Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lægefaglig RISIKOMANAGER til Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed

Ballerup, Storkøbenhavn

Indrykket
15-01-2020
Kontakt
Den Præhospitale Virksomhed
Telegrafvej 5
2750
Ballerup
Tlf
22674299
Praktisk information
Oprettet
15-01-2020
Udløber
17-01-2020
Kviknummer
330141570
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du bruge din lægefaglighed til at fremme patientsikkerheden for de mest akutte patienter? Og trives du med at arbejde i et travlt miljø, hvor der ikke er langt til handling? Brænder du for høj faglighed i patientforløb, en stor patienttilfredshed med en høj grad af patientinddragelse og ønsker du at stå i spidsen for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet? Så er du måske vores nye lægefaglige risikomanager. Tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest muligt.

Akutberedskabet - kvalitet, tryghed og sikkerhed

Akutberedskabet varetager opkald fra 1-1-2 og 1813 for regionens 1,8 million borgere. Vi rådgiver og visiterer borgerne videre i Sundhedsvæsenet, når de har akut behov for hjælp. Vi sender ambulancer, akutlægebiler, patientbefordring, helikoptere og hjerteløbere til hjertestop, og vi visiterer akut syge borgere til regionens akutmodtagelser og akutklinikker m.v. Vi har ansvaret for at koordinere Regionens præhospitale indsats, både ved dagligdagsopgaver og ved store komplekse hændelser.

For at kunne levere kvalitet, tryghed og sikkerhed er der et stort fokus på udvikling af nye tiltag gennem evidensbaseret forskning og datadrevet viden. Borgerens oplevelser og tilfredshed er et altafgørende fokus og vi samarbejder derfor også tæt med vores øvrige samarbejdspartnere.

Dine opgaver

Som risikomanager har du borgeren og det hele patientforløb i fokus. Du har ansvar for virksomhedens proaktive arbejde med udvikling af faglige og organisatoriske forhold, der understøtter stor patientsikkerhed og sikrer en høj grad af læring. Du har både ansvar og samarbejde internt i virksomheden og på regionalt plan.

Du har ansvaret for at bidrage med læring og spredning af læring på tværs i virksomheden. Du rådgiver direktion, ledelseslag og samarbejdspartnere om forebyggende tiltag og bidrager til at udarbejde strategi og handleplaner på patientsikkerhedsområdet i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi.

Du får en central funktion i forhold til at drive en kvalitetsorganisation og sikre sammenhæng i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed ud fra metoder og principper i forbedringsarbejdet. Du understøtter din opgaveløsning gennem indblik i virksomhedens kerneopgave, og færdes derfor i en del af arbejdstiden i driften, så du har fornemmelse for arbejdsområder, processer og beslutninger.

Du understøtter koblingen mellem lokal, central og regional sagsbehandling og læring, og sikrer at kvaliteten i sagsbehandlingen er ensartet. Du identificerer temaer, mønstre og tendenser på virksomhedsniveau ud fra data og igangsætter samt faciliterer herudfra aggregerede patientsikkerhedsanalyser. Du rådgiver om og medfaciliterer kerneårsagsanalyser på både lokalt og regionalt plan i forhold til relevante dødelige/alvorlige utilsigtede hændelser efter aftale med direktion og ledelser.

Du deltager i det regionalt koordinerende udviklingsarbejde indenfor patientsikkerhed, herunder det regionale netværk og tværsektorielle netværk for risikomanagere.

Din profil

Du har en lægefaglig uddannelse (gerne som anæstesiolog, almen mediciner eller samfundsmediciner), erfaring med og interesse for sagsbehandling og kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde i sundhedsvæsenet, og forståelse for forvaltningsprocesser samt juridiske problemstillinger med skarpt blik for borgerens behov. Derudover er vores forventning, at

  • Du arbejder systematisk, struktureret og formår at springe mellem helhed og detaljer.
  • Dine samarbejdsevner er i top, og du evner at samarbejde på tværs af fagligheder, enheder og ledelseslag.
  • Du udviser fleksibilitet og har god energi.
  • Du evner at udfordre etablerede antagelser, er god til at lytte, kommunikere og formidle budskaber til forskellige faggrupper og på forskellige niveauer.
  • Du har stærke analytiske og skriftlige evner samt stærk datakompetence.
Stillingen vil særligt stille krav til dig indenfor lægekompetenceområderne som kommunikator, samarbejder, administrator og professionel.

Vi investerer i dig

Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver, og løbende have mulighed for at kigge med ind i Akutberedskabets kerneopgave. Du vil derudover få Regionen Hovedstadens uddannelse i patientsikkerhed. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi mener, at vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen, til at søge.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan som led i stillingen, aftales operativ tjeneste på Akuttelefonen 1813 eller AMK-funktionen, hvis det ønskes.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup.

Yderligere information

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte enhedschef for Patientforløb og Organisation Dea Henriette Franck på tlf. 2054 3560. Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet.

Ansøgningsfrist

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning, CV samt relevante bilag senest fredag d. 17/1- 2020, kl. 12.00.

I din ansøgning bedes du forholde dig til de 7 lægekompetenceområder: 1) Medicinsk ekspert/lægefaglig; 2) Kommunikator; 3) Samarbejder; 4) Leder/administrator/organisator; 5) Sundhedsfremme; 6) Akademiker/forsker og underviser; 7) Professionel.

Du vil blive vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg på baggrund af oplysningerne herom. Bedømmelsesudvalgets faglige vurdering danner grundlag for den videre ansættelsesproces i det lokale ansættelsesudvalg. Dokumentation for formelle og faglige kompetencer bedes medsendt som bilag. Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.

Første ansættelsessamtale forventes afholdt d. 7/2-2020. Forud for samtalerne vil det faglige bedømmelsesudvalg have taget stilling til relevante kandidater.

Ansøg nu
Job i virksomheden

Den Præhospitale Virksomhed
Virksomhedsinformation
Den Præhospitale Virksomhed
Telegrafvej 5
2750
Ballerup
Tlf
22674299
Praktisk information
Oprettet
15-01-2020
Udløber
17-01-2020
Kviknummer
330141570
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Overlæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed