Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Anæstesiafsnit U/NIA, Odense Universitetshospital

Odense Universitets Hospital

Odense, Fyn

Indrykket
19-09-2019
Kontakt
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000
Odense C
Tlf
65413998
Praktisk information
Oprettet
19-09-2019
Udløber
14-10-2019
Kviknummer
330092637
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Overenskomstansat overlæge, Neuroanæstesi/neurointensiv (An-U/NIA), Anæstesiologisk-Intensiv Afd. V, Odense Universitetshospital

En stilling som overenskomstansat overlæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Om stillingen

Stillingen er tilknyttet neuroanæstesiområdet (anæstesiafsnittet for neurokirurgi, neurointensiv terapi, diagnostisk radiologi samt psykiatri) samt funktionsområdet børneanæstesi (murstensløst). Afsnittets lægestab består af 5 overenskomstansatte overlæger samt fast tilknyttede afdelingslæger, herudover læger i hoveduddannelsesstilling. Fordeling af ansvars- og funktionsområder vil ske efter aftale med den ledende overlæge.

Overlægen vil sammen med afsnittets øvrige overlæger være ansvarlig overfor den ledende overlæge for funktionsområdets lægefaglige ledelse.

Stillingens indehaver vil indgå i afsnittets speciallægevagthold. Vagten afholdes dels som tilstedeværelsesvagt på tjenestestedet, dels som tilkaldevagt og dækker neuroanæstesi, neurointensiv terapi, neuroradiologi samt andre opgaver relateret til området, fx akutte ECT-behandlinger.

Kvalifikationer

Ansøgeren forventes at:

 • være speciallæge i anæstesiologi
 • være overlægekvalificeret
 • have været ansat på anden tilsvarende universitetsafdeling (ønskeligt)
 • have dokumenteret erfaring i og interesse for det neuroanæstesiologiske fagområde
 • have dokumenteret forskning, gerne Ph.d.
 • have erfaringer eller uddannelse indenfor ledelse (gerne)
 • besidde interesse for undervisning
 • have børneanæstesiologisk erfaring (ønskeligt).

Som person skal ansøgeren være beslutsom, målbevidst, åben, loyal, derudover besidde gode planlægnings- og organiseringsevner være visionær- og udviklings- og samarbejdsorienteret. Der lægges særligt vægt på ansøgerens forsknings- og organisatoriske kompetencer og erfaring.

Herudover vil der ved bedømmelsen af ansøgeren blive lagt vægt på vedvarende faglig udvikling, forsknings- og undervisningsaktivitet, efteruddannelse samt nogen ledelseserfaring.

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse af ansøgerne vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller:

 • Medicinsk ekspert
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Organisator/Leder/Administrator
 • Sundhedsfremmer
 • Akademiker
 • Professionel
Ansøgerne bedes derfor i deres ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.Arbejdssted

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.Det Neurointensive Terapiafsnit har en kapacitet på 11 senge, hvor der ydes højintensiv monitorering og behandling af kritisk syge neurokirurgiske patienter. Neurointensivafsnittet er organisatorisk og ressourcemæssigt placeret i Neurokirurgisk Afdeling U og den lægefaglige drift foregår i et tæt samarbejde mellem Anæstesiafsnit U og Neurokirurgisk Afdeling U.Det Neuroanæstesiologiske Afsnit U betjener den neurokirurgiske operationsgang med et bredt udsnit af specialerelaterede operationstyper, samt Radiologisk Afdeling med neuroendovasculære procedurer, UL-vejledte procedurer, CT- og MR-scanninger i GA. Endvidere ydes der anæstesi til ECT-behandlinger på Psykiatrisk Afdeling P tre gange ugentligt.

Funktionsbeskrivelse

Se vedlagte funktionsbeskrivelseLøn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (FAS). Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).Ansøgningen inklusiv relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:

Ledende overlæge Jens Schierbeck
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Ledende overlæge Jens Schierbeck, telefon 6541 1723

eller

Overlæge Karsten Bülow, telefon 6541 17 43Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 12. december, fra kl. 13.00.

I din ansøgning bedes du anføre mindst to referencepersoner, som ansættelsesudvalget må kontakte.

Vi ser frem til at høre fra dig
Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000
Odense C
Tlf
65413998
Praktisk information
Oprettet
19-09-2019
Udløber
14-10-2019
Kviknummer
330092637
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed