Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital

Region Nordjylland

Aalborg, Nordjylland

Indrykket
21-07-2020
Kontakt
Region Nordjylland
Hobrovej 18-22
9000
Aalborg
Tlf
97648000
Praktisk information
Oprettet
21-07-2020
Udløber
09-08-2020
Kviknummer
330287891
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi søger en ny ledende overlæge, der sammen med den øvrige afdelingsledelse vil stå i spidsen for en fagligt ambitiøs afdeling med mange engagerede medarbejdere. Du får mulighed for at præge udviklingen af hæmatologien i Region Nordjylland. Aalborg Universitetshospital er i rivende udvikling og hæmatologien er en vigtig del heraf.

Om Hæmatologisk Afdeling
Det hæmatologiske speciale varetager udredning og behandling af hæmatologiske sygdomme, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, for hele Region Nordjylland. Specialet har et sengeafsnit på 27 senge og et stort ambulatorium, dagafsnit og daghospital med mere end 20.000 årlige kontakter. Afdelingen udgør èn ud af landets seks hæmatologiske centerafdelinger.                    
                           
Behandlingsmulighederne i hæmatologien har i en årrække gennemgået en stor udvikling med indførelse af mange nye behandlinger, og hæmatologien på Aalborg Universitetshospital har som en af landets universitetsafdelinger taget meget aktivt del i denne udvikling. Afdelingen er kendetegnet ved høj faglig standard, et stort fagligt engagement fra alle faggrupper og en høj patienttilfredshed.

Det hæmatologiske speciale har en særdeles stærk forskningstradition og et stort og velfungerende forskningsafsnit hvor laboratorieforskning, bioinformatik/statistik og epidemiologi er kernefunktioner. Afdelingens forskningsafsnit er en vigtig del af hospitalets Kliniske Kræftforsknings Center (KKFC). Hertil et velfungerende klinisk forskningsafsnit med kliniske protokoller for alle store sygdomsgrupper. Forskningsafsnittet har igennem de seneste år oparbejdet en solid faglighed, som er væsentlig at fastholde og udvikle ifm. hospitalets og regionens øgede satsning på Personlig Medicin.
 
Afdeling med mange samarbejdsrelationer
Specialet er en del af Klinik Kirurgi og Kræftbehandling på Aalborg Universitetshospital.

Specialet har tætte samarbejdsrelationer med mange afdelinger på hospitalet og deltager blandt andet i multidisciplinære teamkonferencer med patologi, klinisk mikrobiologi, onkologi, radiologi, nuklearmedicin. Der er et tæt og frugtbart samarbejde mellem de hæmatologiske afdelinger i landet, og det hæmatologiske speciale i Aalborg er repræsenteret i alle hæmatologiske DMCG`ers bestyrelser, i talrige nationale arbejdsgrupper der udarbejder kliniske retningslinjer samt bidrager med et stort engagement i medicinrådsarbejdet.

Den lægelige bemanding er 8 overlægestillinger og 7 afdelingslægestillinger. Afdelingen er normeret til 10-12 reservelægestillinger fordelt på hoveduddannelsesstillinger, introduktionsstillinger og kliniske basisstillinger.

Afdelingen har et velfungerende uddannelses- og læringsmiljø. Vi prioriterer uddannelse højt og bestræber os på at uddannelse foregår i et tæt samspil med det kliniske arbejde.
 
Ledelsesopgaven
Den ledende overlæge har sammen med den øvrige afdelingsledelse ansvar for den daglige ledelse, drift og udvikling i Hæmatologisk Afdeling, hvor faglighed og optimal udnyttelse af ressourcer prioriteres højt.

Den ledende overlæge har det overordnede ansvar for den faglige aktivitet og kvalitet indenfor det hæmatologiske område og har et særligt ansvar for at sikre overholdelse af aktivitetsmål, budget for afdelingen, patientsikkerhed og patientgarantier såsom kræftpakker samt politiske målsætninger, der kræver løbende implementering af lægefaglige retningslinjer der skal efterleves. Dertil hører ansvaret for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lægelige medarbejdere, herunder varetagelse af karriereudvikling og planlægning for speciallæger og yngre læger.
 
Hæmatologisk Afdeling vægter samarbejde højt, og vores nye ledende overlæge skal følge i dette spor og sørge for at skabe og vedligeholde gode relationer til eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på et anerkendende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Derfor søger vi en ledende overlæge, der baserer sit lederskab på nogle af disse værdier og kompetencer: gode samarbejdsevner, beslutningsdygtighed, åbenhed og fleksibilitet. Din ledelsesstil skal være synlig, kommunikerende, åben og delegerende, og arbejdsformen skal være struktureret, systematisk og helhedsorienteret. De kommunikative kompetencer er et vigtigt element i forhold til at skabe med-involvering og opbakning til organisatoriske og kliniske spørgsmål og til at skabe gode relationer til eksterne og interne samarbejdspartnere
 
Uddannelse og erfaring
Det forudsættes, at den ledende overlæge er speciallæge i hæmatologi med høj faglig kompetence og derudover har lyst og interesse for ledelsesopgaven. Det er en fordel med relevant uddannelse og erfaring inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.
 
Organisatorisk placering
Den ledende overlæge refererer til Klinikchefen i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling.
 
Om Aalborg Universitetshospital
Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre effektive forløb med patienten som partner.

Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen. Der pågår opførelse af det Nye Aalborg Universitetshospital, NAU, som skal tages i brug fra 2022, se mere på Aalborg Universitetshospital via linket. https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/haematologisk-afdeling

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes i henhold til aftalen vedrørende lægefaglige chefer. Efter aftale med FAS og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til en stilling som overlæge i henhold til overenskomsten for overlæger.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema (som ansøger bedes udfylde) til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til speciallægestillinger i Region Nordjylland.

Ansættelsessamtaler afholdes den 17. august.
 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Nordjylland
Hobrovej 18-22
9000
Aalborg
Tlf
97648000
Praktisk information
Oprettet
21-07-2020
Udløber
09-08-2020
Kviknummer
330287891
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed