Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæger/afdelingslæger til Psykiatrisk Afdeling Vejle

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Vejle, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
01-01-2020
Kontakt
Psykiatrisk Afdeling Vejle
Nordbanen 5
7100
Vejle
Tlf
30525739
Praktisk information
Oprettet
01-01-2020
Udløber
06-01-2020
Kviknummer
330132677
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Psykiatrisk Afdeling Vejle er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og varetager udredning og behandling inden for det voksenpsykiatriske område.

Afdelingen har haft en række udfordringer grundet mangel på læger, flytning, etablering af et afsnit med særlige pladser og sammenlægning af 2 afdelinger. I dag er der i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen, herunder indfri det betydelige potentiale, afdelingen har.

Vi søger derfor 4 overlæger/afdelingslæger med interesse for det voksenpsykiatriske område, og som har lyst til at være med til at varetage og udvikle området på nedenstående afsnit:

  1. Afsnit 02/03 Affektive lidelser. Afsnittet har 30 enestuer og målgruppen er overvejende patienter med affektive lidelser.
  2. Afsnit 06/07 Psykoser. Afsnittet har 30 sengepladser og målgruppen er overvejende patienter med psykotiske lidelser.
  3. Afsnit 04 Ældrepsykiatri. Afsnittet har 16 enestuer og målgruppen er overvejende patienter over 70 år med forskellige psykiske lidelser.
  4. Afsnit 09 PAM – Psykiatrisk Akut Modtagelse. Afsnittet er en døgnåben, uvisiteret akut psykiatrisk modtagelse med 8 enestuer. Der er mulighed for akutte ambulante samtaler og/eller indlæggelse i op til 2 døgn.
Som overlæge/afdelingslæge vil du være teamleder og have ansvar for den daglige drift i teamet. Du vil desuden indgå i afsnittets team af speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom. Du indgår i den fælles bagvagt sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Vi er optaget af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af patienter og pårørende. Vi har et meget stærkt samarbejde med lokalpsykiatrien og der er etableret et konstruktivt og åbent samarbejde med især kommunerne i optageområdet.

Vores vision er at skabe sammenhæng, bedre behandling og mere sundhed for mennesker med psykisk sygdom. Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har til huse i moderne, nye bygninger, der løfter den psykiatriske behandling og bidrager til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og inddragelse af patienten. Af andre indsatser kan nævnes, at der er etableret et patient- og pårørenderåd, der arbejdes med en recovery-orienteret tilgang, der er etableret mobil skadestue og akut-udrykningstjeneste – områder, som falder godt i tråd med Psykiatriplan 2020-2024.

Region Syddanmark prioriterer psykiatrien. Under forudsætning af politisk godkendelse vil den kommende Psykiatriplan bl.a. indebære 15 døgnpladser ekstra og flytning af afsnit med Særlige pladser til en af psykiatrisygehusets andre afdelinger.

Overlægen/afdelingslægen forestår den daglige arbejdstilrettelæggelse af de behandlingsmæssige funktioner og sikrer supervision og uddannelse af yngre læger. Overlægen/afdelingslægen medvirker ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer. Overlægen/afdelingslægen indgår i afsnittets funktionsledelse og refererer til den ledende overlæge samt indgår i afdelingens ledergruppe.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har fokus på aktiv nedbringelse af tvang. Testning og implementering af tvangsreducerende metoder indgår i det faglige arbejde.

Den Syddanske Forbedringsmodel, der er inspireret af LEAN-tankegangen, er under udrulning i psykiatrisygehuset. Forbedringsmodellen bidrager til, at medarbejdere og ledere bliver involveret og kontinuerligt kan gennemføre og lede forbedringer. Formålet er at skabe sammenhængende og gode patientforløb.Profil:
Overlægen/afdelingslægen forventes at have autorisation som speciallæge i psykiatri.

Den ideelle ansøger til stillingen:

  • er fagligt stærkt kompetent,
  • er positiv overfor forandringer og nye tiltag, men evner samtidig at prioritere, sætte retning og følge op,
  • er fagligt nysgerrig og ønsker at inspirere og motivere,
  • formår at spille medarbejderne gode sammen på tværs af fagligheder og afsnit,
  • fremstår troværdig og tillidsfuld og har god humor.


Yderligere oplysninger:

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingens muligheder og vilkår. Psykiatrisk Afdeling Vejle vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til oversygeplejerske Peter Jezek fra Psykiatrisk Afdeling Vejle på telefon 2053 5685 samt ledende overlæge Sonja Rasmussen på telefon 99 44 89 02.

Ansøgningsfristen udløber den 6. januar 2020.

Ansøg nu
Job i virksomheden
Virksomhedsinformation
Psykiatrisk Afdeling Vejle
Nordbanen 5
7100
Vejle
Tlf
30525739
Praktisk information
Oprettet
01-01-2020
Udløber
06-01-2020
Kviknummer
330132677
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed