Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-stipendier ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

KU - HUM - Fakultetet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
10-02-2023
Kontakt
KU - HUM - Fakultetet
Karen Blixens Vej 4
2300
København S
Tlf
32359066
Praktisk information
Oprettet
10-02-2023
Udløber
20-02-2023
Kviknummer
331454837
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Ph.D. Stipendiat
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, indkalder hermed ansøgninger til tre 3-årige ph.d.-stipendier med ansættelse fra den 1. september 2023.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk danner ramme om forskning og uddannelse i engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk sprog og de dertil forbundne litteraturer, kulturer og samfund. Læs mere her: https://engerom.ku.dk/ominstituttet/

Der opslås ét Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowship. Stipendiet kan søges inden for alle instituttets fagområder. Det kræver en dansk kandidatgrad at komme i betragtning til programmet.

Instituttet opslår desuden to stipendier, som kan søges inden for alle instituttets fagområder. Til ét af stipendierne vil der i år være særlig interesse for projekter, der anvender digitale metoder inden for et af instituttets fagområder eller udforsker en problemstilling inden for spansk og latinamerikansk sprog, kultur, litteratur eller historie/samfund.

Det er muligt at søge både Carlsberg PhD fellowships og instituttets stipendier med den samme projektbeskrivelse, forudsat at du opfylder kriterierne. Når du indsender din ansøgning, vil du blive bedt om at afkrydse hvilke stipendier du søger.

Introduktion
Ph.d.-studiet er en forskeruddannelse, der på højeste internationale niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, formidlings- og undervisningsopgaver. Hovedvægten i ph.d.-uddannelsen ligger på tilrettelæggelse og gennemførsel af et forskningsprojekt under vejledning. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med indlevering af en ph.d.-afhandling, der forsvares med henblik på opnåelse af ph.d.-graden. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudium.

Ph.d.-studiet åbner for mange karrieremuligheder både inden for og uden for universitetsverdenen. Ud over at skrive en afhandling tilknyttes ph.d.-studerende aktive forskningsmiljøer lokalt og internationalt. Ph.d.-studerende bidrager til det akademiske fagmiljø, gennemfører forskningsuddannelseskurser, og formidler sin forskning i undervisning, ved akademiske konferencer og til den brede offentlighed.

Kvalifikationskrav
Ansøgere skal have en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøgere skal som minimum have afleveret speciale og have modtaget en forhåndsgodkendelse på ansøgningstidspunktet.

Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/en/education/admission-and-guidance

Ansøgere skal beherske akademisk engelsk på højt niveau i skrift og tale. Ansøgere med projekter inden for det fransk-, italiensk-, spansk- og tysksprogede fagområde skal beherske det relevante sprog på højt niveau i skrift og tale. Instituttet kan anmode ansøger om at dokumentere engelsk eller andre sproglige færdigheder, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk i PDF eller Microsoft Word format via linket ”Søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Projekt abstract
(max 1.200 anslag)

Motiveret ansøgning (max 1 side)
I den motiverede ansøgning opfordres ansøgere til

  • at gøre sig overvejelser om, hvordan ph.d.-projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på instituttet, herunder vejledningskompetence.
  • tydeligt at beskrive sine kompetencer og personlige kvalifikationer med relevans for ph.d.-uddannelsen
CV
Med ansøgningen skal uploades et CV (max 1 side) samt en eventuel publikationsliste.

Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation:

  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • En kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden.
Ansøgere med en grad fra et universitet, der ikke er engelsk- eller skandinavisksproget, skal medsende oversættelse af kandidatbevis og/eller eksamensudskrifter via ambassaden eller konsulatet i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt. Dokumenterne skal oversættes til engelsk, dansk, norsk eller svensk. Derudover skal der medsendes en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CDGDC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CDGDC her.

Projektbeskrivelse
Ansøgningen skal vedlægges en udførlig projektbeskrivelse, der rummer problemformulering, de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan (max. 5 sider/12.000 anslag inkl. mellemrum, eksl. litteraturliste/bibliografi).

Hvis ansøger forventer særlige udgifter relateret til projektet (spørgeskemaer, feltarbejde, udvidet ophold i udlandet, særligt udstyr etc.), bedes ansøger skrive en kort bemærkning om dette i projektbeskrivelsen

Vejledning og gode råd om projektbeskrivelser kan læses her.

Andet relevant materiale
Tilsagn kan uploades med ansøgningen fx tilsagn om adgang til særlige arkiver og tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet. Vejledertilsagn skal ikke medsendes.

Bemærk at anbefalinger, publikationer, specialer og lignende ikke må uploades eller fremsendes.

Bedømmelseskriterier
Følgende kriterier bruges ved bedømmelse af ph.d.-ansøgninger:

  • Ph.d.-projektets kvalitet, originalitet og gennemførbarhed
  • Forskningskvalifikationer som reflekteret i vedlagte CV og projektbeskrivelse
  • Kompetencer og viden om relevante akademiske forskningsfelter.
  • Niveau (opnåede karakterer) i BA og KA studier
Bemærk venligst, at der er stor konkurrence om disse stipendier og kun få uddeles ved hvert opslag.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Det forventes, at bedømmelsesprocessen er afsluttet ved udgangen af april 2023.

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Læs mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/opbygning/

Læs mere om fælles retningslinjer for ph.d.-studiet ved KU via dette link https://phd.ku.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater udfører arbejdsopgaver på det relevante institut i et omfang, der svarer til 840 arbejdstimer (6 mdr.).

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er den 20. februar 2023, kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Der kan ændres i den indsendte ansøgning frem til ansøgningsfristens udløb.

Læs mere om ansøgningsproceduren på Københavns Universitets hjemmeside: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces

Yderligere oplysninger om ph.d.-uddannelsens opbygning og regler kan fås hos ph.d.-administrationen på Søndre og City Campus, e-mail: phd@hrsc.ku.dk

Spørgsmål om ph.d.-uddannelsens faglige indhold kan fås ved henvendelse til ph.d.-koordinator på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, professor Christian Benne, e-mail: christian.benne@hum.ku.dk

Spørgsmål om rekrutteringsprocessen kan fås ved henvendelse til HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk. Angiv venligst ID-nummer: 211-1299/22-2H #1

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
KU - HUM - Fakultetet
Karen Blixens Vej 4
2300
København S
Tlf
32359066
Praktisk information
Oprettet
10-02-2023
Udløber
20-02-2023
Kviknummer
331454837
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Ph.D. Stipendiat
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed