Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Militærjurist til tidsbegrænset stilling på Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kaserne

København, Storkøbenhavn

Indrykket
23-11-2022
Kontakt
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1
2100
København Ø
Tlf
72819143
Praktisk information
Oprettet
23-11-2022
Udløber
07-12-2022
Kviknummer
331415514
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura
Stillingsbetegnelse
Jurist
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Forsvarsakademiet søger en militærjurist, som kan formidle viden til ansatte i forsvaret om de folkeretlige aspekter af militære operationer og udarbejde folkeretligt undervisningsmateriale. Stillingen er i udgangspunktet toårig. Vil du samtidigt gerne udfordres fagligt og dygtiggøre dig i et tæt fællesskab med forskere i Center for Operativ Folkeret, så er det nu, du skal søge.

Om os

Institut for Militær Teknologi har til opgave at klæde såvel fremtidens som nutidens militære beslutningstagere på til at kunne forstå den teknologiske udviklings betydning for fremtidens militære opgaveløsning og håndtere de muligheder og risici, der følger heraf. Vi er et tværfagligt institut bestående af både civilt og militært personel, der forsker, underviser samt rådgiver Forsvarets beslutningstagere om operative, strategiske, folkeretlige og ledelsesmæssige aspekter af militær teknologi, herunder cyberdomænet.
Instituttets tværfaglige sammensætning og nærheden til den operative del af Forsvaret skaber en unik mulighed for at lave praksisnær, dynamisk og helhedsorienteret uddannelse, udvikling og forskning inden for et spændende felt i rivende udvikling, der er præget af stor kompleksitet og bevågenhed. På grund af kompleksiteten, søger instituttet aktivt at deltage i og nyttegøre forskningsmiljøer både inden for og uden for Forsvaret. Instituttet har derfor et omfattende netværk både nationalt og internationalt med universiteter, forsvarsindustrien og forsvaret generelt, herunder NATO Science & Technology Organisation, for at udnytte samarbejde og empiri til at skabe ny viden.

Som Forsvarsakademiets øvrige institutter, er Institut for militær teknologi fysisk beliggende på Svanemøllens Kaserne i København, hvor der er et spændende forsknings- og undervisningsmiljø på militære områder så som ledelse, operationer, krigsstudier og strategi. Instituttets primære uddannelser er akkrediteret og for tiden underviser vi på både bachelor, diplom og masterniveau.

Instituttets ledelsesmæssige struktur er flad, og vi har et godt sammenhold, hvor vi benytter hinanden som sparringspartnere og som kilder til inspiration. Der er højt til loftet og vi har alle et ønske om at levere rettidig kvalitet både til national og international brug.

Om stillingen

Stillingen er i udgangspunktet tidsbegrænset til maksimalt to år fra ansættelsestidspunktet. Du vil blive en del af Center for Operativ Folkeret (COF), der er et center under Institut for Militær Teknologi, der har ansvar for at planlægge og gennemføre folkeretsundervisning – og forskning på området på Forsvarsakademiet. Centeret består af både analytikere og forskere og leverer produkter og undervisning af høj kvalitet til gavn for praksisfeltet. Centeret samler den faglige ekspertise på tværs af institutter på Forsvarsakademiet med henblik på at koordinere forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver på folkeretsområdet.
Som militærjurist er du drivkraften bag instituttets folkeretsuddannelser relateret til operativ planlægning og gennemførelse af militære operationer, herunder støtte til Forsvarsakademiets føringsuddannelser og den deri integrerede træning i stabsarbejde på flere niveauer. Du er ligeledes bidragyder til udarbejdelse af online uddannelser på folkeretsområdet.

Som noget helt essentielt for en forskningsinstitution, udgiver du også artikler i samarbejde med instituttets forskere inden for dit vidensfelt, der kan bruges i undervisningen eller til skabelse af viden i Forsvaret generelt. Endelig vil du sammen med instituttets øvrige medarbejdere være vejleder for afslutningsprojekter på op til diplomniveau inden for dit felt.

Som medarbejder i instituttet skal du bidrage til uddannelser i højeste kvalitet, der er let tilgængelig for Forsvarets ansatte. Du skal også bidrage til andre uddannelses- og forskningsaktiviteter i instituttet og på Forsvarsakademiet, i samarbejde med interne og eksterne interessenter og skabe netværk på instituttets forskningsområder til praksisfeltet.
Det nærmere stillingsindhold bliver endeligt fastlagt i forhold til dine kompetencer og ønsker.
Vi tilbyder dig ansættelse i et meget dynamisk, akademisk og praksisorienteret institut, hvor vi har fokus på udvikling af instituttets forskningsfelter til fordel for de uddannelser, som instituttet tilbyder eller er en del af sammen med andre institutter. Vi vægter tværfaglighed, samarbejde, sparring og sammenhold højt og har en uformel omgangstone i instituttet. Der kan periodevist være rejseaktivitet knyttet til stillingen i form af netværksmøder og konferencer i ind- og udland. Instituttet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, så du kan yde dit bedste arbejdsmæssigt, men også få privatlivet til at hænge sammen.
Dit faste tjenestested bliver København og instituttet har adresse på Svanemøllens Kaserne.

Om dig

Du er uddannet cand.jur. og har erfaring som militærjurist i Forsvaret. Måske har du også været udsendt i en international mission, men du har som minimum erfaring som aktiv militærjurist fra tjeneste i Forsvaret.

Du skal have et operativt mindset og brænde for at lære vores soldater at tænke folkeretten ind i planlægning og udførelse af forskellige typer militære operationer. Det er derfor et krav, at du har et indgående kendskab til, og erfaring med, planlægning og gennemførelse af militære operationer fx fra en operativ eller taktisk stab. Det er også en fordel, hvis du har kendskab til teknologiområdet i Forsvaret. Under alle omstændigheder er det et krav, at du har både evne og vilje til at sætte dig ind i den militære kontekst, som din formidling og analysearbejde skal indgå i.
Personligt er du initiativrig, nysgerrig og ansvarsbevist og har et ønske om at bidrage til udvikling af folkeretsuddannelser til gavn for Forsvaret og andre statslige myndigheder. Du er en stærk formidler og har gode pædagogiske evner fra erfaring med undervisning, gerne på diplom- og masterniveau og evner at kombinere din akademiske faglighed med praksisforståelse og formidlingsevner på et højt skriftligt og mundtligt niveau - både på dansk og på engelsk. Hvis du ikke allerede har gennemført et universitetspædagogikum, skal du gennemføre et sådan under ansættelsen.

Da instituttet er sammensat af forskellige fagligheder, herunder både civile og militære medarbejdere, skal du kunne trives med at støtte kollegaer, der ikke nødvendigvis har samme baggrund som dig selv. Du skal også være parat til at gå foran og tage ansvar for at integrere undervisnings- og udviklingsaktiviteter i Forsvarsakademiets uddannelser.

Ansættelsesvilkår

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte instituttets chef, oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen, på tlf. 4170 3747 eller thni@fak.dk.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Peter Andersen på tlf. 3266 5203 eller fps-pea@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 7. december 2022. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Efter ansøgningsfristens udløb vil instituttet foretage en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. På den baggrund vil et antal kandidater blive indbudt til samtale.

Som en del af din ansøgning skal du fremsende følgende:
- Motiveret ansøgning og CV.
- Relevante diplomer og eksamensbeviser.
- Uddannelsesbevis som militærjurist.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal derfor være indstillet på at gennemgå en jobafprøvning, som omfatter en fysisk test, en helbredsundersøgelse samt psykologisk screening forud for ansættelse. Jobafprøvningen sker på Holmen i København og er planlagt til den 15. december 2022, hvor du bedes afsætte hele dagen til formålet.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1
2100
København Ø
Tlf
72819143
Praktisk information
Oprettet
23-11-2022
Udløber
07-12-2022
Kviknummer
331415514
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura
Stillingsbetegnelse
Jurist
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed