Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Medarbejder til stenbank

By- og Udviklingsforvaltningen

Kolding, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
05-08-2019
Kontakt
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000
Kolding
Tlf
79797430
Praktisk information
Oprettet
05-08-2019
Udløber
08-08-2019
Kviknummer
330053665
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Projektassistent
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Kolding Stenbank

Som en del af handleplanen for naturparken, arbejder de tre kommuner med at etablere stenrev til gavn for fuglelivet og livet under havoverfladen i Lillebælt. Dette projekt finansieres primært gennem et større EU-projekt i samarbejde med en række andre danske kommuner og følges tæt af forskere fra SDU.

I Kolding er vi optaget af at gøre Naturparken, livet under vandet og arbejdet med at forbedre miljøforholdene i Lillebælt mere bredt kendt. Naturparken skal være alles. Det betyder, at vi ser et behov for at supplere det arbejde med stenrev som foregår i EU-projektregi, med et andet og bredere forankret stenrevsprojekt. Et projekt hvor alle Kolding kommunes borgere og virksomheder inviteres med til at bidrage meget konkret til at forbedre miljøforholdene i naturparkområdet. Et projekt vi kalder ”Kolding Stenbank”.

Kolding Stenbank er på en og samme tid både et naturforbedringsprojekt og et socialøkonomisk projekt.

Det går ud på i løbet af de næste 18 – 24 måneder at indsamle en kæmpe bunke sten som herefter udlægges på havbunden et eller flere steder langs Koldings kystlinje og som herefter vil gro til med alger og blive skjule- og opvækststeder for fiskeyngel.

Alle skal kunne donere sten til stenbanken som over tid vil vokse i størrelse frem mod den dag hvor den losses på skib og herefter udlægges på havbunden.

Stenbanken vil fysisk være placeret på den yderste del af molen i Kolding Havn. Et sted hvor stenene relativt nemt vil kunne losses på skib når tiden er inde, hvor de ikke vil ligge i vejen mens bunken vokser og hvor det visuelt vil blive synligt at bankbeholdningen vokser over tid.

Kolding Stenbanks daglige ledelse består af en bankbestyrer der arbejder ud fra By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv. Bankbestyreren har til opgave at opsøge donorer og træffe de konkrete aftaler om indsamling og aflevering til indsættelse i banken. Bankbestyreren har også til opgave at udbrede kendskabet til stenbanken, opsøge og træffe aftaler med nye erhvervspartnere i Kolding Stenbanks erhvervspartnerklub, forberede og afholde konkrete events i relation til bankens virke, samt at træffe de konkrete aftaler med Kolding Havn når der skal åbnes for kunder med indsættelser.

Bankbestyreren forbereder og afholder i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen en årlig generalforsamling hvor der redegøres for bankens kassebeholdning, dens virke i tiden der er gået og planerne for det kommende år.

Kolding Stenbanks formand er Eea Haldan Vestergaard, som Kolding kommunes repræsentant i Naturpark Lillebælt. Stenbanken er, som del af Kolding kommunes aktiviteter i regi af Naturpark Lillebælt, politisk koblet til Plan-, Bolig og Miljøudvalget.

Bankbestyrer for Kolding Stenbank

Kolding Stenbanks daglige ledelse består af en bankbestyrer der arbejder ud fra By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv.

Bankbestyreren har følgende opgaver: At

 • udbrede kendskabet til stenbanken og dens formål.
 • opsøge donorer og træffe de konkrete aftaler om indsamling og aflevering til indsættelse i banken. Små og store donationer, erhverv, institutioner & skoler.
 • organisere hvis der af logistiske årsager skal være flere opsamlingssteder.
 • opsøge og træffe aftaler med nye erhvervspartnere i Kolding Stenbanks erhvervspartnerklub. Det kan være landbaserede transportfirmaer, sponsorer, dykkere og lokale foreninger.
 • afholde konkrete events i relation til bankens virke,
 • være daglig kontakt og ansvarlig for bankens øvrige ansatte som kommer til at arbejde med kunder og events.
 • I samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, afklare placering samt sikre myndighedsgodkendelser til revenes etablering.
 • I samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen træffe aftaler om udlæg af stenrevene.
 • Træffe konkrete aftaler om undervisning på mellemtrinniveau om dyreliv og stenrevs betydning i naturparken.

Bankbestyreren forbereder og afholder i samarbejde med bankens formand og By- og Udviklingsforvaltningen en årlig generalforsamling hvor der redegøres for bankens kassebeholdning, dens virke i tiden der er gået og planerne for det kommende år.

Hvilken person søger vi:

Bestyrerjobbet besættes indenfor rammerne af flexjobordningen. Med et ugentlig timetal på minimum 12-15 timer, gerne 20 timer.

Kompetencer:

Du skal være god til

 • At møde mennesker der hvor de er – også når de har det svært.
 • At motivere og hjælpe bankens personale med at afvikle events
 • At skabe kontakt med nye donorer og sikre kommunikationen med bankens erhvervspartnere
 • At formidler bankens opgaver og koblingen til dyrelivet i Naturpark Lillebælt overfor mange forskellige målgrupper
 • At organisere indsamling, oplag og transport af sten
 • At skabe opmærksomhed om bankens drift og resultater.

Derudover skal du have lyst til at organisere netværk på sociale medier.

Mails og spørgsmål stiles til Steen Petersen indtil fredag den 12. juli 2019 grundet ferie uge 29+30+31 og igen fra 5. august 2019.

Mail: stpe@kolding.dk - telefon 2055 7773.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000
Kolding
Tlf
79797430
Praktisk information
Oprettet
05-08-2019
Udløber
08-08-2019
Kviknummer
330053665
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Projektassistent
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed