisme. 

Om stillingen
Den aktuelle psykologstilling er en fastansættelse på 37 timer, og ud over ungemiljøet i Kompetencecenter Smørum vil du samtidig blive tilknyttet et par daginstitutioner inden for almenområdet. I varetagelsen af psykologopgaven i Kompetencecentret indgår der jævnlig supervision af medarbejderteams, årlige re-visitationer, netværksmøder og sparring med afdelingsleder samt tværgående samarbejde. 

Du vil i stillingen blive en del af en engageret psykologfaggruppe på 13 psykologer, der er kendetegnet ved at værne om det gode samarbejde, den faglige udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Vi har en spændende og alsidig hverdag, hvor vi vægter det tværprofessionelle samarbejde og konkrete indsatser ude på skolerne og i dagtilbuddene. Vi ser værdien af det konsulterende arbejde, hvor vi rykker tættere på den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis med henblik på at styrke deltagelsesmuligheder og udviklende fællesskaber for børn og grupper af børn i udsatte positioner.

I arbejdet inddrager vi forældre, fagpersonale og tværfaglige samarbejdspartnere og tilbyder løbende rådgivning, vejledning og supervisionsforløb samt sparring til ledelserne. 
Ud over det konsulterende arbejde, har vi også undersøgelsesopgaver, henvisninger til udredning samt udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger med henblik på at belyse udviklingsbehov og konkrete indsatser omkring et barn. Undersøgelserne tager ofte afsæt i observationer, afklarende samtaler, testning og interventioner i praksis.    

Om dig
Vi ser gerne, at du som vores nye kollega: 
-    Er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych – gerne med autorisation.
-    Har erfaring med PPR-opgaver og/eller det specialpædagogiske område.  
-    Har erfaring med rådgivning, vejledning og supervision af fagpersoner
     omkring børn og unge.
-    Har erfaring med, og gerne interesse for, det udviklingspsykologiske felt,
     narrative tilgange, den neuroaffektive tænkning og/eller mentaliseringsbaseret
     tilgang, Low arousal, Co-teaching, ICDP eller LØFT.  
-    Ser værdien af at skabe deltagelsesmuligheder og inkluderende læringsmiljøer
     for børn og unge og kan understøtte relationskompetencer hos lærere og
     pædagoger og deres forståelse af børns handlinger, intentioner og behov.  
-    Har gode relationelle kompetencer, som naturligt kommer til udtryk i samspillet
     med børn, unge forældre, fagprofessionelle og kollegaer og evner at samarbejde
     på tværs af faggrupper og forvaltninger.  
-    Er åben og imødekommende med et ressourcefokuseret menneskesyn. 
-    Kan se dig selv bidrage til et arbejdsfællesskab, hvor faglig udvikling, dialog
     og samarbejde vægtes højt samt indgå i den kontinuerlige udvikling af indsatserne
     i PPR. 
-    Formår at arbejde selvstændigt, systematisk og metodisk i opgaveløsningen
     samt facilitere frugtbare møderum, hvor du er retningsgivende i udviklingsprocesser
     for børn og børnegrupper i Kompetencecentret samt de almene dagtilbud. 
-    Kan indgå i respekt- og tillidsfulde relationer, hvor du samtidig kan udfordre
     synspunkter og skabe refleksionsrum sammen med ledelser og medarbejder
     om pædagogisk og undervisningsmæssig praksis med inddragelse af aktuel
     viden og forskning. 

Om afdelingen
PPR er organisatorisk placeret i Center for Skole og Dagtilbud (CSD) der driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids- og specialtilbud i et samarbejde om den fælles kerneopgave, nemlig at understøtte alle børn og unges udvikling, trivsel og læring. 

I PPR arbejder vi ud fra et systemisk og ressourceorienteret børnesyn på hele 0-18 års området, og vi tror på, at en tidlig helhedsorienteret indsats hjælper vores børn og unge bedst muligt. Vi er 13 psykologer, der løser en bred vifte af opgaver i dagtilbud, skoler og kommunens forskellige specialtilbud, der er beliggende på de lokale folkeskoler. Ud over psykologerne består PPR af 7 logopæder, 3 skolekonsulenter, 1 pædagogisk konsulent, sproggruppepædagoger samt PPR-leder. 

Vi tilbyder: 
-    En organisation/PPR og psykologgruppe med et højt fagligt niveau,
     hvor vi både er samskabende om meningsfulde løsninger men også
     løser opgaverne selvstændigt. 
-    Spændende og afvekslende hverdag og opgaver med gode muligheder
     for at præge og vise retning i indsatser tæt på praksis. 
-    Mentorordning ved opstart og det første år. 
-    Intern supervision samt ekstern supervision, hvis du endnu ikke er autoriseret. 
-    Relevante kurser og efteruddannelse. 

Interesseret? 
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen og PPR-arbejdet hos os, er du velkommen til at kontakte leder af PPR Maria Mittag på tlf. 7259 8012 eller psykolog og tillidsrepræsentant Katrine Schrøder på tlf. 7259 6546. Spørgsmål om ansøgnings- og ansættelsesprocedure bedes rettet til Peter Gersholm Jensen på tlf. 7259 9337 eller e-mail: peter.gersholm.jensen@egekom.dk

Ansøgningsfristen er d. 12. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes at ligge d. 18. august 2021. Vi ser frem til at modtage din ansøgning! 

Når du ansøger, bedes du vedhæfte uddannelsesbevis, CV, dokumentation for tidligere arbejde og andre relevante oplysninger. Der indhentes først referencer, når du tilbydes stillingen.  

 

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej
3650
Ølstykke
Tlf
+4572596232
Praktisk information
Oprettet
21-07-2021
Udløber
12-08-2021
Kviknummer
330751074
Jobtype
Studiejob
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce