Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

KBF sognepræst til Store Heddinge Pastorat i Tryggevælde Provsti

ROSKILDE STIFTØVRIGHED

Stevns, Sydsjælland inkl. Møn

Indrykket
06-09-2023
Kontakt
ROSKILDE STIFTØVRIGHED
Rønnebæk
4700
Næstved
Tlf
46381920
Praktisk information
Oprettet
06-09-2023
Udløber
25-09-2023
Kviknummer
331577526
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kultur og kirke
Stillingsbetegnelse
Præst
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Konsulent og rådgivning)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Stillingen som sognepræst i Store Heddinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på kr. 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen – beliggende Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail kan autosvaret fra stiftet betragtes som kvittering for modtagelse af ansøgningen.

______________________________________________________________________________________________

Sognepræst i unik kirke med rigt liv og skønne omgivelser på Stevns

Vi kan tilbyde

 • En medlevende menighed.
 • En stilling med mulighed for at sætte sit eget præg på kirkens liv og opgavernes varetagelse, og hvor idéer kan blive til virkelighed.
 • Et godt samarbejde mellem personale og menighedsrådet
 • Et positivt og engageret menighedsråd og godt arbejdsfællesskab, hvor vi vægter dialog og gensidig respekt højt. Vi bakker op om kirkens aktiviteter og er lydhøre overfor nye idéer.
 • En nyrenoveret præstegård med tilhørende parklignende have.
 • Ugentlige kalendermøder og andre planlægningsmøder.
 • Godt samarbejde med øvrige kirker og præster i team og provsti
 • Særligt nært samarbejde med præsten i nabopastoratet Lyderslev-Frøslev, som har 40% forpligtelse i Store Heddinge (så man er 1,4 præst om St. Heddinge).
 • Vi har sangcaféer, kirkekaffe, skærtorsdagsaften med måltid og meget andet.

Vi ønsker en præst, som

 • Har en livsnær og vedkommende forkyndelse af evangeliet for børn, unge og voksne.
 • Vil bidrage til kirkens vækst og gøre kirken relevant for brugere i alle aldre.
 • Befinder sig godt i den traditionelle gudstjeneste, men bidrager også med nytænkning og er åben for nye idéer
 • Møder mennesker fordomsfrit med både empati og respekt, uanset ærinde i kirken og ståsted i livet.
 • Vil bo, engagere sig i lokalsamfundet og være synlig heri.
 • Ønsker fællesskab med menigheden og tager aktivt del i menighed og sogn.
 • Har vilje og evne til at samarbejde på alle niveauer.
 • Har kendskab til frivilligt arbejde og øje for det værdifulde i det.
 • Har øje for vigtigheden af det diakonale arbejde.
 • Vil indgå i et gensidigt, udviklende og positivt samarbejde med menighedsråd og kirkens personale,

Præstegården er i 1750 bygget af kridtsten fra Stevns klint og er fredet. Før indflytning vil boligen være grundigt istandsat. Præstegården er med sine mange, gode og store rum en god ramme. Præstekontor og konfirmandstue ligger i den østlige ende af præstegården mod kirken.

Kirkekontoret ligger på modsatte side af kirketorvet og indeholder kontor til hhv. organist, kordegn og kirketjenere foruden køkken og mindre mødelokale.

Sankt Katharina Kirke er landets eneste ottekantede middelalderkirke et stenkast fra Unesco Verdensarv Stevns Klint, og stillingen byder på et spændende og alsidigt arbejde i samarbejde organist, kirkesangere, kirketjenere, kordegn og kirkegårdens medarbejdere. Kirken er som pragtkirke bygget af kridtsten ca. 1140 og har 250-300 siddepladser. Kirken er vejkirke og besøges over sommeren af mange turister. Kirken har to orgler og et flygel.

Sankt Katharina Kirke har et Kantori, et voksenkor, ledet af organisten, der lejlighedsvist medvirker ved gudstjenester og giver egne koncerter i kirken og eventuelt andre steder. Personalet i øvrigt består af kirkegårdsleder, gartner og sommerfugle samt fuldtids organist, 3-4 kirkesangere, 2 kirketjenere samt 1 kordegn.

Skolen har tradition for at deltage i forbindelse med påsken samt julegudstjeneste/ Juleafslutning i Kirken. Der er 30-40 konfirmander om året. Minikonfirmander 12-15. Der er endvidere babysalmesang, der ledes af organisten. Der er årligt ca. 40 bisættelser/ begravelser, ca. 35 dåb og 10-15 vielser/ velsignelser. I fællesskab med kollegaen i Lyderslev-Frøslev fordeles gudstjenester på Stevnshøj Plejecenter, og Café Stevnen (tilknyttet KFUMs Sociale Arbejde) er en naturlig diakonal samarbejdspartner.

 

I øvrigt
Antal indbyggere er 4.747, antal medlemmer 3.690.
Der er gode børnepasningsmuligheder, folkeskole i byen samt friskole i Rødvig.

Sognepræsten i nabopastoratet Lyderslev/Frøslev er nærmeste kollega og byttemakker. Sognepræsten i Store Heddinge skal derfor kunne se sig selv også virke i landsbyerne Lyderslev-Frøslev.

Læs mere om sognet på www.storeheddingekirke.dk og www.sogn.dk

Kontakt og yderligere information

Interesserede ansøgere er velkomne til at henvende sig for yderligere information samt rundvisning. Henvendelse til formand for menighedsrådet Liselotte Kannik-Marquardsen, telf. 7172 3734, kannik@pc.dk. Ansøgere er også velkomne til at henvende sig til provsten i Tryggevælde Provsti Ole Bjerglund Thomsen, tlf. 60653376.

 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
ROSKILDE STIFTØVRIGHED
Rønnebæk
4700
Næstved
Tlf
46381920
Praktisk information
Oprettet
06-09-2023
Udløber
25-09-2023
Kviknummer
331577526
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Kultur og kirke
Stillingsbetegnelse
Præst
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Kunst, kultur og sport), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Konsulent og rådgivning)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed