Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende overlæge til Lungemedicinsk Afdeling J, OUH

Odense Universitets Hospital

Odense, Fyn

Indrykket
13-09-2023
Kontakt
Odense Universitets Hospital
Solfaldsvej 38
5000
Odense C
Tlf
24639755
Praktisk information
Oprettet
13-09-2023
Udløber
02-10-2023
Kviknummer
331578115
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi søger en ambitiøs og visionær ledende overlæge til at stå i spidsen for vores Center for Lungekræftudredning (CFL).



Om stillingen

Du vil få ansvaret for lungekræftudredning, overholdelse af patientrettigheder, drift og udvikling inden for lungekræftudredning. Vi er en afdeling, som er drevet af et meget dedikeret og fagligt dygtigt personale, som tør tænke nyt og vælge klogt med patienten i centrum. Du bliver en del af en yderst velfungerende ledergruppe, som sammen har stort fokus på ledelsesudvikling. Du skal derfor være indstillet på løbende lederudvikling/-uddannelse.

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du besidder en ledelsestilgang, hvor du tænker organisatorisk i dine løsninger. Du skal kunne sætte tydelige og klare mål og opnå følgeskab som leder, samtidig med at du understøtter en kultur, som har patienten og det bedste patientforløb for øje. Vi lægger vægt på selvstændighed, og at du tør stå alene, og samtidig besidder gode samarbejdsevner til at indgå i ledelsesfællesskab i både lægegruppen og tværfagligt. Du skal kunne tænke strategisk i din kommunikation i alle relationer og opgaver både i egen afdeling, men også på tværs af sygehuset og regionen. Du skal være uddannet speciallæge i Lungemedicin og have dokumenteret erfaring fra lignende stilling med overholdelse af udredningsret, maksimale ventetider m.m. Det er et krav, at forskningen indgår i alle aspekter i enheden og hele afdelingen, og dette skal du være med til at sikre i CFL.

Særligt om Center For Lungekræft (CFL):

I enheden Center For Lungekræft (CFL) praktiseres interventionel pulmonologi og radiologi på højt niveau. Der er i særlig grad fokus på endoskopisk diagnostik til udredning af intratorakale forandringer. Der anvendes radial EBUS (rEBUS), elektromagentisk navigationsbronkoskopi (ENB) og rutinemæssigt fluoroskopi. Herudover foretages mediastinal udredning med EBUS og EUS-B. Der udføres medicinsk torakoskopi (LAT), avanceret lungeultralyd inklusiv transtorakal biopsitagning foruden kontrastforstærket ultralyd (CEUS) samt anlæggelse af permanente dræn (IPC) og avanceret drænbehandling. Der er tæt samarbejde med Radiologisk Afdeling og Thoraxkirurgisk Afdeling.

Afdelingens øvrige enheder:

Lungemedicinsk sengeafsnit har ca.1100 udskrivelser om året i 11 senge. Der er indført velfungerende stuegangskoncept der sikrer uddannelse, drift og tværfaglighed. Lægen og sygeplejersken er makkerpar der går fælles stuegang sammen med patienten med brug af patientnær dokumentation. Stuegangen er afviklet kl. 12 og eftermiddagen er reserveret til administrative opgaver, lægernes uddannelse og diverse dræn og ultralydsskanninger. Der er allokeret en stuegangsansvarlig læge (speciallæge eller hoveduddannelseslæge) der superviserer yngre læger og sikrer kontinuitet og højeste faglighed for vores patientbehandlinger. Afdelingen varetager udredning og behandling af komplicerede pleurainfektioner (regionsfunktion), NIV-behandling, highflow-behandling, komplicerede pulmonale infektioner og generelle intern medicinske behandlinger.

Lungemedicinsk ambulatorium har ca. 15.000 fremmøder/kontakter om året og varetager stort set alle højtspecialiserede funktioner inden for lungemedicin samt regionsfunktion i udredning af lungecancer, svær astma, tuberkulose og komplicerede lungeinfektioner. Der arbejdes målrettet med vælg klogt og brug af virtuelle konsultationer.

Syddansk Center for kompliceret Astma og åndeNød (SCAN) varetager diagnostik og behandling af svær astma samt uafklaret åndenød, laryngale obstruktioner eller arbejdsrelaterede luftvejs- og allergisymptomer i højt specialiseret samarbejde med Arbejdsmedicinsk Afdeling, Allergicenteret ved OUH og Øre-Næse-Hals afdelingen. Herunder med tilgang til provokationskammer, provokations- og cykeltests samt ergospirometri samt MDT. Herudover findes et ambulatorium for KOL, bronkiektasier, lungeinfektioner samt højt specialiseret varetagelse af bronkial lungevolumen reduktion samt et ambulatorium der specifikt varetager mykobakterioser.

Under Lungemedicinsk Afdeling J forefindes Syddansk Center for Interstitielle LungeSygdomme (SCILS), som er medlem af European Reference Network (ERN) og varetager interstitielle og sjældne lungesygdomme, udredning til og opfølgning af lungetransplantation, pulmonale mykoser og andre opportunistiske infektioner. Endvidere forefindes nyetableret PUlmo-REuma Frontlinjecenter (PURE), der som et fælles ambulatorium med Reumatologisk Afdeling C varetager komplekse patienter med autoimmune reumatologiske sygdomme med involvering af lunger og pleura. I både SCILS og PURE varetages udredning og behandling i et bredt tværfagligt samarbejde med flere involverede afdelinger, der ligeledes er repræsenteret på flere månedlige MDT-afholdelser.

OUH Simulationscenter (SimC) anvendes til træning af alle færdigheder for både speciallæger og YL herunder certificering inden for national bronkoskopi- og EBUS kursus. Vi prioriterer uddannelse og arbejdsmiljø meget højt, og derfor er der god søgning til alle vores uddannelsesstillinger. Den Lungemedicinske Forskningsenhed er i stor vækst og har fokus på klinisk forskning, der kan komme patienter, samfundet og sundhedspersonale til gavn. Enheden har igennem de seneste ti år gennemgået en udvikling med en fordobling i antallet af tilknyttede kliniske forskere og en fem dobling i antallet af peer-reviewede publikationer. Som led i en yderligere integrering imellem klinik og forskning forventes afdelingens speciallæger aktivt at bidrage til afdelingens forskning. For yderligere at understøtte forskerkarriere forløb på seniorforsker niveau, prioriteter afdelingen muligheder for kombinationer imellem klinik og frikøb til forskning højt. Vores målsætning er at være Danmarks bedste lungemedicinske afdeling.

Afdelingen lægger stor vægt på patient - og pårørendeinddragelse og der arbejdes på tværs i hele afdelingen med ”vælg klogt”, fælles beslutningstagen, feedbackmøder med patienterne.



Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1 december 2023 eller efter aftale.

Til stillingen indgår vagtforpligtigelse som speciale bagvagt med tilkald fra bolig.



Krav til din ansøgning:

  • Ansøgningen skal indeholde motivation med forslag til, hvordan du bedst vil kunne gøre en forskel for Lungemedicinsk Afdeling J
  • Ansøgningen skal disponeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens "Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger", kapitel 6 (speciallægens 7 roller) til brug for paragraf 14 godkendelse.
  • Der skal vedlægges CV med oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, kliniske kvalifikationer og videnskabelig- og undervisningsmæssig curriculum


Funktionsbeskrivelse for ledende overlæge kan rekvireres ved henvendelse til Lena.Maria.Christensen@rsyd.dk

Du kan læse mere om afdelingen på her

Se afdelingens forskningsstrategi her

Yderligere oplysninger fås hos Cheflæge Ole Nørgaard Jensen på tlf. 61693573 eller e-mail. ole.noergaard.jensen@rsyd.dk



Region Danmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Ansøgningsfristen er mandag den 2. oktober 2023

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 41 eftermiddag eller efter aftale.



Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Odense Universitets Hospital
Solfaldsvej 38
5000
Odense C
Tlf
24639755
Praktisk information
Oprettet
13-09-2023
Udløber
02-10-2023
Kviknummer
331578115
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed