Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

PPR psykolog til kvalificering af vores specialiserede børne- og ungeområde

Rødovre Kommune

Rødovre, Storkøbenhavn

Indrykket
04-05-2021
Kontakt
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610
Rødovre
Praktisk information
Oprettet
04-05-2021
Udløber
03-06-2021
Kviknummer
330629863
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Om jobbet

Psykologgruppen på Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) søger ny kollega, med solid faglig indsigt i det specialiserede børne- og ungeområde

Dine opgaver kommer til at spænde bredt, men vil især være rettet mod faglig kvalificering og udvikling inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Som en af dine centrale opgaver skal du gå ind i praksis omkring konkrete sager, for derigennem at undersøge og vurdere om indsatserne i de tilbud, Rødovre Kommunes børn og unge er visiteret til, lever op til de faglige intentioner og den faglige kvalitet, der er aftalt i forbindelse med visitationen. Ligeledes skal du løbende tage del i vurdering af indsatsernes fortsatte relevans.

Derudover skal du fungere som forbindelsesled og tæt samarbejdspartner med feltets øvrige 'interessenter' - herunder vores samarbejdspartnere i kommunens Børne- og Familieafdeling. Du kommer desuden til at indgå som fast deltager i vores tværfagligt sammensatte visitationsudvalg og bliver således en helt central aktør i kvalitetssikringen i forbindelse med visitation og re-visitation til vores interne tilbud og til de eksterne skole- og dagbehandlingstilbud, som Rødovre Kommune har aftaler med.

I den nyoprettede stilling kommer du således til at fungere som børnenes og de unges 'advokat' i forhold til deres skoletilbud. Samtidig er der tale om en funktion, hvor det er højt prioriteret at kunne kombinere en solid faglig indsigt og erfaring i det specialiserede børne- og ungeområde med en sund økonomisk forståelse, hvor det overordnede fokus er at sikre, at tilbuddenes faglige kvalitet lever op til den pædagogisk-didaktiske og behandlingsmæssige praksis, der er aftalt.

Som en anden central opgave i stillingen vil du blive tilknyttet vores specialpædagogiske center. Her skal du i samarbejde med dine PPR kollegaer ved centeret tage del i de PPR relaterede opgaver, der angår elevernes læring, trivsel og udvikling. Her skal du bl.a. udøve rådgivning, vejledning, supervision, samtale- og mødeaktivitet, udarbejdelse af PPV m.m. i tæt samarbejde med ledelsen på centeret.

Du bliver en del af den samlede psykologgruppe med 11 psykologer og en pædagogisk-psykologisk konsulent. Vi mødes ugentligt ved psykologmøder og makkermøder, og vi prioriterer højt at reflektere, sparre og dele viden med hinanden med henblik på udvikling af vores praksis.

Du får base på PUC med en udgående funktion, hvorfra du både selvstændigt og sammen med dine kolleger løser opgaverne i tæt samarbejde med ledelser, lærere og pædagoger på skole- og dagområdet.

Stillingen er organisatorisk placeret i PPR på Pædagogisk Udviklingscenter (PUC), der er en stabsfunktion under Børne- og Kulturforvaltning i Rødovre Kommune. Ansættelsen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er fordelt på 41 uger hen over kalenderåret, så den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid svarer til 41 t/u.

Din profil

Du er lige som os optaget af at bidrage til at udvikle og understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling gennem deltagelse i udviklende fællesskaber.

Du har erfaring med:

  • tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge visiteret til det specialiserede skole- og dagtilbudsområde, og indgående faglig viden om børn og unges læring, trivsel og udvikling inden for de kognitive, sociale og følelsesmæssige områder. Det er desuden en fordel, at du har kendskab til det sansemotoriske felt og til det sproglige/kommunikative område.
  • konsultativt arbejde og facilitering af møder på et systemisk grundlag, og du formår at veksle mellem invitation til refleksion og at indtage en ekspertrolle, afhængig af hvad opgaven kalder på.

Det er desuden væsentligt for at kunne lykkes i jobbet, at du:

  • har solid faglig indsigt i det specialiserede børne- og ungeområde og et sundt kritisk økonomisk blik
  • kan du kommunikere klart og tydeligt, være nysgerrig og undersøgende på det du hører og ser, og på en venlig og konstruktiv måde sige, hvis tingene ikke opleves at være, som de er aftalt
  • trives med dagligt at indgå i, (re)etablere og vedligeholde mange og skiftende samarbejdsrelationer
  • har blik for selvstændigt at organisere og prioritere i dine arbejdsopgaver.

Derfor skal du vælge os

PUC er en inspirerende arbejdsplads med et dynamisk og innovativt samarbejdsmiljø og en kultur præget af åbenhed og nysgerrighed. I det daglige beriger og inspirerer vi hinanden både tværfagligt og monofagligt. Vores omgangstone er præget af gensidig respekt og seriøsitet, med plads til humor og socialt fællesskab. Vi er stolte over at have fokus på udvikling af tværprofessionelle praksisfælleskaber, og vi stræber altid efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning

I det daglige samarbejder vi tæt med Dagtilbudsafdelingen om implementering af 'Den styrkede pædagogiske læreplan', og med Skoleafdelingen om implementering af 'Læringsfællesskaber for alle', hvilket for os blandt andet handler om at justere i det fælleskommunale børnesyn, styrke chanceligheden for kommunens børn og unge og etablere og understøtte udviklende lege- og læringsfællesskaber i tæt samarbejde med forældre, skole- og dagtilbudsledelser, pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner omkring kommunens børn og unge.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset for to år med mulighed for forlængelse. Løn i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte psykologfaglig leder Martin Louv 30 76 77 44 eller leder af PUC Karina Lange 30 76 77 24.

Arbejdssted: Pædagogisk Udviklingscenter, Tæbyvej 9.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 3. juni 2021. Klik på knappen 'Ansøg online'/'Søg jobbet' for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler 10. og 11. juni 2021.

Om os

Rødovre Kommune har fra 1. januar 2021 indført røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vores medarbejdere tilbydes en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610
Rødovre
Praktisk information
Oprettet
04-05-2021
Udløber
03-06-2021
Kviknummer
330629863
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed