Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Produktionschef til Vedligeholdelsesområde Korsør

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør

Slagelse, Vestsjælland

Indrykket
27-01-2023
Kontakt
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør
Sylowsvej 8N
4220
Korsør
Tlf
72819172
Praktisk information
Oprettet
27-01-2023
Udløber
19-02-2023
Kviknummer
331478697
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Ingeniør og teknik
Stillingsbetegnelse
Maskinmester
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab), Ikke angivet (Bygge og anlæg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du være vores kommende produktionschef, der tager ansvaret for Vedligeholdelsesområde Korsør samlede produktion til Søværnets enheder under mottoet: Operativ, faglig og effektiv? Så ser vi frem til at læse din ansøgning.

Om os

Vedligeholdelsesområde Korsør varetager opgaver inden for maritim vedligeholdelse og reparationer af Søværnets enheder inden for stort set alle fagområder. Faktuelt består området af 4 specialværksteder opdelt i specialer inden for våben- og elektronik samt skrog og platformsrelaterede opgaver.

Som arbejdsplads har vi fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø og arbejder målrettet med fokus på gode relationer internt og eksternt. Dette sker med baggrund i Fælles Mål, Fælles Viden og Gensidig Respekt. Det kræver nysgerrighed og indsigt på tværs; accept af hinandens vilkår og kendskab til sig selv.

Som ansat hos os får du rig mulighed for udvikling og indflydelse på dit daglige virke i en spændende hverdag, hvor nye opgaver opstår og eksisterende vil blive udvidet.

Omkring arbejdsforhold er det baseret på et tillidsforhold mellem dig og chefen for vedligeholdelsesområdet og rammerne er generelt frie med mulighed for aftaler i en gensidig dialog. Enkelte hjemmearbejdsdage kan aftales, men generelt er det forventningen, at du møder ind på arbejdspladsen, da stillingens indhold kræver tilstedeværelse.

Om stillingen

Du får mulighed for at være med til at videreudvikle Vedligeholdelsesområde Korsør (VO KOR), og du får, med reference til Chefen for Vedligeholdelsesområde Korsør (CH VO KOR), det daglige ansvar for at facilitere, opbygge og udvikle de processer, som Vedligeholdelsesområde Korsør skal anvende for at kunne levere kvalificerede vedligeholdelsesydelser til primært Søværnets enheder, men også vedligeholdelsesydelser til såvel Hæren som Flyvevåbnet.

Du bliver en essentiel del af den lokale ledelse i VO KOR og får stor indflydelse på hvordan din egen hverdag og hvordan opgaver skal tilrettelægges.

Du bliver ansvarlig for:
• Vedligeholdelsesområdets samlede produktion lever op til kundernes forventninger, herunder levering i rette tid og mængde.
• At planlægningen af værkstedernes ressourcer er opdateret således, der er overblik over den samlede produktion.
• Vedligeholdelsesområdet bedst muligt udnytter og prioriterer de personelmæssige ressourcer og økonomiske midler.
• At sikre et højt fagligt niveau ved VO KOR værksteder samt tilsikre, at arbejdets kvalitet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer og certificeringer (ISO 9001).
• Indgå i mødefora vedrørende ISO 9001 samt deltage i interne audits.
• At varetage rollen som leder af Vedligeholdelsesområdets Drifts- og Støtteelement.
• At varetage rollen som leder af værkstedsområdets planlæggere
• At bistå CH VO KOR med tilsyn og kontrol af de underlagte værksteder på Flådestation Korsør og underlagte værksteder i Frederikshavn.
•At bistå CH VO KOR med sagsbehandling i relation til VO KOR drift og produktion
• At bidrage til at levere ledelsesinformation til CHVA MARITIM, herunder KPI’er og øvrige nøgletal vedrørende den maritime vedligeholdelse.
• Du er stedfortræder for CH VO KOR.

Succes i stillingen kræver overblik over den samlede produktion, evnen til at prioritere og træffe beslutninger i en til tider omskiftelig hverdag.
Det daglige arbejde vil ske i tæt samarbejde med VO CH KOR samt værkstedslederne, planlæggerne samt Drifts- og logistikelementets medarbejdere.

Om dig

Du har mod på at prøve kræfter med en stor og spændende ledelsesopgave kombineret med ansvaret for den samlede produktion.

Du har et stærkt CV, herunder ledelseserfaring og erfaring med produktion i det maritime miljø eller tilsvarende.

Faglig baggrund kan være maskinmester, ingeniør, overværkmester, teknisk officer fra Søværnet eller lignende uddannelser.

Som produktionschef i VO KOR er du en central figur og nøgleperson i styring af den daglige drift. Du formår at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem områdets ledelse og værkstederne.

Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Det afskrækker dig ikke at arbejde i en organisation, som består at håndværkere, ledere med både civil og militær baggrund. Du kan stå på mål for centrale beslutninger. Du kan følge op på resultater. Du har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, effektivitet og trivsel.

Du har fokus på helheden, er fremsynet og evner at træffe effektive beslutninger kombineret med en rationel ressourceanvendelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Vedligeholdelsesområde Korsør, orlogskaptajn Mads Seidler på telefon 7282 2501. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes under ansøgningsfristens løbetid. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør
Sylowsvej 8N
4220
Korsør
Tlf
72819172
Praktisk information
Oprettet
27-01-2023
Udløber
19-02-2023
Kviknummer
331478697
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Ingeniør og teknik
Stillingsbetegnelse
Maskinmester
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab), Ikke angivet (Bygge og anlæg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed