Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Arkitektfaglig postdoc til projektet Tilgange til universelt design i kulturarven - forskning, formidling og praksis

Slots- og Kulturstyrelsen - afdeling Nykøbing Falster

Guldborgsund, Lolland & Falster

Indrykket
23-02-2021
Kontakt
Slots- og Kulturstyrelsen - afdeling Nykøbing Falster
Fejøgade 1
4800
Nykøbing F
Tlf
33733301
Praktisk information
Oprettet
23-02-2021
Udløber
01-03-2021
Kviknummer
330496903
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Vi søger en fagligt skarp arkitekt med forskningsbaggrund, som har lyst til at arbejde med udvikling af feltet Universelt design i den byggede kulturarv - og som vil være med til at opbygge et fremadrettet netværk og vidensfelt for området.

Om jobbet
På baggrund af bevillinger fra Bevica Fonden, Realdania, Vanførefonden samt Slots- og Kulturstyrelsen igangsættes det treårlige projekt Tilgange til universelt design i kulturarven. Projektets hovedformål er at få ny viden om universel design i den byggede kulturarv, og på den baggrund at udvikle nye metoder til at analysere, beskrive og vurdere Universel design-tiltag i Danmarks fredede bygninger og omgivelser. Projektet er forankret i Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med den byggede kulturarv og styrelsens konkrete praksis for sagsbehandling på de fredede bygninger. Projektet er baseret på et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering samt Bevica Fonden.

Du vil blive ansat i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og vil samtidig blive tilknyttet det forskningsfaglige miljø omkring Kulturarv, Transformation og Restaurering på Det Kongelige Akademi og til Bevica Fondens universal design forskningsnetværk. På akademiet vil du arbejde med forskning og udvikling af undervisningsformater, og blive tilknyttet en vejleder og indgå i dialog med Det Kongelige Akademis øvrige projekter i samarbejde med Bevica Fonden omkring Universelt Design. Fra Bevica Fonden vil du ligeledes blive tilknyttet en vejleder fra Universal Design Hub, som særligt kan indgå i dialogen omkring universelt design som fagligt begreb. På begge institutioner vil du således blive tilknyttet vejledere på højeste forskningsfaglige niveau og opbygge et dansk og nordisk netværk indenfor feltet.

Formålet med udviklingen af nye metoder er at styrke det faglige fundament i Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med Danmarks fredede bygninger, hvor såvel hensyn til universelt design som til fredningsværdier efterleves. Målet er desuden generelt at bidrage til faglig integration og holdningsændring i forhold til universelt design og tilgængelighed i det arkitektoniske genstandsfelt samt at generere ny viden på området I den forbindelse har projektet som delmål at styrke undervisningen i universelt design og tilgængelighed til kulturarven inden for de bygningskunstneriske uddannelser gennem en forankring af projektet i forsknings- og uddannelsesmiljøet på Det Kongelige Akademi og Bevica Fondens forskningsnetværk. En bredere holdningsændring til universelt design-løsninger i kulturarven og generelt i det arkitektoniske fagfelt søges ved at påvirke den faglige agenda gennem bl.a. Slots- og Kulturstyrelsens samarbejde med faglige rådgivere samt via projektets følgegruppe, der bl.a. rummer de relevante organisationer inden for både universelt design og kulturarv.

Du kan læse mere om forsknings- og formidlingsprojektet på:

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturarv/Bygningsfredning/Tilgange_til_universel_design_i_kulturarven_projektbeskrivelse.pdf

Om dig
Du er uddannet arkitekt og har en ph.d. eller tilsvarende forskningsbaggrund. Du har et skarpt, fagligt øje, en bred, faglig interesse for bygningskulturens historiske og arkitektoniske aspekter, og du har enten faglig viden om universelt design eller som minimum et stærkt ønske om at arbejde med at operationalisere og udvikle universelt design i en byggefaglig og kulturarvsrelateret praksis. Endelig har du lyst og kvalifikationer til at styrke udviklingen af forskningsbaseret viden i Slots- og Kulturstyrelsen.

Du taler og skriver dansk eller nordisk, og kan formidle mundtligt og skriftligt på engelsk.

Om rekrutteringsprocessen
Din ansøgning vil først blive bedømt af et fagkyndigt udvalg, der vil vurdere om de formelle krav og forskningskompetencer er opfyldt. De ansøgninger, som opfylder de formelle krav til stillingerne, vil efterfølgende blive behandlet af en ansættelseskomité.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en tidsbegrænset stilling som postdoc i en treårig periode. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Akademikerne. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansættelsessted
Ansættelsen er under Slots- og Kulturstyrelsen, og det primære ansættelsessted er Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv i Nykøbing Falster. Herudover indgår du i forskningsmiljøet på Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering i København, hvor du vil deltage i arrangementer, konferencer og undervisningsforløb. Du vil desuden indgå som medlem i Bevica Fondens forskningsnetværk, og gennem netværkets aktiviteter bidrage til udviklingen af ny tværfaglig viden og forskningsmiljø. Der skal endvidere påregnes en del rejser både i forbindelse med vidensindsamling og eksterne konferencer. Som en del af projektets indledende fase udvikles en forskningsplan, hvor der fastlægges en fordelingsramme.

Center for Kulturarv
Center for Kulturarv arbejder med fredning af bygninger, behandling af sager om ændringer i landets fredede bygninger, med verdensarv, rådgivning af kommuner om planlægning samt med fortidsminder og arkæologi. Centret har ca. 50 medarbejdere. Du kommer til at arbejde tæt sammen med arkitekter og andre fagspecialister.

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering
Det Kongelige Akademis Institut for Bygningskunst og Kultur har et særligt fokus på det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære.

Gennem undervisning, forskning, rejser og eksterne samarbejder arbejder instituttet for udvikling af en kunstnerisk og politisk bygningskultur, der tager udgangspunkt i en forståelse af steders særlige karakterer.

Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer, på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur, og på arkitekturens politiske og ideologiske implikationer.

På instituttet holdes det historiske blik op mod aktuelle politiske dagsordener, den kunstneriske tilgang konfronteres med ideologikritik og dansk kulturarv diskuteres i samme rum som globale problemstillinger.

På institut for Bygningskunst og Kultur er ca. 250 studerende, ca. 50 undervisere, hvoraf 20 er forskere.

Bevica Fonden
Bevica Fonden bestræber sig på at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.

Bevica Fonden har blandt andet etableret et tværfagligt forskningsnetværk, der faciliteres af Fondens Universal Design Hub. Universal Design Hub har til formål at formidle forskningsbaseret viden om Universal design i arbejdet med at styrke FN’s Leaving no one behind dagsorden i Danmark. Samt at øge og styrke Universal design som et multidisciplinært forskningsfelt i Danmark, herunder også sikre ny viden, multidisciplinært samarbejde og udvikling af Universal design som vidensfelt.

Information og ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen, arkitekt MAA på tlf.: 33 73 33 01 / mail: mlm@slks.dk.

Institutleder på Det Kongelige Akademi Arne Høi, arkitekt MAA, på tlf.: 41 70 15 75 / mail: ahoi@kadk.dk

Forsknings-og udviklingschef i Bevica Fonden Camilla Ryhl, arkitekt MAA, Ph.D på tlf. 24 80 08 67 / mail: camilla@bevica.dk

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk

Du kan læse mere om Det Kongelige Akademi på www.kglakademi.dk

Og du kan læse mere om Bevica Fondens Universal Design Hub på www.universaldesignhub.dk

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 1. marts 2021.

Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag.


Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Slots- og Kulturstyrelsen - afdeling Nykøbing Falster
Fejøgade 1
4800
Nykøbing F
Tlf
33733301
Praktisk information
Oprettet
23-02-2021
Udløber
01-03-2021
Kviknummer
330496903
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, Organisation, udvikling og rådgivning
Stillingsbetegnelse
Akademisk medarbejder
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Jura og retsvæsen), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Forsvar, politi, sikkerhed), Ikke angivet (Administration)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed