Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til lægeklinik på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
15-05-2019
Kontakt
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700
Esbjerg
Tlf
79182000
Praktisk information
Oprettet
15-05-2019
Udløber
22-05-2019
Kviknummer
330006689
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du være med til at drive og udvikle en almen medicinsk lægepraksis i en helt ny struktur?

Region Syddanmark og Sydvestjysk Sygehus har i et samarbejde op startet en lægepraksis, der er etableret i lokaler på sygehuset. Lægeklinikken er i første omgang oprettet på forsøgsbasis i 6 år, dvs. indtil udgangen af august 2024. Klinikken normeres i fuld drift til to læger, en til to sygeplejersker og et delt sekretariat med velkvalificerede medarbejdere.

Lægeklinikken, blev etableret i 2018 dels på grund af lægedækningsudfordringer i Esbjerg, dels for at afprøve nye organisationsformer og muligheder for udvikling af almen praksis. Klinikken er den første af sin art i regionen, og skal på sigt betjene 3.200 patienter. Klinikken er kommet godt i gang, og venter blot på en ambitiøs almenmediciner, der kan tænke sig at være med til at drive klinikken og udvikle og afprøve det helt ny koncept.

Vi søger en speciallæge i almen medicin i en stilling som overlæge med specialeansvar
Lægeklinikken er organisatorisk placeret i den Fælles akut modtagelse (FAM), og den specialeansvarlige overlæge vil således ledelsesmæssigt referere til afdelingsledelsen her.

Lægepraksis i en ny kontekst
I en overlægestilling vil du få ansvaret for at drive klinikken. I sygehusets ledelseslag vil du få adgang til faglig sparring, og sygehuset vil understøtte klinikkens administrative opgaver. Dit hoved fokus vil blive at varetage de kliniske funktioner som familielæge i konsultationen. Sideløbende er du i samarbejde med FAMs afdelingsledelse med til at udvikle klinikkens koncept og samarbejdsrelationer.

Udvikling af almen praksis i et nyt koncept
Der er tale om en lægeklinik, som borgerne kan vælge, på samme måde som de ellers vælger deres praktiserende læge. Klinikken skal afprøve nye metoder til samarbejde på tværs af fag og sektorer. Indtil nu har klinikken bl.a. afprøvet nye samarbejdsformer med røntgenafdelingen og laboratoriet. Tilknytningen til sygehuset skal være med til at optimere patienternes forløb og de faglige fællesskaber omkring patienten.

Klinikken er placeret i lægevagtens lokaler tæt op ad sygehusets (FAM). Praksis har på den måde mulighed for at etablere, udvikle og benytte attraktive, fleksible og faglige fællesskaber på tværs af afdelingerne på sygehuset. Det ligger endvidere i kortene, at lægepraksis vil skulle arbejde med at optimere patientforløb på en helt ny måde

Opgaven
Du får ansvar for at sikre, at klinikken drives som en lægepraksis ud fra den i ”Overenskomst med Almen Praksis 2018” beskrevne ramme. Du vil få den lægefaglige ledelse af klinikken, ligesom du naturligt har ansvar for at den lægefaglige kvalitet og – udvikling, samt at patientsikkerheden er i top. Det er dit ansvar, at klinikkens personale har mulighed for at holde sig fagligt opdateret, og at de til ydelserne hørende instrukser, retningslinjer og arbejdsgange er udarbejdet og ajourførte.
I samarbejde med sygehuset udvikles lægeklinikken og samarbejdsrelationerne løbende, ligesom evaluering af projektet sikres i nærmere aftalte intervaller.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er speciallæge i almen medicin. Du synes, at det er spændende at indtræde i en stilling, hvor der er tale om et fælles projekt mellem Praksis og Sygehus, og hvor fokus er dels drift af klinikken dels at udvikle en anderledes form for lægepraksis, og skabe gode og sammenhængende patientforløb. Du er begejstret for almen medicin, og er godt hjemme i arbejdsgangene i en lægepraksis. Tanken om at du skal være tovholder for at udvikle en ny form for lægepraksis, inspirerer dig til at søge stillingen. Du har ledererfaring, eller har lyst til at udvikle dine lederevner i tæt samarbejde med FAMs afdelingsledelse, og dit klinikpersonale. Du har evner og lyst til at samarbejde bredt, og du er ikke bange for at udfordre tænkningen og visionerne om fremtidens primære sundhedsvæsen i de hospitalsnære områder.

Høre mere
Du er meget velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge i FAM på telefon 79182071/ 21390482 e-mail: trine.vestergaard3@rsyd.dk .

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2019, eller snarest herefter.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den, mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgning
Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller.

Følgende skema bedes udfyldt med relevante data fra dit CV og medsendes ansøgningen. Skemaet bruges i forbindelse med den lægefaglige bedømmelse af overlæger.

Ansøgningsfrist 22. maj 2019­­­­­­­­­­. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. maj 2019.

Sygehuset
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Så som vores nye overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg.
Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk. Se mere om Esbjerg her.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700
Esbjerg
Tlf
79182000
Praktisk information
Oprettet
15-05-2019
Udløber
22-05-2019
Kviknummer
330006689
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed