Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge i alloplastiksektionen på Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital

København, Storkøbenhavn

Indrykket
25-05-2023
Kontakt
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital 20
2400
København NV
Tlf
20371844
Praktisk information
Oprettet
25-05-2023
Udløber
12-06-2023
Kviknummer
331570051
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

En stilling som overlæge for allplastikkirurgisk sektion på Bispebjerg Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse pr 1.september 2023 eller tidligere.

Vi søger en energisk og ambitiøs overlæge, som ønsker være med til at videreudvikle sektionen.

Overlægen vil være tilknyttet alloplastik-sektionen med et fast arbejdsrul med fordeling af dage på operationsgangen, ambulatorium og stuegang på M4 (infektionskirurgi / alloplastik-sequela) og M50 (elektivt 5-døgnsafsnit) - samt, hvis behov herfor, administrationsdage til faglig udvikling, forskning mv. Alloplastik-sektionen har de senere år været en selvstændigt fungerende sektion med egne separate konferencer til overlevering, uddannelse og sammenhold. Der vil således være store muligheder for selv at påvirke sin arbejdsdag og sit fag.

Vi forventer, at du:

• har særlig interesse for alloplastik-kirurgien og kan dække de almindelige alloplastik-kirurgiske operationer indenfor hofte og skulder kirurgi– dertil kan dække de mere komplicerede alloplastik-kirurgiske operationer på hovedfunktionsniveau

• er omgængelig og har lyst til teamsamarbejde både med de øvrige kirurger i alloplastik-sektionen, samt med yngre læger, sygeplejersker, sekretærer, anæstesipersonale, fysioterapeuter mv.

• er initiativrig og stabil med gåpåmod i den daglige klinik

• er fagligt ambitiøs og vil udvikle dine egne kompetencer og alloplastik-sektionen - og føre det alloplastik-kirurgiske fag ind i fremtiden

• har interesse for kvalitetssikring og forskning, ligesom egne publikationer er en fordel

• har fokus på uddannelse og er god til at lære fra dig

Du skal som kliniker beherske hofte- og skulder-alloplastikkirurgi på overlægeniveau. Dertil forventes du at have flair for skabelsen af optimale patientforløb, for drift og prioritering af ressourcer, for at undervise kolleger i alle faggrupper, for samarbejde og for at skabe den gode stemning omkring dig.

Stillingen er vagtfri.

Alloplastikkirurgisk sektion

Alloplastikkirurgisk sektion består af 9 speciallæger subspecialiseret i alloplastikkirurgi (1 professor, 5 overlæger og 3 afdelingslæger). Der foretages vanligt årligt godt 1000 alloplastikkirurgiske indgreb i alt fordelt med 400 THA- og 400 Uniknæ/TKA-operationer, samt omkring 100 revisioner også fra andre hospitaler, samt 50 primære TSA-operationer. Endvidere foretages ca. 9000 ambulante besøg om året, herunder har kun afdelingslæger i fase 4 rutinekontroller.

Foruden de elektive alloplastikkirurgiske forløb på femdøgnssengeafsnittet M50 dækker sektionen det stationære sengeafsnit M4 med patientforløb også indenfor amputations og infektions-området, som to kirurger har særligt ansvar for. De to sengeafsnit sammenlægges i det nybyggede Bispebjerg Hospital, og den ledende overlæge bliver en vigtig medspiller i diskussionerne om den fremtidig organisering på det nye sengeafsnit, som den ledende overlæge kommer til at lede sammen med en oversygeplejerske.

Sektionen har de senere år opstartet markante forskningsstudier nationalt og internationalt. Sektionen fungerer som en selvstændig sektion i ortopædkirurgisk afdeling med egne konferencer, ambulatorie og operationsstuer med operationssygeplejersker ansat i ortopædkirurgisk afdeling.

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af 2 stationære sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, 2 operationsgange, 2 ambulatorier, samt Institut for Idrætsmedicin med egne ambulatorier. Der er ca. 300 ansatte, herunder 85 læger.

Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for alloplastikkirurgi, fodkirurgi, idrætskirurgi og idrætsmedicin og traumekirurgi, som nu har hver sin ledende overlæge med ansvar for det fulde patientforløb fra henvisning til ambulatoriebesøg, indlæggelse og operation, samt postoperativt forløb.

Der er årligt 35000 ambulante besøg og 6000 operationer på afdelingen. Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 5 tilknyttede professorater samt et varierende antal Ph.d.-stillinger. Afdelingen publicerede 126 artikler i 2021, hvilket var det højeste antal blandt de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark.

Afdelingsledelsen lægger vægt på en involverende og motiverende ledelsesstil. Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, godt samarbejde og faglig stolthed. Se mere på vores intra- og internetside.

Hospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende tre år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder for også den ambulante elektive kirurgi på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for overlæger.

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest den mandag den 12.juni 2023. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler fredag den 16. juni 2023 efter kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Mette Hornsleth på telefon 2129 8901 eller Cheflæge Henrik Palm på telefon 3863 5110.Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital 20
2400
København NV
Tlf
20371844
Praktisk information
Oprettet
25-05-2023
Udløber
12-06-2023
Kviknummer
331570051
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed