Gem annonce

Leder til Børn og Unge afdelingen

Borgerservice

Kalundborg, Vestsjælland

Indrykket
16-09-2020
Kontakt
Borgerservice
Klosterparkvej 7
4400
Kalundborg
Praktisk information
Oprettet
16-09-2020
Udløber
30-09-2020
Kviknummer
330360592
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Afdelingschef, offentlig administration
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Ledelse)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Om jobbet

Fagcenter Børn og Familie i Kalundborg, søger en faglig stærk og ambitiøs leder til Vores Børn og Unge afdelingen

Fagcentret arbejder med børn og unge i udsatte positioner, ud fra et børnesyn om, at alle børn har ressourcer og muligheder for at udvikle sig. Fagcentrets ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen med barnet/den unge, familie og netværk, skoler og dagtilbud om at sikre at alle børn i Kalundborg opnår deres fulde potentiale.

Børn og Unge Afdelingen i Fagcenter Børn og Familie, varetager myndighedsområdet for udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser i alderen 0-23 år.

Afdelingen er kendetegnet ved høj faglighed, høj social kapital og medarbejdere der har et stort ønske om kontinuerligt at udvikle deres fag i tæt samarbejde med borgere, samarbejdspartnere, kollegaer og ledelse. Igennem de sidste år har vi blandet andet sat yderligere fokus på inddragelse, tidlig indsats og sammenhængskraft.

Vi ønsker at styrke den ledelsesfaglige understøttelse af afdelingen og har derfor optimeret med 2 ledere i Børn og Unge afdelingen.

Ledelsesopgaver:

Med afsæt i Kalundborg Kommunes nye ledelses- og styringsgrundlag og strategiplakaten Fælles Retning, vil dine primære opgaver være:

 • At understøtte faglig udvikling og implementering af nye metodetilgange og tværgående projekter
 • Personaleledelse og herigennem at fastholde en høj social kapital
 • Økonomisk medansvar og sikre sikker drift
 • Sikre sammenhængskraften i afdelingen, fagcenteret, med samarbejdspartnere og civilsamfundet
 • Understøtte inddragelses- og samarbejdes perspektivet i opgaveløsningen
 • Være medskaber på at udvikle og implementere dataunderstøttet ledelse

Fagspecifikke ledelsesopgaver:

Vi søger en Leder til vores, Børne-, Unge- og Handicapteamet, bestående af: 28 medarbejdere. Kerneopgaver er her sammen med 3 faglige koordinatorer at:

 • Sikre høj social faglig kvalitet i arbejdet i alle 3 teams.
 • Sikre implementering af KUI – sammen med KUI-teamet der er et tværgående team i kommunen
 • Sikre implementering af ny lovgivning i afdelingen
 • Lede projekt på handicapområdet sammen med Socialstyrelsen om bedre koordination i Børnehandicapsager: ”Projekt Sammen om familien”
 • Sikre lovgivningsfastsatte frister i sagsbehandlingen
 • Indgå som bagvagten for socialvagten udenfor almindelig arbejdstid.
 • Sikre høj social kapital i afdelingen igennem tillidsbaseret ledelse.
 • Sikre en inddragede tilgang i vores sags arbejde med fokus på de metoder der skal understøtte denne praksis.

 

Din profil

Vi søger en leder der:

 • Har fokus på at fastholde og højne den sociale kapital i afdelingen
 • Skal bygge videre på de sten der allerede, er lagt i afdelingen
 • Har et ressourcesyn i opgaveløsningen
 • Der tænker netværksbaseret ledelse ind som en selvfølge
 • Der er tydelige i sin kommunikation og bedriver nærværende og synlig ledelse.
 • Der er visionær og ambitiøs på børnenes vegne og som vil være med til at videreudvikle fagområdet

 

Derfor skal du vælge os

Kalundborg Kommunen er i gang med et lederudviklingsforløb, for alle ledelseslag i kommunen. Dette udviklingsforløb, vil du blive en del af. 

Lederen i Børn og Unge Afdelingen vil indgå i det øvrige ledelsesteam og vil være i tæt samspil med de 12 faglige koordinatorer i fagcenteret.

Lederteamet består af:

 • Leder af PPR
 • Leder af Familie og ungevejledningen
 • Leder i Børn og Unge afdelingen (forebyggelses- og undersøgelsesteamet og SOS-teamet)
 • Fagcenterchefen

Lederteamet er kendetegnet ved: at være iderige og fagligt ambitiøse og med en fælles vilje om at vi spiller hinanden stærke.

Fagcentret har i alt 125 medarbejdere i følgende afdelinger og teams:

 • Børn og unge afdelingen der varetager alle myndighedsopgaver for børn i udsatte positioner herunder børn og unge med handicap.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning der yder konsultativ bistand og laver udredninger for børn i dagtilbud og skoler.
 • Familie- og ungevejledningen. Der er Fagcenterets udførende afdelingen, som varetager familiepleje, tidligt forebyggende foranstaltninger og konsulentopgaver jf. § 11 og § 52 opgaverne varetages af familiebehandlere, specialpædagoger, psykologer og familieplejekonsulenter.   
 • SSP-teamet, som varetager kommunens kriminalitetsforebyggende samarbejde på tværs. SSP-teamet har reference til fagcenterchefen.
 • Sekretariatet har 6 administrative medarbejdere med direkte reference til fagcenterchefen.

Administrativ organisation

Kommunalbestyrelsen har i 2020 vedtaget en ny børn og unge politik.

Der er udviklet en samarbejdsmodel, som udgøre den overordnede ramme for samarbejdet på tværs af 0-18 års området. Modellen har skabt grobund for et godt samarbejde.

Kalundborg Kommunes styringsfilosofi baserer sig på en flad struktur. Der lægges i den overordnede organisation vægt på, at de enkelte enheder har stor selvstændighed, og dermed bygger styringsformen på en markant decentralisering. Borger og erhvervsliv er i centrum, og derfor skal der være gode muligheder for, at den enkelte enhed og ledelse selv skal kunne udvikle sig i samspillet med brugeren. Den gennemgående tankegang er derfor at støtte den decentrale ledelse og give denne muligheder på indholdssiden.

Den flade struktur er kendetegnet ved højt til loftet og en lav magtdistance. Der samarbejdes på kryds og tværs for at få opgaverne løst bedst muligt.

Der er udarbejdet et nyt ledelses- og styringsgrundlag, der skal understøtte, at vi i endnu højere grad har fokus på kerneopgaven og kernevelfærden. Innovation og samskabelse med relevante interessenter er et omdrejningspunkt.

Grundlaget er blevet til i et samarbejde mellem Direktionen og kommunens Niveau 2-chefer, der via dialog og kvalificering har udarbejdet og formuleret de nye pejlemærker for ledelse og styring. En ”klassisk” Kalundborg-tilgang, hvor der er stor tiltro til, at vi når mere i fællesskab end med direktiver ovenfra.

Hovedoverskrifterne er:

 • Vi optimerer samarbejde og processer
 • Vi skaber velfærd sammen med andre
 • Vi holder styr på driften
 • Vi styrker ressourcer hos os selv og andre

 

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du måtte have spørgsmål til stillingen, kan du ringe til Fagcenterchef: Julie Folke Jacobsen 59 53 54 35 eller skrive en mail til Julie.Jacobsen@kalundborg.dk

 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 30. september 2020

1. ansættelsessamtale afholdes den 7.10.2020

2. ansættelsessamtale afholdes den 28.10.2020, forinden vil du blive indkaldt til samtale om en persontest.

Samtalerne afholdes som strukturerede interviewes af en HR- konsulent, som også vil udarbejde persontesten.

 

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Borgerservice
Klosterparkvej 7
4400
Kalundborg
Praktisk information
Oprettet
16-09-2020
Udløber
30-09-2020
Kviknummer
330360592
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Afdelingschef, offentlig administration
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Ledelse)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce