Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Professor i dansk/nordisk litteratur til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

KU - HUM - Fakultetet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
08-02-2023
Kontakt
KU - HUM - Fakultetet
Karen Blixens Vej 4
2300
København S
Tlf
32359066
Praktisk information
Oprettet
08-02-2023
Udløber
15-02-2023
Kviknummer
331452236
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Professor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab opslås en stilling som professor i dansk/nordisk litteratur til besættelse d. 1. september 2023 eller snarest derefter.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) beskæftiger vi os med forskning, undervisning og formidling inden for nordisk litterær og sproglig kulturarv fra oldtiden til i dag, hvilket inkluderer en større sprogvidenskabelig palet samt medievidenskab og kønsforskning, jf. https://nors.ku.dk

Stillingsindhold
Stillingen indebærer forpligtelse til forskning, forskningsledelse og forskningsformidling samt varetagelse af administrative opgaver efter aftale. Professoren forventes at styrke forskningsmiljøet gennem sin egen forskning og ved at initiere, organisere og lede større forskningsprojekter og netværker. Professoren skal desuden undervise og vejlede pa° bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Undervisning, vejledning og eksamination er som udgangspunkt knyttet til uddannelserne i dansk, der udbydes på BA-, KA-, og ph.d.-niveau, men undervisning på tværs af uddannelser kan forekomme.

Kvalifikationskrav
NorS ønsker at tilknytte en forsker med kvalifikationer pa° højeste internationale niveau og med en kontinuerlig publikationspraksis inden for dansk/nordisk litteratur.

En professoransættelse på KU kræver derudover, at en række grundkrav er opfyldt jf. KU’s kriterier for videnskabelige stillinger: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/ samt særligt kriterier for professorer: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/dokumenter-til-meritering/5c_Criteria_for_recognising_merit_-professors.pdf

Ansøgeren skal således kunne dokumentere at denne

 • har en internationalt anerkendt forskningsprofil. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde. Der forventes en videnskabelig produktion på internationalt niveau og et potentiale til at sætte et markant aftryk på forskningsfeltet. Forskningsmæssige kvalifikationer ses i relation til både perioden med aktiv forskning, graden af originalitet og omfanget af den videnskabelige produktion, for eksempel antal internationale publikationer i fagfællebedømte tidsskrifter og højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag.
 • har erfaring med at hjemtage af eksterne bevillinger på højeste niveau samt med forskningsledelse og forskeruddannelse.
 • har erfaring med at synliggøre og formidle sin forskning til offentligheden også i brede samfundsmæssige kredse med henblik på optimering af forskningens og uddannelsernes samfundsmæssige impact.
 • har undervisningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk (se fakultetets uddannelsespædagogiske charter under: hum.ku.dk/omfakultetet/strategiske-pejlemaerker/paedagogiskcharter/) samt har dokumenteret dette i en undervisningsportefølje, der beskriver pædagogiske og didaktiske kompetencer oparbejdet gennem en omfattende og bredspektret undervisningspraksis, arbejde med uddannelsesudvikling og uddannelsesledelse m.m.
 • besidder evner til at agere strategisk-politisk og til at udvikle forskningsmiljøet.
 • har erfaring med internationalt samarbejde og netværksdannelse og evner til at udvikle nye internationale perspektiver og dimensioner.
 • har erfaring med at løfte administrative opgaver tilknyttet forskning og uddannelse.
 • er i besiddelse af stærke, sociale og kollegiale kompetencer, så vedkommende kan fungere som en samlende, tilstedeværende og tillidsvækkende kraft i det faglige miljø.
Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningen, som kan skrives på dansk, norsk, svensk eller eventuelt på engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. Medsendte værker mærkes med ’*’.
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 7 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 5 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres 1-7.
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Redegørelse for hvordan ansøgers faglighed og teoretiske baggrund kan indgå i instituttets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling se guidelines på http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/
Hvis en publikation har en eller flere medforfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekan og institutleder med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/242

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, hrsc@hrsc.ku.dk, ID nr. 211-0218/22-2K #1.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold kan fås hos institutleder Anne Jensen, e-mail annejensen@hum.ku.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2023 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
KU - HUM - Fakultetet
Karen Blixens Vej 4
2300
København S
Tlf
32359066
Praktisk information
Oprettet
08-02-2023
Udløber
15-02-2023
Kviknummer
331452236
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Professor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed