Gem annonce

Overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Team 2

Rigshospitalet

København, Storkøbenhavn

Indrykket
20-07-2021
Kontakt
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100
København Ø
Tlf
35458923
Praktisk information
Oprettet
20-07-2021
Udløber
16-08-2021
Kviknummer
330749645
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Afdeling for Kræftbehandling, Center for Kræft og Organssygdomme, Rigshospitalet, opslår hermed en overlægestilling til besættelse pr. 1. september 2021 eller snarest derefter.

Klinikken varetager alle non-kirurgiske onkologiske behandlingsmodaliteter af patienter fra Københavnsområdet i Region Hovedstaden foruden en række behandlinger herunder stråleterapi til patienter fra Bornholm og fra Region Sjælland. Klinikken har derudover landsfunktion vedrørende sjældnere cancersygdomme samt fase 1 og tidlige fase 2 undersøgelser i klinikkens Fase 1 enhed. Endelig har klinikken udgående konsulentfunktion på Bornholm, Færøerne og Grønland.

Onkologisk Klinik er inddelt i 5 diagnoserelaterede teams. Alle behandlingsmodaliteter varetages specifikt af de til teamet knyttede læger. Strålebehandlingen varetages via klinikkens stråleterapiafsnit. Klinikken har endvidere et palliativt afsnit, en Fase 1 enhed og en klinisk forskningsenhed (KFE), som varetager opgaver for alle de diagnoserelaterede teams.

Klinikken prioriterer højt kvalificeret lægefaglig indsats, høj grad af kontinuitet i læge-patient kontakten, robuste tværfaglige samarbejdsrelationer, klinisk uddannelse af yngre læger og optimalt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer.

Klinikken har et betydeligt engagement i såvel klinisk som laboratoriebaseret forskning.

  • Stillingen ønskes besat med en erfaren speciallæge i klinisk onkologi med dokumenteret onkologisk erfaring.
  • Der lægges vægt på, at den, der ansættes i stillingen, har betydelig erfaring med strålebehandling (herunder protonterapi) og medikamentel antineoplastisk behandling af patienter med hoved-hals kræft, og overlægen vil have det faglige ansvar for strålebehandling af hoved-halskræft. Endvidere skal overlægen varetage strålebehandling af hæmatologiske kræftsygdomme, samt have det faglige ansvar for samarbejdet om protonterapi med DCPT. Der er aktuelt knyttet 6 overlæger og 4 afdelingslæger til dette team, som også behandling lungekræft, mesotheliom og neuroendokrine tumorer.
  • Overlægen vil sammen med klinikkens øvrige overlæger få ansvar for, at kvaliteten af klinikkens behandlinger til hver tid er af høj international standard.
  • Overlægen vil sammen med klinikkens øvrige overlæger få ansvar for videreuddannelse af yngre læger.
  • Udover ansøgers kliniske uddannelse vil der ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgers kompetencer inden for de af Sundhedsstyrelsen formulerede syv områder inkl. forsknings-, undervisnings- og ledelseserfaring samt samarbejdsevner med specielt fokus på ansøgers forskningserfaring.
Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005, som ansøgere opfordres til at gøre sig bekendt med. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder (jævnfør vejledningens kapitel 8). Ansøger skal forholde sig til og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetenceområder.

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til organisationsaftalen for overlæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger, FAS.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med udetjeneste.

Ansøgningen stiles til ledende overlæge, professor Ulrik Lassen og sendes via link.


Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste med fremhævning af de 10 vigtigste publikationer.

Ansøgningsfrist: 16. august 2021 inden kl. 12.00

Yderligere informationer om stillingen

kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, professor Ulrik Lassen på telefon 35458923.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100
København Ø
Tlf
35458923
Praktisk information
Oprettet
20-07-2021
Udløber
16-08-2021
Kviknummer
330749645
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce