Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Konsulent til beskæftigelsesområdet i Direktoratet for Kriminalforsorgen

DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN

København, Storkøbenhavn

Indrykket
08-03-2023
Kontakt
DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Strandgade 100
1401
København K
Tlf
72553964
Praktisk information
Oprettet
08-03-2023
Udløber
30-03-2023
Kviknummer
331529984
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Offentlig administration), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Er du enig i, at arbejde kan bidrage til at få mennesker ud af kriminalitet og ind i gode relationer og strukturer? Har du lyst til at være en del af den enhed, som udvikler og understøtter kriminalforsorgens produktionsvirksomhed, beskæftigelse og arbejdstræning for indsatte? Kan du tilrettelægge arbejdsgange og processer, så de er til at følge for travle medarbejdere? Kan du implementere og understøtte, så tingene virker, når du har sluppet dem? Så er du den nye kollega, vi søger.

Som en del af Justitsministeriets koncern arbejder kriminalforsorgen hver dag for et trygt og sikkert Danmark ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene fastsætter. Forebyggelse af ny kriminalitet udgør en vigtig del af denne opgave. Det er stort ansvar, som kræver, at vi hele tiden udvikler vores indsatser og organisation.

Vi søger en ny kollega, som skal varetage udvikling og koordinering af kriminalforsorgens arbejdsmæssige beskæftigelse af de indsatte. Du vil især skulle arbejde med egenproduktionen inden for landbruget – men vil have opgaver inden for hele området arbejdsdrift og produktion.

Kriminalforsorgen beskæftiger afsonere og arrestanter i seks faglige spor på tværs af hhv. drift og produktion. De indsattes beskæftigelse i driften er forankret i de traditionelle håndværksfag som f.eks. tømrerarbejde, elektrikerarbejde, vedligehold og facility management. Beskæftigelsen i produktionen består dels af kriminalforsorgens store egenproduktion af møbler, inventar og forplejning i enten vores værksteder eller storkøkkener og dels af samarbejde med private virksomheder.

Vi arbejder løbende på at udvikle og effektivisere vores produktionsvirksomhed via styrkede leveringskæder og øget digitalisering. Egenproduktionen står over for udfordringer med utilstrækkelig logistik, og der er behov for en styrkelse af produktionsgange og tværgående planlægning m.v. Vores mangeårige samarbejde med private virksomheder er godt og støt stigende, så vi ønsker at udvide dette. Det er desuden en vigtig opgave at styrke rekrutteringen af værkmestre til kriminalforsorgen.

Du skal også bidrage til at kombinere den arbejdsmæssige beskæftigelse med arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), så de lokale værksteder, landbrug og storkøkkener mv. sammen med kriminalforsorgsområderne i højere grad integrerer relevante AMU-forløb i beskæftigelsen.

Om jobbet

Du får en bred opgaveportefølje og kommer blandt andet til at beskæftige dig med:

 • Rammer og regler for den arbejdsmæssige beskæftigelse af indsatte i Kriminalforsorgen
 • Budget- og økonomistyring samt it-understøttelse af processer i forbindelse med produktion og aktivitetsregistrering
 • Satser for beskæftigelsesvederlag, kalkulation og prisfastsættelse
 • Udvikling af kvalitetsorienterede, langsigtede, bæredygtige og skalerbare beskæftigelsesløsninger i de seks faglige spor med særligt fokus på landbrugsområdet
 • Bidrag til folketingsspørgsmål samt udarbejdelse af drøftelses- og beslutningsoplæg til direktoratets ledelse og koncernledelsen.
 • Du vil skulle støtte og vejlede områderne sammen med dine kollegaer i direktoratet og i de fire kriminalforsorgsområder via samarbejde i tværgående ledelsesfora og arbejdsgrupper.
 • Gennemføre udviklingsprocesser med en høj grad af systematik og beslutningskraft
Vi løser opgaverne i tæt samarbejde med kriminalforsorgsområderne, både i tværgående ledelsesfora, partnerskaber og arbejdsgrupper. Det er derfor vigtigt, at du har forståelse og respekt for de mange forskellige medarbejdergrupper i kriminalforsorgen. Den arbejdsmæssige beskæftigelse og produktion varetages af kriminalforsorgens værkmestre, som hver dag har ansvaret for at gennemføre arbejde og arbejdstræning for alle afsonere i danske fængsler. En stor del af værkmestrene gennemfører desuden AMU og erhvervsuddannelse. Kriminalforsorgens fire områdekontorer styrer og koordinerer den daglige drift af hele beskæftigelsesområdet, og du vil derfor have et tæt samarbejde med områdets konsulenter og ledere.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har erhvervsfaglig/merkantil indsigt og viden om operationel gennemførelse af beskæftigelse inden for de almindelige håndværksfag. Du har erfaring med budget- og økonomistyring og styring af processerne ved fremstilling af produkter og tjenesteydelser gennem anvendelse at relevant it-understøttelse. Du må meget gerne have en erhvervsfaglig/merkantil baggrund eller en teknisk videregående uddannelse. Derudover er det en fordel, hvis du har faglig viden om Kriminalforsorgens sikkerhedsregimer, straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, forvaltningsloven og anden relevant lovgivning.

Kriminalforsorgen er en stor, landsdækkende og kompleks organisation, hvor mange fagligheder mødes, og det er derfor vigtigt, at du har stærke samarbejdskompetencer og blik for at skabe gode, inddragende processer med et naturligt fokus på motivation af både ansatte og indsatte.

Det er en fordel – men ikke et krav – at du har kendskab til danske afsoningsforhold med særligt indblik i regler og rammer for beskæftigelsesforhold i danske fængsler og arrester.

Hvem er vi?

Koncern Kriminalitetsforebyggelse er én af fem enheder i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Hovedopgaverne i Koncern Kriminalitetsforebyggelse er at udvikle og styre kriminalforsorgens kriminalitetsforebyggende indsatser. Enheden er organiseret i to teams, som tilsammen varetager en bred portefølje af opgaver, herunder styring og udvikling af beskæftigelsesaktiviteter for de indsatte i form af arbejde og værkstedsproduktion, uddannelse, kognitive udviklingsprogrammer og misbrugsbehandling - derudover risiko- og behovsvurderinger, modtagelsesprocedurer, handle- og afsoningsplaner, overgang til løsladelse, indsatser overfor seksualkriminelle, mentorordning og sundhedsbehandling.

Du bliver en del af et stærkt hold med et stort fagligt drive og fokus på at lykkes med opgaven. Vi har det sjovt sammen, og du vil få mulighed for at præge både enheden og den måde, vi løser opgaverne på. Vi arbejder med høj grad af frihed under ansvar og gensidig fleksibilitet. Vi er i dag ca. 30 medarbejdere i enheden.

Vi tilbyder

 • En spændende organisation, som gør en meningsfuld forskel for mennesker og samfund, og som er i rivende udvikling
 • Udfordrende opgaver af stor politisk og strategisk vigtighed
 • Mulighed for at arbejde selvstændigt med varierende arbejdsopgaver, som indebærer en bred berøringsflade, hvor ansvar og kompetence følges ad
 • En uformel omgangstone med engagerede og opmærksomme kollegaer
Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst og der vil kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand i kriminalforsorgen, kan du bevare din tjenestemandsansættelse

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe og få yderligere oplysninger om stillingerne ved at kontakte enhedsleder Mette Juul Jensen på telefon 7255 4654 eller konsulent Jimmi Koesgaard på telefon 72 55 46 99.

Ansøgning
Du søger stillingen elektronisk via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest torsdag d. 30. marts.

Vi forventer at holde 1. og 2. samtaler i løbet af april 2023.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe identifikation fx pas eller kørekort. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Strandgade 100
1401
København K
Tlf
72553964
Praktisk information
Oprettet
08-03-2023
Udløber
30-03-2023
Kviknummer
331529984
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Offentlig administration), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed