Gem annonce

Perspektiv søger to projektmedarbejdere med ansvar for udførelse samt ledelse af projektet Unge indsatte i uddannelse'

Tænketanken Perspektiv

København, Storkøbenhavn

Indrykket
13-01-2021
Kontakt
Tænketanken Perspektiv
Jernbanegade 4, 2.tv
1604
København V
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-01-2021
Udløber
05-02-2021
Kviknummer
330480137
Jobtype
Kontrakt/Projekt
Fuldtid
Arbejdsområde
HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Projektmedarbejder
Sprog
Dansk Læse/ tale

Tænketanken Perspektiv søger to projektmedarbejdere med interesse for projektledelse,
analyse og udvikling af uddannelsesforløb af frivillige til ledelse samt udførelse af projektet
Unge indsatte i uddannelse. Projektet er finansieret af TrygFonden.
Perspektiv udspringer af Elev- og studenterbevægelsen og består af en frivillig bestyrelse på
11 personer. Perspektiv har lige nu ingen andre ansatte. Ansættelsen løber fra senest 1.
april og frem til d. 31. marts 2023.
Projektet skal kortlægge unge strafafsoneres adgang til uddannelse, og projektets
overordnede mål er at bidrage til, at flere unge strafafsonere deltager i uddannelsesforløb
som en resocialiserende indsats. Projektet skal derfor udføres i to dele. Den ene del er
analytisk, hvor der skal undersøges, hvordan de unge indsatte oplever deres
uddannelsesmuligheder under afsoningen. Den anden del er udvikling af et
uddannelsesforløb. Det skal i samarbejde med relevante organisationer og institutioner,
styrke de frivillige, som er engagerede i besøgstjenester, mentorordninger o.l. i at
understøtte unge strafafsonere i at påbegynde og gennemføre uddannelsesforløb, mens de
afsoner.
Arbejdsopgaverne i projektet vil knytte sig til tre forskellige områder:
1) Udførelse og afrapportering af undersøgelsen
2) Udvikling og gennemførelse af undervisningsforløbet
3) Projektstyring og generel administration
Derfor søger vi også en bred vifte af kompetencer, der kan dække alle de forskelligartede
opgaver. Da vi søger to medarbejdere, er det ikke forventet, at du kan svare ja til alle de
kompetencer, vi efterspørger, men tilsammen skal de to, der bliver ansat, kunne dække alle
opgaverne i projektet.
Vi leder efter dig, der har:

 • Stærke metodiske og analytiske kompetencer ift. både kvantitativ og kvalitativ data,
  herunder
  design af spørgeskema og statistisk databehandling
  gennemførelse af interview og analyse af interviewmaterialet
 • Gode skriftlige kompetencer og erfaring med rapportskrivning.
 • Viden om og erfaring med at facilitere uddannelse og opkvalificering
 • Forståelse for at motivere frivillige og er en god mundtlig formidler
 • Mod på at arbejde med den særlige gruppe, som unge indsatte udgør
 • Forståelse for økonomistyring og budgettering
 • Sans for struktur og god planlægning samt overholdelse af deadlines
 • Flair for at facilitere møder og lignende med deltagere med forskelligartede
  baggrunde

Indsigt i uddannelsessystemet vil være en fordel.
Da du bliver én af to ansatte, der skal løfte projektet, er det vigtigt, at du kan arbejde meget
selvstændigt og trives i et lille team, hvor I vil få en meget tæt arbejdsrelation.
Du skal have en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse som minimum på
bachelorniveau for eksempel inden for uddannelsesvidenskab, sociologi, antropologi eller
statskundskab.
Ansættelsesforhold
Stilling er tidsbegrænset til d. 31. marts 2023 svarende til projektets løbetid. Arbejdstiden er
som udgangspunkt 35 timer pr. uge. Lønniveauet er begrænset af det budgetterede i
projektbevillingen, og Perspektiv er derfor ikke lønførende, men vi tilstræber at lønnen
afspejler din uddannelsesbaggrund og kvalifikationer.
Du vil referere til Perspektivs forperson, som løbende vil være tilgængelig for sparring
omkring projektet og arbejdet generelt. Den øvrige bestyrelse vil følge projektet og vil i
perioder kunne hjælpe med at løfte forskellige opgaver. Både forpersonen og den øvrige
bestyrelse er dog frivillige, og derfor er det vigtigt at understrege at du, i fællesskab med den
anden projektmedarbejder, skal være selvkørende i hverdagen.
Dagligdagen hos Perspektiv
Perspektiv har hjemme hos Danske Studerendes Fællesråd, tæt på Vesterport Station
centralt i København, og det er her, du vil få din dagligdag som ansat i Perspektiv. Ud over
din nærmeste kollega i Perspektiv, vil du derfor også komme til at dele kontor med de
ansatte og politisk valgte i Danske Studerendes Fællesråd og ansatte i Danske Studerendes
Andelsselskab. Der vil være mulighed for at deltage i fælles frokostordning, og
kontorfællesskabet giver gode muligheder for faglig sparring og socialt samvær i et miljø,
hvor vi er fælles om at brænde for uddannelse.
Ansøg
Send din ansøgning samt CV i ét samlet PDF-dokument til job@taenkperspektiv.dk .
Deadline for ansøgninger er fredag d. 5. februar kl. 12.00.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Mads Hareskov
Jørgensen på mail: kasserer@taenkperspektiv.dk eller tlf.: 22 55 76 21.
Du kan læse en uddybende projektbeskrivelse her:
http://taenkperspektiv.dk/wp-content/uploads/2021/01/Projektbeskrivelse-og-tidslinje.pdf
Link til vores hjemmeside:
http://taenkperspektiv.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Tænketanken Perspektiv
Jernbanegade 4, 2.tv
1604
København V
Danmark
Praktisk information
Oprettet
13-01-2021
Udløber
05-02-2021
Kviknummer
330480137
Jobtype
Kontrakt/Projekt
Fuldtid
Arbejdsområde
HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Projektmedarbejder
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce