Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge og vikar for klinisk forskningslektor i intern medicin:kardiologi, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Holbæk, Vestsjælland

Indrykket
17-04-2019
Kontakt
Region Sjælland
Vestermarksvej 15-17
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
17-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330009096
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Lektor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

En stilling som overlæge og vikar for klinisk forskningslektor i Intern Medicin: Kardiologi ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen som vikar for forskningslektor er 1- årig, men forventes efterfulgt af en fuld 5-årig ansættelse i lektoratet. Det kliniske forskningslektorat er kombineret med en overlægestilling ved Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus i Region Sjælland.

Det er en forudsætning for ansættelse, at den der ansættes kan imødekomme kvalifikationerne til begge dele af stillingen. Dette gælder også ansøgere, som i forvejen måtte være ansat som overlæge ved Holbæk Sygehus. Overlægeopslaget kan ses på www.sundhedsjob.dk eller rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, tlf. 59 48 45 00.

Stillingen er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold i sygehussektoren i Region Sjælland.

Information om Institut for Klinisk Medicin: www.ikm.ku.dk/

Stillingsbeskrivelse
Som udgangspunkt varetager en klinisk forskningslektor kliniske opgaver svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til forskningsopgaver – herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling – og undervisning. Dertil kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode. Undervisningsforpligtelsen er svarende til et tidligere eksternt klinisk lektorat sats B.

Eventuel nuværende ansættelse som ekstern klinisk lektor (sats A, sats B eller sats C) ophører, såfremt ansøger ansættes som klinisk forskningslektor.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet til den kliniske forskningslektor er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad og efterfølgende dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med videnskabelig vejledning, forskningsadministration og internationalt forskningssamarbejde.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), se http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf

En klinisk forskningslektor aflønnes med et årligt honorar på kr. 48.220,70 (1. april 2012- niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende, og pension udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Aflønning som overlæge følger gældende overenskomst med danske Regioner.


Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen; has@regionsjaelland.dk eller telefon 48 59 45 00.

Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:

  1. Motivation for ansøgning
  2. Skema til beskrivelse af forsknings- og undervisningserfaring/CV
  3. Forskningsplan for det første år af ansættelsen
  4. Dokumentation for undervisningserfaring

Ansættelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger indkaldes kvalificerede ansøgere til personlig uddybende samtale.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.

 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Sjælland
Vestermarksvej 15-17
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
17-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330009096
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Forskning og undervisning
Stillingsbetegnelse
Lektor
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed