Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d. stipendiat i Playful Learning inden for temaet samarbejdskompetencer, socio-emotionel læring og empati i pædagoguddannelsen

Professionshøjskolen ABSALON i Region Sjælland

Sorø, Vestsjælland

Indrykket
02-10-2019
Kontakt
Professionshøjskolen ABSALON i Region Sjælland
Slagelsevej 7
4180
Sorø
Praktisk information
Oprettet
02-10-2019
Udløber
11-10-2019
Kviknummer
330081257
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Forskningsassistent
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Center for Pædagogik søger en ph.d.-studerende med særlig interesse inden for Playful Learning, der kan være med til at opbygge forskningsfeltet inden for professionshøjskolesektoren. Ph.d.-projektet er tilknyttet pædagoguddannelsen og udbydes i samarbejde med Designskolen Kolding.

Om projektet
Playful Learning Research er en forskningsudvidelse af Playful Learning programmet. Playful Learning programmet er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og alle landets seks professionshøjskoler. LEGO Fonden og landets professionshøjskoler er sammen om at udvikle professionsfagligheden hos pædagoger og lærere gennem en omfattende indsats. Playful Learning programmet har fokus på at udvikle en professionsdidaktik, der understøtter en legende tilgang til læring og udvikling i professionsuddannelserne. Dét med særligt fokus på PlayLabs, på legeeksperimenter i undervisningen og på kompetenceudvikling blandt de involverede medarbejdere.

Målet er, at underviserne på pædagog- og læreruddannelserne kan styrke kommende pædagoger og læreres kompetencer til at få børn i alderen 0-15 år til at undersøge deres omverden og til at eksperimentere med nye muligheder.

Forskningsindsatsen Playful Learning Research har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring og vil således også bidrage til at forskningsforankre udviklingsprojektet Playful Learning.

Forskningsprojektet vil blive tilknyttet Professionshøjskolen Absalons forskningsprioritering: Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde. Forskningsfeltet er didaktiske praksisser på pædagoguddannelsen, hvis formål er, at kvalificere de kommende pædagoger til at arbejde med legende læring i deres professionelle praksis.

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet fagmiljøet i Absalons Center for Pædagogik og det tværinstitutionelle og tværprofessionelle miljø i Playful Learning programmet, herunder forventes stipendiaten at bidrage til det interne tværprofessionelle samarbejde i Absalon omkring programmet. Ph.d.-stipendiaten forventes endvidere at bidrage positivt til forskningsmiljøet på Lab for Design for Play på Designskolen Kolding. Rammerne for ph.d.-stipendiatens tilknytning til ph.d-skolen her aftales endeligt inden ansættelse.

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen). Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Din profil
Ph.d. projektet skal udføres som en del af forskningsprojektet Playful Learning Research og i relation til Playful Learning programmet. Den ph.d.-studerende skal arbejde tæt sammen med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen. Det er derfor vigtigt, at ansøger har et professionelt kendskab til pædagoguddannelsen og de professioner, den retter sig imod. Herudover vil det være betydningsfuldt at ansøger har kendskab til de særlige vilkår, der knytter sig til undervisning i en decentral campusstruktur.

Endvidere er det vigtigt, at ansøger har en opsøgende, nysgerrig og samarbejdende tilgang og er indstillet på at indgå i det faglige samarbejde i Playful Learning programmet og i de fagmiljøer, stipendiaten tilknyttes.

Med afsæt i tema, forskningsfelt og forskningsprioritering beder vi ansøger om at adressere et eller flere af nedenstående fokusområder:

Sammenhængen mellem legende praksisser og kropslige, kreative/ æstetiske arbejds- og undervisningsformer

Betydningen af kropslige, kreative/æstetiske undervisningsformer i forhold til udvikling af samarbejdskompetence, empati og socio- emotionel læring

Betydningen af rum, kultur og didaktik i underviseres og studerenes arbejde med at facilitere legende praksisser, der kan fremme samarbejdskompetence, empati og socio- emotionel læring

Betydningen af stemningsaspektet i professionelt arbejde med legende læreprocesser

Metodisk skal ph.d.-projektet arbejde med Design-Based-Research med særligt fokus på designeksperimenter som en del af datagrundlaget

De iterative eksperimenter vil i praksis skulle knyttes til mindst to af Professionshøjskolen Absalons uddannelseslokationer.

Sådan ansøger du
Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse på max 5 sider. Projektbeskrivelsen skal indeholde en introduktion med projekttitel, motivation og afgrænsning samt en problemformulering, en kort state of art på forskningsfeltet, en teoretisk ramme for projektet samt en kort beskrivelse af Design-Based-Research som metodisk tilgang, forventede resultater samt litteraturliste for projektet. Derudover skal projektbeskrivelsen indeholde en forventet tidsplan, med angivelse af de forskellige delelementer i ph.d.-forløbet.
 • En studieplan for projektet, der indeholder en foreløbig plan for ph.d.-kurser og forskningsophold
 • En motiveret ansøgning max. 1.side
 • CV på max. 2 sider
 • Publikationsliste
 • Eksamensbeviser for erhvervelse af kandidatgrad
 • Hvis du har spørgsmål til ph.d.-stipendiatet og forskningsprogrammet kan du kontakte docent Merete Cornét Sørensen på mail mso@pha.dk eller pr. telefon +45 7248 1635
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst
 • Stillingen er på fuld tid og påbegyndes 1. april 2020 og varer i 3 år
 • Ansøgningsfristen er 1. november 2019
 • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 11 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen. Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads. Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter- og videreuddannelse.

Ansøg nu
Job i virksomheden

Professionshøjskolen ABSALON i Region Sjælland

Professionshøjskolen ABSALON i Region Sjælland
Virksomhedsinformation
Professionshøjskolen ABSALON i Region Sjælland
Slagelsevej 7
4180
Sorø
Praktisk information
Oprettet
02-10-2019
Udløber
11-10-2019
Kviknummer
330081257
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Forskningsassistent
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed