Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kardiologisk speciallæge med interesse for hjerteklapudredning og ekkokardiografi samt akut kardiologi

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød, Nordsjælland

Indrykket
09-04-2019
Kontakt
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Dyrehavevej 29
3400
Hillerød
Tlf
48296464
Praktisk information
Oprettet
09-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330003895
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi søger en speciallæge i kardiologi med dokumenteret interesse for avanceret ekkokardiografi og akut kardiologi.

Ansøger vil være en del af et team på 3-4 speciallæger, som varetager klapudredning, endokarditis udredning, ekko forud for device terapi ved hjertesvigt og emboliudredning. Vi lægger vægt på, at ansøger er ESC certificeret i ekkokardiografi, eller har et ønske om at blive det.

Ansøger vil også få en stor rolle i varetagelse og udvikling af den akutte kardiologi centreret omkring Brystsmerteklinikken.

Ved ansættelse som afdelingslæge vil man få tilbudt formaliseret lederuddannelse jf. regionens program, og man vil få tilbudt en mentor fra afdelingens overlægegruppe.

Aktuelt har vi en velfungerende ekkokardiografi funktion, med basal og avanceret ekkokardiografi; TEE, kontrast ekkokardiografi og stress ekkokardiografi. Basal Ekkokardiografi af udredningspatienter og kontrol patienter varetages på alle 3 matrikler. Ekkokardiografi på indlagt patienter varetages af ekkoteknikkere, med backup fra ekko lægegruppen. Præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme varetages i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Endokarditis udredning holdes på få hænder og varetages i et struktureret tværfagligt forløb på Hillerød matriklen, i tæt samarbejde med Endokarditis gruppen på Rigshospitalet.

Modtagelsen af brystsmertepatienter og andre akutte kardiologiske patienter sker i Brystsmerteklinikken (BSK), som er en ”kardiologisk satellit” i den fælles akutmodtagelse (FAM). BSK er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. BSK varetager hurtig diagnostik og udredning i et samlet velbeskrevet og struktureret ’fast-track’ forløb for AKS inkl. subakut EKKO, subakut eller elektiv hjerte-CT. Der er tilstedeværelse af kardiologisk speciallæge i BSK fra 8.00-20 hver dag, med efterfølgende tilkaldevagt fra bolig. BSK lægen gennemgår de indlagte patienter og superviserer de yngre læger. Der er tæt samarbejde med speciallægerne i de to andre medicinske afdelinger og akutafdelingen, som har speciallæge dækning i FAM i samme tidsrum.
Stillingen ønskes besat med speciallæge i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Stillingen er ledig til besættelse nu eller efter nærmere aftale.

Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 330.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Kardiologisk afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og elektivt henviste patienter inden for det kardiologiske område.
Det kardiologiske område på Nordsjællands Hospital (NOH) blev 1. april 2018 udskilt som en selvstændig kardiologisk afdeling, og er i gang med en omfattende reorganisering mhp. at sikre en fortsat moderne kardiologisk afdeling, som passer ind i rammerne af et Nyt Nordsjællands Hospital 2022.
I Hillerød er der et kardiologisk sengeafsnit med 33 telemetrerede senge. Derudover er der i akutmodtagelsen 10 telemetrerede kardiologiske senge, brystsmerteklinikken. I Frederikssund er der tilsvarende 30 telemetrerede kardiologiske senge.

Afdelingen har tæt samarbejde og vagtfællesskab på for- og mellemvagts niveau med Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, samt fælles oversygeplejerske og stabsfunktion. Herudover er der et tæt samarbejde med Neurologisk afdeling, hvor vi varetager telemetri og emboli udredning, samt et tæt samarbejde med onkologisk afdeling, hvor vi med ekkokardiografi følger deres kemoterapipatienter, specielt deres cancer mamma patienter.

Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 12 overlæger, 5 afdelingslæger og 2 hoveduddannelses læger og én introduktionsreservelæge.

Hovedarbejdssted: Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3.

Afdelingens funktioner er organiseret i hovedområder:

Arytmi og Pacemaker: Afdelingen varetager diagnostik og behandling af patienter med arytmier og/eller synkoper. Der udredes med Holter og R-test og implantation af loop-recordere. Herudover anlægges bradypacemakere, ca. 300 om året. En del vil få tilbudt Hiss pacing. Det skal nævnes at afdelingen som første ”low-volume” hospital i Europa implanterer den nye ledningsløse Micra-pacemaker.

Der er en velfungerende sygeplejerske drevent Pacemaker kontrol ambulatorium og atrieflimmer- og AK-klinik med tilhørende tromboseambulatorium. Der er et tæt daglig samarbejde med neurologisk afdeling mhp hurtig udredning for kardiel emboli.

Iskæmi: Brystsmerteklinikken er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. Der er velfungerende udrednings og kontrol ambulatorier, både med og uden ekkokardiografi, samt velfungerende sygeplejerske drevet rehabilitering. Der er ligeledes etableret en lipid klinik. Der er stort fokus på yngre læge uddannelse, og der er etableret yngre læge ambulatorier til varetagelse af kontrol af ukomplicerede post AMI og PCI patienter.

Kompleks kardiologi: Afdelingen udfører præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Hjerteklap udredning og endokarditis holdes på få hænder og i et struktureret tværfagligt forløb. Onko-kardiologisk område er etableret og velfungerende. GUCH er under udvikling. Ambulatoriet har en veludviklet EKKO-funktion med både transthorakale og transøsofagale, samt andre avancerede ekkokardiografiske undersøgelser. Den ekko ansvarlige overlæge er ESC certificeret for TTE og TEE.

Hjertesvigt: Området udvikles med implementering af nye behandlingsprincipper- og med implementering også af palliativt forløb. Hjertesvigt-teamet arbejder med udredning, behandling og rehabilitering af patienter med akut og kronisk hjerteinsufficiens. I denne forbindelse er der etableret særlige spor for ekkokardiografi ved sværere hjertesvigt med henblik på device-terapi.

Ansøger vil skulle deltage i afdelingens øvrige funktioner, inkl. stuegang og kardiologiske tilsyn.

Forskning: Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger, hvor kardiologien hører hjemme i klyngen ”Diabetes og Vaskulær Sygdom”. I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe. Den kardiologisk forskning på NOH er styrket ved ansættelse af højt profileret fuldtidsforsker, som sammen med resten af den kardiologisk forskningsgruppe vil sætte NOH på det forskningsmæssige verdenskort.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige kardiologi og forskning på det kommende Nyt Nordsjællands Hospital 2022.

Speciallægen skal deltage i afdelingens aktiviteter på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Heri indgår vejledning og undervisning af yngre læger og medicinstuderende.

Det forventes at speciallægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde. Speciallægen indgår i bagvagt med rådighedsvagt uden for tjenestestedet, aktuelt 9-skiftet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende Overlæge dr. med. Niels Tønder 4829 7339 / 24632093

Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk

Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt, evt. referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfristen er fredag den 10. maj, 2019, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted inden for den følgende uge.

Ansøg nu
Job i virksomheden
Virksomhedsinformation
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Dyrehavevej 29
3400
Hillerød
Tlf
48296464
Praktisk information
Oprettet
09-04-2019
Udløber
10-05-2019
Kviknummer
330003895
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed