Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Børnesagkyndige til Ungdomskriminalitetsnævnet i hele landet

RIGSPOLITIET. AFDELING.

København, Storkøbenhavn

Indrykket
15-05-2019
Kontakt
RIGSPOLITIET. AFDELING.
Polititorvet 14
1567
København V
Tlf
45154001
Praktisk information
Oprettet
15-05-2019
Udløber
29-05-2019
Kviknummer
330024623
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vil du bistå arbejdet i det nye, landsdækkende Ungdomskriminalitetsnævn, som siden 1. januar 2019 er blevet en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Ungdomskriminalitetsnævnet søger et antal børnesagkyndige til udpegning, når nævnet sættes ugentligt i hele landet.

Som led i ungdomskriminalitetsreformen er der nedsat et nyt Ungdomskriminalitetsnævn. Nævnets opgave er at forebygge og bekæmpe ungdomskriminalitet gennem fastlæggelse af målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.
Ungdomskriminalitetsnævnet sættes løbende i alle politikredse i hele landet, og nævnet består – når det træder sammen – af en dommer, et kommunalt ansat nævnsmedlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Ungdomskriminalitetsnævnets møder bliver afholdt i mødelokaler ved byretterne rundt om i landet.

Opgaver
I sager om børn og unge i alderen 10-14 år bistås Ungdomskriminalitetsnævnet af en børnesagkyndig, som har til opgave at sikre en yderligere faglig indsigt i forhold til børn og unge i aldersgruppen. Nævnet bistås også af en børnesagkyndig i sager om 15-17-årige unge, når der skal træffes afgørelser af meget indgribende karakter, herunder anbringelse uden for hjemmet uden samtykke og anbringelse på sikrede døgninstitutioner.

Som børnesagkyndig skal du deltage i de mundtlige nævnsmøder og i relevant omfang kunne bistå nævnet i dialogen med barnet eller den unge i forbindelse med drøftelse af barnets eller den unges situation. Du skal vejlede nævnet om de foretagne undersøgelser og sagkyndige udtalelser om barnet eller den unge og dets forældre. Du skal endvidere være til stede under voteringen og bistå nævnet med vejledning om de indstillede foranstaltninger i forhold til udviklingen af det enkelte barn eller den enkelte unge. Du vil ikke tiltræde nævnet som nævnsmedlem og vil ikke have stemmeret.
Du vil være underlagt forvaltningslovens og straffelovens regler om tavshedspligt.

Nævnet forventer, at du er autoriseret psykolog og har særlige børnefaglige kompetencer, og
- at du har viden om børn og unges psykiske udvikling, herunder fejludvikling og psykopatologi,
- at du har relevant erfaring med at skabe kontakt til og tale med sårbare børn og unge

Det vil endvidere være en fordel, hvis
- du har specialistgodkendelse i børnepsykologi,
- du kender til at arbejde med børn og unge, der kommer fra belastede psykosociale miljøer,
- du har praktisk erfaring inden for det kriminalpræventive arbejde med børn og unge,
- du er fortrolig med enten at lave psykologiske undersøgelser af børn og unge eller er vant til at læse og anvende psykologiske undersøgelser og andre psykologfaglige sagsakter vedrørende børn og unge.

Du vil blive udpeget til at bistå Ungdomskriminalitetsnævnet i en eller flere politikredse. Du skal være op-mærksom på, at Ungdomskriminalitetsnævnets møder i politikredsene kan afholdes på specifikke ugedage og som udgangspunkt på hele eller halve mødedage, og udpegning forudsætter, at du på skift med andre udpegede børnesagkyndige kan deltage i møder på denne ugedag/disse ugedage. Det bemærkes, at det ikke er i alle sager, at nævnet skal bistås af en børnesagkyndig. Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for udpegningen, at du med som udgangspunkt 3 ugers varsel kan frigøre dig fra andet arbejde for at kunne deltage i nævnsmøderne.

Ansættelsesforhold
Udpegning sker i medfør af § 11 i bekendtgørelse nr. 32 af 9. januar 2019 om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Honorering sker med 800 kr. pr. time ekskl. moms for forberedelsestid og mødetid.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Marianne Schmidt på tlf. 21243281.

Husk at angive, i hvilke politikredse du søger udpegning.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 23.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

 

Politisk fokus på ungdomskriminalitet
Regeringen har indgået aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som led i aftalen er der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, som træffer afgørelse i sager om børn og unge, som er mistænkt eller dømt for at have begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Nævnet skal sikre en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til den unge, herunder straksreaktioner, som er af opdragende og så vidt muligt også genoprettende karakter. Nævnet kan derudover fastsætte forbedringsforløb for de unge, og skal sikre, at myndighederne iværksætter relevante indsatser for den enkelte unge. Politiet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet og sekretariatet i Justitsministeriets forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet på følgende link:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l84/20181_l84_som_fremsat.pdf samt på nævnets hjemmeside www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk.

 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
RIGSPOLITIET. AFDELING.
Polititorvet 14
1567
København V
Tlf
45154001
Praktisk information
Oprettet
15-05-2019
Udløber
29-05-2019
Kviknummer
330024623
Jobtype
Deltid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Psykolog
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed