Gem annonce

Dataanalytiker med solid erfaring med statistik og datamanagement

Region Midtjylland

Aarhus, Østjylland

Indrykket
20-11-2020
Kontakt
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 15
8200
Aarhus N
Praktisk information
Oprettet
20-11-2020
Udløber
03-01-2021
Kviknummer
330426552
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ingeniør og teknik
Stillingsbetegnelse
Ingeniør, medicin og teknologi
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Dataanalytiker med solid erfaring med statistik og datamanagement søges til ambitiøst forskningsprojekt om afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet

Er du nysgerrig på, hvordan COVID-19 epidemien har påvirket sundhedsvæsenet og dets brugere? Har du erfaring med datamanagement og statistiske analyser med afsæt i nationale registre og kliniske kvalitetsdatabaser? Og kan du omsætte data, til information og viden, der kan anvendes til forbedring af sundhedsvæsenet?  Så er der nu mulighed for at indgå i et 3-årigt forskningsprojekt og blive en del af et nyoprettet projektteam i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprojekt (RKKP).

Om projektet
Projektet skal med udgangspunkt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og landsdækkende registre belyse de afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet, herunder besvare spørgsmål som: Hvordan blev kontaktmønstrene til sundhedsvæsenet ændret efter udbruddet? Hvordan er kvaliteten af udredning, behandling og rehabilitering påvirket? Hvad kan vi lære af de observerede effekter med henblik på håndtering af en lignende epidemi i fremtiden? Og i et bredere folkesundhedsperspektiv – hvordan kan den frembragte viden og læring udbredes og anvendes til at forbedre sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere?

Projektet gennemføres som registerstudier gennem Danmarks Statistiks forskerservere, idet der planlægges én større tværgående analyse af effekterne på sundhedsområdet samt 21 dyberegående analyser på områder, hvor der potentielt har været afledte effekter af COVID-19 epidemien, f.eks. områder med tidskritisk sygdom.

Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af sundhedsfaglige ledere, faglige repræsentanter fra kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, styrelser på sundhedsområdet samt Danske Patienter. Herudover deltager en ekspertgruppe bestående af analysestærke repræsentanter for relevante databaseområder med tilknytning til landets universiteter. Stillingen tilknyttes et analyseteam under opbygning i RKKP's Videncenter. Projektet søges finansieret via fondsbevillinger, men er dækket af underskudsgaranti stillet af de 5 regioner i det første år mhp. umiddelbar igangsættelse.
 

Om stillingen

Som datamanager/statistiker vil du være ansvarlig for klargøring og sammenkøring af enkeltregistre til analyseklare datasæt samt overordnet ansvarlig for de udførte analyser i projektet ift den aftalte projektplan.

Dine opgaver vil blandt andet være at:
 • sammenkøre udtræk fra enkeltregistre og de indgående kliniske kvalitetsdatabaser
 • gennemføre en større tværgående analyse af effekterne på sundhedsområdet i samarbejde med projektets ekspertgruppe samt øvrige involverede i RKKP
 • gennemføre dyberegående analyser på udvalgte områder i samarbejde med projektets ekspertgruppe, de enkelte områders databasestyregruppe samt øvrige involverede i RKKP
 • deltage i møder med samarbejdspartnere omkring de enkelte delprojekter, herunder med repræsentanter fra de kliniske styregrupper for de relevante kliniske kvalitetsdatabaser
 • indgå i faglige drøftelser vedrørende analysedesigns, metodevalg og lignende
 • bidrage til udarbejdelse af ansøgninger mhp. finansiering af projektet
 • indgå i planlægning og udarbejdelse af projektets rapporter og/eller videnskabelige artikler

Om dig
Vi lægger vægt på, at du:
 • har stærke analytiske kompetencer samt erfaring inden for det epidemiologiske forskningsområde
 • har dokumenteret erfaring med at gennemføre registerstudier, gerne forskningsprojekter på Danmarks Statistiks forskerservere
 • selvstændigt kan forestå datamanagement og statistiske analyser i dialog og samarbejde med styre- og ekspertgruppe, eventuelle tilknyttede forskere og de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, inkl. RKKP teams
 • kan gennemføre de planlagte analyser med udgangspunkt i SAS-værktøjer
 • formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning

Som person er det vigtigt, at du:
 • er selvstændig, ansvarsfuld og grundig i dit arbejde
 • er en ”selvstarter” og initiativtager, der er god til at planlægge og prioritere egne arbejdsopgaver
 • har en sikker fornemmelse for andre mennesker, herunder for inddragelse, dialog og netværk
 • er god til at indgå i samarbejder med forståelse for organisatoriske og politiske processer
 • er en god formidler, både på skrift og i tale
Om os 
RKKP er en tværregional netværksorganisation bygget op omkring RKKP’s Videncenter, styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser og de multidisciplinære cancergrupper (DMCG’erne). RKKP er med drift af 85 kliniske kvalitetsdatabaser en central aktør i kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen.

Vi tilbyder:
 • en dynamisk organisation i stærk udvikling med visionære mål for 2019-2023
 • en organisation, hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre
 • tværfagligt samarbejde i og på tværs af teams
 • høj faglighed og stærk kollegial støtte og sparring
 • god mulighed for selv at præge den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • en uhøjtidelig omgangstone
Løn og ansættelse
Stillingen er til besættelse pr. 1/3-2021 eller snarest muligt. Stillingen er garanteret i ét år, men søges finansieret i projektets fulde løbetid på 3 år. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i gældende overens­komst med mulighed for forhandling af kvalifikations- og funktionstillæg.
 
Stillingen forankres i afdelingen Ressourcer & Innovation, med arbejdssted på én af RKKP's lokationer i Odense, Aarhus eller København og med mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

Du skal regne med nogen rejseaktivitet i forbindelse med møder om de enkelte delprojekter, samt i kontakten til kolleger i RKKP.

Ansøgning
Send os din ansøgning, dit cv og uddannelsesbevis samt andre relevante dokumenter via vores online system senest søndag den 3. januar 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 1, 2021.


Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen og projektet, er du meget velkommen til at kontakte:
Charlotte Cerqueira, afdelingsleder, ph.d., mobil 2921 4916 eller mail chasoa@rkkp.dk,
Jens Winther Jensen, direktør, MPH, mobil 2488 8428 eller mail jwj@rkkp.dk,
Jan Mainz, styregruppeformand, professor, direktør, ph.d., MPA, mobil 2557 9033 eller
mail Jan.Mainz@rn.dk


Om RKKP
RKKP leverer viden til et bedre sundhedsvæsen. Vi stræber efter høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsnet – til gavn for borgere og patienter. Vi understøtter, at der skabes enighed om, hvad der er ”god behandling”, vi analyserer data og producerer viden i et tæt samarbejde med klinikere, patienter og ledelser i regionerne og på hospitalerne. Se mere om RKKP på www.rkkp.dk/om-rkkp.

Samvirker ? troværdighed ? engagement ? meningsfuldhedDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

 

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 15
8200
Aarhus N
Praktisk information
Oprettet
20-11-2020
Udløber
03-01-2021
Kviknummer
330426552
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Ingeniør og teknik
Stillingsbetegnelse
Ingeniør, medicin og teknologi
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Forskning og udvikling)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce