Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge til Lungemedicinsk afsnit ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg, Syd- og Sønderjylland

Indrykket
08-11-2019
Kontakt
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700
Esbjerg
Tlf
79182000
Praktisk information
Oprettet
08-11-2019
Udløber
02-12-2019
Kviknummer
330121015
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Lungemedicinsk afsnit, medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus søger ny kollega. Vi søger læge med speciallæge anerkendelse indenfor specialet. Ansættelse pr 1.3.2020 eller efter aftale.

Lungemedicinsk afsnit består af et ambulatorium og et sengeafsnit.

Lungemedicinsk afdeling er en del af Medicinsk afdeling der ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Øvrige specialer i afdelingen er: Hæmatologi, Nefrologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Palliativt Team og Reumatologi. Vi håber i nærmeste fremtid at få et geriatrisk afsnit tilknyttet.

Fra 2022 oprettes der ved SVS lægelig kandidatuddannelse.

Lungemedicnsk ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik af lungecancer og lungefibrose. Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser. Pneumothorax patienter behandles i nogen udstrækning ambulant.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med de øvrige lungemedicinske afsnit i regionen og infektions medicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herud over såvel miljøopsporing, som miljøscreening.

Vi har årligt 10-11 000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser( Spirometri, diffusionsmåling og pletysmografi. Herud over udføres IOS).
Der udføres såvel Metacholin- som Mannitol provokationer. Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillin provokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Bronkoskopi er en integreret del af vores afdeling.

Ambulatoriet er tilknyttet en række udviklings- og forskningsprojekter. Der er i øjeblikket to Ph.D. studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.

Lungemedicinsk senge afdeling:
Lungemedicinsk sengeafsnit er et medicinsk afsnit på 25 senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancer patienter.

Vi flytter 7.1.2020 ind i nybygget sengeafsnit med udelukkende enestuer.

Vi har på afdelingen mulighed for NIV behandling af KOL patienter med akut respirationssvigt (4 pladser). Denne type patienter samt lungecancer patienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark.
Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter incl. skader Afdelingen med 63 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 medarbejdere.

Sygehuset har netop etablret heliport, som tages i brug i løbet af foråret 2020.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres, som praktiseres.
Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader.
Specialerne deltager i det daglige arbejde i FAM, idet en speciallæge eller en HU læge fra specialet om morgenen sikrer at specialerelevante patienter har relevant udrednings- og behandlingsplan.

Du forventes at indgå i vagtfællesskab i FAM med hverdags tilstedeværelsesvagt aften og nat og døgnvagter i weekenden.
Der er for tiden 24 læger i speciallæge vagtlaget.

Grindsted Sygehus:
Grindsted Sygehus er en del af Sydvestjysk Sygehus. Vi deltager i fællesskab med de øvrige medicinske specialer på sygehuset i varetagelsen af stuegange og ambulatorievirksomhed i Grindsted.

Forventninger:
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.
Vi forventer at få en loyal kollega, der vil være med til at bevare det gode arbejdsklima vi har, men herud over forventer vi, at du vil være med til at udvikle afdeling og ambulatorium yderligere, herunder aktivt at deltage i aktuelle og fremtidige projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomster.

Kontaktoplysningen:
Du er velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Torben Tranborg Jensen på e-mail: Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700
Esbjerg
Tlf
79182000
Praktisk information
Oprettet
08-11-2019
Udløber
02-12-2019
Kviknummer
330121015
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed