Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge med funktionsansvar

Region Sjælland

Køge, Midtsjælland

Indrykket
23-08-2019
Kontakt
Region Sjælland
Ærtekildevej 1
4100
Ringsted
Praktisk information
Oprettet
23-08-2019
Udløber
16-09-2019
Kviknummer
330077818
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Overlæge med funktionsansvar

Kirurgisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital, Køge

Er du kirurg og har lyst til at beskræftige dig med både klinik og ledelse i en faglig stærk afdeling i rivende udvikling både kirurgisk og forskningsmæssigt er du måske vores kommende kollega.

Kirurgisk Afdeling har en stilling ledig som overlæge med funktionsansvar for den kirurgiske funktion ved Nykøbing Falster Sygehus til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter.

Stillingen rummer varetagelse af det daglige ledelsesmæssige ansvar for driften af den kirurgiske funktion på NFS i samarbejde med den ledende overlæge for Kirurgisk afdeling, SUH.

Den kirurgiske funktion i Nykøbing rummer drift af elektive operationer, ambulatorier, skopi, akut indtag samt patienter i sengeafsnit.

Stillingen rummer for den ideelle kandidat også mulighed for administrative og ledelsesmæssige funktioner på SUH, Køge.

Den ideelle kandidat er forankret i klinikken og vil kunne varetage kirurgi indenfor et af afdelingens funktionsområder som beskrevet nedenfor.

Generelt:

Kirurgisk Afdeling, SUH er beliggende i Køge, hvor vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandling som højt specialiseret funktion, regionsfunktion og hovedfunktioner.

Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer. Der foretages akutte operationer for simple kirurgiske lidelser. Funktionen har 11 kirurgiske senge samt endoskopifunktion i samarbejde med Medicinsk afdeling. Der varetages ambulant funktion. Der er planer om at udvide den elektive kirurgiske aktivitet til et højvolumencenter for hernie-og galdevejskirurgi.

Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte og benigne kirurgiske lidelser med omkring 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen.

Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt kolecystektomier.

Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen.

Sektionen for behandling af kolorektal cancer varetager udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen.

Afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret. Dette gør afdelingen til en af landets største på området.

Sektionen har regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgiske lokalbehandling af rektumtumorer.

Afdelingens endoskopiafsnit er også beliggende i Køge. Der foretages årligt mere end 12.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed – Center for Surgical Science med mere end 20 tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en motiveret kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen både i Køge og Nykøbing.

Vi ønsker en kollega, som sammen med os sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle kirurgien både i Køge og Nykøbing.

Vi forventer, at du i dine ansættelser har vist dig, som en dygtig kirurg, ligesom du har fået lyst til at arbejde med ledelse og gerne allerede har vist resultater.

Vi ser derfor gerne, at du har demonstreret, at du mestrer samspillet mellem din funktion som aktiv kirurg og samtidig kan organisere drift og ledelse.

I Kirurgisk afdeling mener vi desuden, at et stærkt fagligt miljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget, som den enkelte kirurg. Dette forventer vi, at du tager aktivt del i.

Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i speciallægeuddannelse samt andre faggrupper.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Arbejdsvilkår:

Overlægen får hovedfunktion i Køge.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 34 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Stillingen er indtil videre uden vagtforpligtelse.

Funktionsansvarlige overlæger indgår i afdelingens Ledergruppe, hvor du i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige områdeansvarlige overlæger og afdelingssygeplejersker arbejder både med daglig driftsledelse samt udviklingen af Kirurgisk afdeling.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Personlige og faglige kompetencer:

Overlægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en rutineret speciallæge, og ansøgningen bedes derfor udformet i henhold til nedenstående.

1. Medicinsk ekspert
Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01.

Ansøgningsfrist 16.september 2019

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller.

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 39.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Du kan læse mere om Kirurgisk Afdeling på:

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

og

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Sjælland
Ærtekildevej 1
4100
Ringsted
Praktisk information
Oprettet
23-08-2019
Udløber
16-09-2019
Kviknummer
330077818
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed