Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingsleder til Bygmarken, Hedensted

Region Midtjylland

Viborg, Midtjylland

Indrykket
21-03-2020
Kontakt
Region Midtjylland
Møgelkjærvej 6
8800
Viborg
Praktisk information
Oprettet
21-03-2020
Udløber
16-04-2020
Kviknummer
330226408
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Forstander
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

På grund af den ekstraordinære situation i forbindelse med corona, har vi besluttet at forlænge ansøgningsfristen til torsdag den 16. april 2020

Har du lyst til at stå i spidsen for bo-enheden Bygmarken, og med fokus på ledelse, faglighed og nærvær styrke den tværfaglige indsats for stedets borgere? Kan du omsætte "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område" i praksis, i en sammenhæng hvor socialt tilsyn er en central parameter for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd? Brænder du for at bidrage til den fortsatte tværorganisatoriske udvikling af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)? Så søg meget gerne denne stilling!

Jobbet
Som afdelingsleder er din primære opgave at tegne en stærk og sammenhængende ledelsesretning.
Du:

 • omsætter SUAs vision og mission i daglige, konkrete handlinger funderet i SUAs værdigrundlag og bidrager på den måde til specialområdets fortsatte udvikling
 • sikrer at dine medarbejdere har kompetencer og motivation til at støtte borgere tilknyttet Bygmarken
 • inspirerer og sætter retning for en løbende udvikling af Bygmarken
Du har det overordnede ansvar for Bygmarkens ledelse, drift og udvikling. I forhold til vagtplanlægning og daglig implementering af faglighed i husene har du støtte af din teamleder. Derudover er der også ansat en sygeplejerske til at understøtte den sundhedsfaglige indsats.

Udover den personalemæssige ledelse har du yderligere ansvar for kontakten til kommuner og offentlige myndigheder herunder også takstplacering og takstforhandling for borgere.
Du varetager det tværorganisatoriske faglige samarbejde med funktionsledergruppen, områdeledelsen og sekretariatet, og du bidrager til den løbende udvikling af hele specialområdet; herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, som SUA gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af SUAs vision, mission og værdier. Se mere her: https://www.sua.rm.dk/siteassets/om-os/vision.jpg

Ansvar og reference
Du får ansvaret for den daglige ledelse af Bygmarken med i alt 20 fastansatte medarbejdere, herunder teamleder og sygeplejerske, samt et antal vikarer.
Du refererer til områdechefen og indgår i specialområdets ledergruppe.
Der vil være et tæt samarbejde med afdelings- og funktionsledere i andre driftsklynger samt med den centrale faglige leder og driftsleder.
Eksternt vil der være løbende koordinering med bl.a. sagsbehandlere fra kommuner og offentlige myndigheder.
Hvad vi forventer – kvalifikationer og kompetencer

Faglige kvalifikationer
Ideelt set har du erfaring med ledelse af social- og/eller sundhedsfagligt personale. Vi lægger vægt på, at du kan matche følgende kvalifikationer:
 • Erfaring med at arbejde i et felt, der er politisk styret
 • Velformuleret i skrift og tale og erfaring med forhandling
 • Daglig bruger af MS Office pakken og gerne erfaring med relevante systemer
 • Erfaring med og forståelse for økonomistyring
 • Indsigt i overenskomster og arbejdsretslige forhold
 • Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med sagsbehandlere og myndigheder
 • Erfaring med koordinering og tværgående samarbejde både ledelsesmæssigt og fagligt, herunder gerne kendskab til relationel koordinering
 • Erfaring med ledelse fra bosted-/institutionsområdet – meget gerne fra det specialiserede socialområde
Personlige kompetencer
Du har særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner, som gør at din lederstil sætter retning og skaber motivation på tværs af faglighed og roller.
Derudover skal du være ledelsesmæssigt velfunderet og have forståelse for at arbejde inden for et komplekst specialiseret socialområde.
I din personprofil er du:
 • I stand til at holde fokus og bevare roen i konfliktprægede situationer
 • Systematisk, struktureret og har fokus på deadlines, detaljer og løbende opfølgning
 • Både tydeligt rammesættende og anerkendende i din lederstil
 • Fagligt engageret og du tager ejerskab for dine opgaver
 • Lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt
 • Pragmatisk, problemløsende og proaktiv
Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egen afdeling og af specialområdet som helhed, samt at du tager aktiv del i markedsføringen af SUAs og Bygmarkens ydelser og tilbud. Vi forventer derfor også, at du har kørekort og egen bil til rådighed.

Hvad vi tilbyder
En spændende og omskiftelig hverdag, hvor mennesker og samarbejde er i fokus
 • Tiltrædelse – hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat
 • Løn er i henhold til gældende overenskomst på området
Stillingen er tilknyttet Bygmarken i Hedensted, hvor du varetager ledelsesopgaven, og hvor du får sparring fra kollegaer ved SUAs øvrige driftsklynger. Bygmarken udgøres af i alt 12 almennyttige boliger. Her bor ældre borgere med udviklingshæmning, med tillægsdiagnoser som demens, autisme og nedsat fysisk funktionsevne og diagnoser inden for det psykiatriske diagnosefelt. Der er ved de fleste borgere behov for særlige hjælpemidler og massiv støtte i dagligdagen i form af verbal og fysisk hjælp. Pleje- og omsorgsopgaven fylder meget i Bygmarken, hvorfor der også er tilknyttet en sygeplejerske. Udover plejeopgaven indgår aktivitetstilbud også i borgernes hverdag. Der arbejdes målrettet med borgernes muligheder for selv- og medbestemmelse.

Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer at, du ikke ryger i arbejdstiden.

Om specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed.

Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgsmedhjælpere, under ledelse af 12 funktionsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling.

Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. SUA har etableret en ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger.
For at sikre, at medarbejderne kan møde borgerne med de fornødne kompetencer og faglighed, og for fortsat at kunne være et specialiseret socialområde, deltager alle medarbejdere inklusiv ledere i SUA i et særligt uddannelsesforløb kaldet fagpiloten. SUA fagpilot er et særligt tilrettelagt kompetenceforløb, som skal klæde medarbejderne på til at arbejde i SUA - og til at arbejde med mennesker med udviklingshæmning med udgangspunkt i SUAs vision, mission og værdigrundlag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Midtjylland
Møgelkjærvej 6
8800
Viborg
Praktisk information
Oprettet
21-03-2020
Udløber
16-04-2020
Kviknummer
330226408
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Administration, HR, projektledelse og ledelse
Stillingsbetegnelse
Forstander
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Undervisning og pædagogik), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed