Gem annonce

IT-arkitekt

Aarhus Kommune

Aarhus, Østjylland

Indrykket
25-05-2023
Kontakt
Aarhus Kommune
Hack Kampmanns Plads 2
8000
Aarhus C
Tlf
31154525
Praktisk information
Oprettet
25-05-2023
Udløber
19-06-2023
Kviknummer
331570106
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
IT og web
Stillingsbetegnelse
IT-arkitekt
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Media), Ikke angivet (Tele), Ikke angivet (IT og web), Ikke angivet (IT)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Om jobbet:
OS2-fællesskabet søger en enterprise arkitekt med et udvikler mindset

Vil du være med til at gøre offentlige open source IT-projekter til succeser og sikre høj kvalitet i og omkring kodebaserne? Kan du bidrage med teknisk overblik, et udvikler-mindset og praktisk rådgivning til OS2-fællesskabets open source produkter? Er du klar til at blive enterprise IT-arkitekt i OS2's sekretariat, hvor du skal stå for at udvikle og implementere vores governance-model med særligt fokus på det tekniske? Så vil vi meget gerne modtage din ansøgning som OS2's nye enterprise arkitekt (EA).

Vi forventer, at du har flair for IT-arkitektur og forståelse for samspillet mellem strategi, forretningsprocesser og teknologi. Du kan fokusere på udvikling og modernisering af de rigtige elementer i OS2's portefølje. Du kan sikre udarbejdelsen af governance og principper, så udviklingen af nye digitale løsninger fra start efterlever minimumskrav for at kunne blive bæredygtige open source produkter, som er klar til samarbejde og skalering.

Det er et "must-have", at du brænder for Open Source og har et udvikler mindset. Vi er til gengæld ret sikre på, at vi har et job, du vil trives i.

Du bliver en del af et centralt sekretariat, der består af en sekretariatschef, en kommunikationsmedarbejder, en konsulent og en produktkoordinator. Du kan få sparring hos os, hos projektlederne og konsulenterne i afdelingen ITK i Aarhus Kommune (hvor vi holder til) og ikke mindst hos de fem produktspecifikke sekretariater, som er placeret i andre kommuner.

Miljøet er uformelt, og vi tjekker jævnligt ind hos hinanden for at koordinere og evaluere indsatser og ikke mindst bruge hinandens viden. Stillingen er oprettet som en del af foreningens nye strategiske indsatsområder, hvor der er særligt fokus på at hæve kvaliteten i og omkring kodebaserne samt den værktøjskasse og de principper, som understøtter produkterne og kommunernes ibrugtagning og implementering.

OS2 er et offentligt fællesskab, hvor der med afsæt i open source samarbejdes om digital udvikling. Der er pt. 24 IT-løsninger, der bliver brugt af mere end 80 offentlige myndigheder (primært kommuner). Du kan læse om vores produkter her: https://os2.eu/produkter.

 

Jobbet som enterprise arkitekt hos OS2
Du vil få ansvaret for at hjælpe medlemmer og produktsamarbejder i OS2 med at sikre høj kvalitet i kodebaserne og i leverandørsamarbejdet. Du vil bidrage til, at OS2-produkter er bæredygtige, samarbejdende og tillidsfulde. Det forventes, at du arbejder for at mindske barriererne for ibrugtagning af OS2-produkterne, at vi har en sammenhængende arkitektur, genbruger komponenter, efterlever vedtagne principper og standarder og at vi har reel mulighed for flere leverandører og/eller leverandøruafhængighed.

I OS2-fællesskabet er open source vores metode til at skabe brugerdreven innovation med åbenhed, indflydelse og lokalt ejerskab. Du får altså ansvaret for, at vi i OS2-fælleskabet skaber værdi med open source, og at produkterne i porteføljen er “rigtig” open source. Opgaven skal løses i samarbejde med dine kollegaer i OS2-sekretariatet og de produktspecifikke sekretariater i foreningen.

Vi ønsker, at du får succes med at øge kvaliteten, sænke barriererne for deltagelse og teknisk ibrugtagning, så flest mulige offentlige medlemmer får gavn af løsningerne og får bedre og billigere IT. 

Du kan komme fra alle uddannelsesbaggrunde, bare du kan og vil hjælpe med at løse opgaven. I din ansøgning vil vi gerne høre eksempler på et eller flere af:

 • Du reflekterer over, hvad open source betyder for dig?
 • Du reflekterer over, hvad kvalitet i en kodebase er for dig?
 • Du reflekterer over, hvad der udgør et bæredygtigt open source-projekt?
 • Du henviser til eksempler på tværgående samarbejder og tilgangen til samarbejde.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 


Din profil:
Vi leder efter en person, som er:

 • Stærk i tværgående samarbejde.
 • Evner at arbejde selvstændigt.
 • Kan udvikle og rammesætte principper og metoder omkring softwareudvikling.
 • Kan skabe bedre grundlag for udvikling og skalering af digitale løsninger gennem fokus på governance, organisering og procesmodeller.
 • Kan skabe sammenhæng mellem forretning, strategi og IT.
 • Formår at holde fokus på værdiskabende aktiviteter omkring softwareudvikling.
 • Kan gennemskue teknisk dokumentation og en kodebase.
 • Kender Git, Github og ikke er bange for at rode med kode.
 • Har et open source og udvikler mindset.

Du er altså en praktisk IT-generalist, som kan hjælpe OS2-fællesskabet med at blive bedre og med at skabe og forvalte open source IT-produkter af høj kvalitet.

 

Derfor skal du vælge os:
Udover sekretariatet får du også omkring 70 andre kollegaer i afdelingen ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet), hvor vi sætter et godt arbejdsmiljø højt. Fuldtid hos os betyder 37 timer med betalt frokostpause. Vi har en årlig julefrokost og en sommerudflugt – Senest har vi sendt et ubemandet rumfartøj op i stratosfæren:  https://itk.aarhus.dk/nyheder/projektnyheder/itk-space-2/. Derudover findes der interessegrupper på tværs, f.eks. en løbeklub og andre fællesskaber.

I OS2-sekretariatet er vi et lille team. Der er mulighed for en fleksibel arbejdsdag og hjemmearbejde. Vi hjælper og bidrager til hinandens arbejde og udvikling. Det er et samarbejde, og sammen bliver vi bedre.

Læs mere om OS2 her https://os2.eu og om ITK her https://itk.aarhus.dk/.Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37,00Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Rasmus Frey på telefon 31 15 45 25 eller e-mail rasmus@os2.euAnsøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  19. juni 2023

Vi forventer, at samtaler afholdes d. 27 juni 2023 og/eller d. 30 juni 2023. Om OS2
OS2 er en frivillig forening for offentlige myndigheder og har en målsætning om at komplementere det offentliges behov for it-løsninger, der ikke varetages af andre. Det gør vi ved at samle lokale behov op og løse dem i fællesskab.

Kildekoderne og dokumentationen er offentliggjort på open source licenser.

Nå ja og så er der navnet. O-S-to, eller O S i anden hvilket er kort for Offentligt Samarbejde og Open Source.

Fællesskabets formål er at udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner, regioner og statslige institutioner. Fællesskabet skal sikre en governance ramme for open source i det offentlige samt muliggøre teknisk udveksling og videndeling. OS2 er et åbent fællesskab. Den bagvedliggende filosofi skal fremme samarbejde, deling og digital udvikling ved at: 

 • skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgere.
 • skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
 • opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2. Et ejerskab som sikres igennem brugen af open source licensformer.
 • agere åbent og fremme Open Source og Open Content. 
 • frigøre informationer og systemer og synliggøre dem og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
 • skabe bedre og/eller billigere digitale løsninger. 


Om ITK 
ITK er akronym for | Innovation | Teknologi | Kreativitet |. Vi er placeret i Magistratsafdelingen for Kultur & Borgerservice, og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi understøtter innovative processer, udvikler og drifter IT løsninger og digitale services, og vi afprøver ny teknologi i kommunes opgaveløsning. På den måde bidrager vi til, at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed, og Aarhus bliver en smart by. Vi samarbejder på tværs af Aarhus Kommune, med landets øvrige kommuner og europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter sammen med vores samarbejdspartnere for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by og borger.
 

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.
 
 

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Aarhus Kommune
Hack Kampmanns Plads 2
8000
Aarhus C
Tlf
31154525
Praktisk information
Oprettet
25-05-2023
Udløber
19-06-2023
Kviknummer
331570106
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
IT og web
Stillingsbetegnelse
IT-arkitekt
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Media), Ikke angivet (Tele), Ikke angivet (IT og web), Ikke angivet (IT)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce