Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Erfaren, strategisk byudvikler til 2-årig projektstilling i Bystrategi & Klima

Odense Kommune

Odense, Fyn

Indrykket
20-09-2021
Kontakt
Odense Kommune
Flakhaven 2
5000
Odense C
Tlf
30120648
Praktisk information
Oprettet
20-09-2021
Udløber
08-10-2021
Kviknummer
330835450
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ingeniør og teknik, Jordbrug og miljø
Stillingsbetegnelse
Byplanlægger
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, anlægget af Odense Letbane, og en række andre større og mindre projekter forandrer byen fysisk og skubber til den måde vi taler om Odense på.

Med Bystrategi 2019 har Odense Byråd formuleret en vision om, at Odense skal være en storby med omtanke. En storby, hvor storbyens dynamik, mangfoldighed og oplevelser møder lokalområdets nærhed, fællesskaber og grønne kvaliteter. Hvor udviklingen tager udgangspunkt i mennesker og væksten er bæredygtig. Odense Byråd har med Klimaplan 2030 samtidig sat et mål om at Odense skal være CO2-neutral i 2030. For at opnå det mål skal klima indtænkes i måden vi indretter og opbygger vores by på. 
Læs mere om Bystrategi 2019
Derfor har vi brug for en stærk byudvikler, der både tænker og arbejder strategisk og har lyst til at skabe konkrete resultater i dialog og tæt samarbejde med både interne og eksterne parter.  Du skal samtidig have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, tæt på topledelsen.

Om stillingen
Vores arbejdsopgaver er fx udvikling af Odense havn til byområde, Letbanens etape 2, omdannelse af det nuværende Odense Universitetshospital til nyt byområde, fremtidens bymidte, strategisk plan for byudviklingen og Bystrategi 2022-26.
Afhængig af din profil vil du få gode muligheder for selv at præge stillingen og løsningen af de konkrete opgaver. Men det er vigtigt, at du har lyst til at kaste dig ind i et job, hvor du er del af en stor organisation og er i stand til at navigere sikkert og selvstændigt i komplekse og omskiftelige processer i relation til både opgaveløsning og kolleger med mange forskellige perspektiver og fagligheder.
Vi tilbyder et varieret job med mange spændende opgaver og faglige udfordringer, som blandt andet kan komme til at omfatte følgende;

 • Udvikling af større og mindre bystrategiske projekter, f.eks. udarbejdelse af udviklingsplaner, i samarbejde med grundejere, investorer og lokale aktører - se mere om bystrategiske projekter her (LINK)
 • Visionsudvikling på by, bydels- og områdeniveau, bl.a som led i udarbejdelse af den næste bystrategi for Odense
 • Udarbejdelse af oplæg, notater og beslutningsgrundlag til ledelse og politisk niveau inden for teamets arbejdesområde
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv. med både interne og eksterne parter
Din profil
Vi efterspørger, at du
 • har en videregående uddannelse som er relevant i forhold til byudvikling enten som f.eks. arkitekt eller byplanlægger eller med en generalistuddannelse, som f.eks. cand.scient.pol og erfaring med at arbejde med strategisk byudvikling
 • har erfaring med byudvikling, som f.eks. bystrategiske projekter og udviklingsplaner og en god forståelse for strategisk byudvikling og plansystemet fra byvision til udførsel.
 • er fagligt ambitiøs, driftssikker og har mod og handlekraft til at forfølge de vigtigste dagsordener for Odense
 • har erfaring med både projektledelse samt projektsamarbejder, hvor du ikke nødvendigvis er tovholder
 • er i stand til at sætte retning og formidle dine budskaber klart til forskellige målgrupper, både mundtligt, skriftligt og meget gerne visuelt
 • er dygtig til at facilitere processer og har nogle gode værktøjer hertil
 • har udpræget sans for samarbejde og samtale med mange forskellige aktører, interessenter og borgere
 • har lyst til at indgå i et kontor, en forvaltning og en kommune, hvor vi samarbejder på tværs om byens udvikling
Om os 
Stillingen er placeret i teamet Bystrategi og Klima under Ledelsessekretariat og Bystrategi som er et kontor i Borgmesterforvaltningen. Ledelsessekretariat og Bystrategi omfatter tre teams med i alt 25 medarbejdere.
I Bystrategi og Klima har vi bl.a. det overordnede ansvar for de langsigtede strategiske byudviklingsopgaver, der kan ændre byens struktur grundlæggende. Vi er et travlt kontor tæt på det politiske niveau, og vores hverdag er ofte præget af stor kompleksitet og omskiftelighed. Vores opgavefokus veksler i det daglige mellem projektarbejde, der strækker sig over lang tid og opgaver med helt korte deadlines, og vores arbejdsfelt går typisk på tværs af flere forvaltningsområder.
Teamets opgavefelt dækker i planhierarkiet den strategisk planlægning i form af f.eks. planstrategien og strategisk byudvikling, mens vi løbende samarbejder med især By- og Kulturforvaltningen, som har ansvar for kommuneplan og lokalplanlægning, byggesagsbehandling mv. Samtidig har teamet også ansvaret for udvikling af byens klimahandleplan, der har til formål at sikre Odense bliver klimaneutral i 2030.
I Team Bystrategi og Klima får du 8 engagerede kolleger, der har fokus på helhedsorienteret strategisk byudvikling, realisering af klimaplanen, samarbejde med civilsamfundet og tilrettelæggelse af gode politiske processer, der sikrer strategisk fokus og kvalitet i resultaterne. Vi arbejder tæt sammen i et uformelt miljø, har stor tillid til hinanden og stærk social sammenhængskraft.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset i 2 år, men der kan være mulighed for forlængelse.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer. Arbejdsstedet er Odense Rådhus med mulighed for hjemmearbejdsdage.

Vil du vide mere?
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til kontorchef for Bystrategi & Klima, Dan Bonde Nielsen, på 2910 7465 eller teamkoordinator Helene L. Grenild på 2938 9081.
Forventet tiltrædelse den 1. december 2021 eller snarest muligt.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist fredag den 8. oktober 2021. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde onsdag den 13. oktober 2021 og 2. samtalerunde mandag den 25. oktober 2021. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil du blive bedt om at udfylde en personprofil samt løse en case. Bemærk vi indkalder med kort varsel.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Odense Kommune
Flakhaven 2
5000
Odense C
Tlf
30120648
Praktisk information
Oprettet
20-09-2021
Udløber
08-10-2021
Kviknummer
330835450
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ingeniør og teknik, Jordbrug og miljø
Stillingsbetegnelse
Byplanlægger
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Håndværk & service)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed