Gem annonce

Afdelingslæge, Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland

Roskilde, Midtsjælland

Indrykket
26-03-2020
Kontakt
Region Sjælland
Sygehusvej 10
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
26-03-2020
Udløber
17-04-2020
Kviknummer
330236502
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale

Ved Dermatologisk Afdeling Roskilde er en stilling (1,0 stilling) som afdelingslæge ledig fra den 01.06.2020 eller snarest derefter. Den succesfulde ansøger vil indgå i det daglige arbejde på lige niveau med afdelingens øvrige speciallæger, herunder vejledning af yngre læger. Dermatologisk Afdeling har endvidere en betydelig telemedicinsk funktion på Færøerne.

Ansøgeren vil desuden, efter aftale med Afdelingsledelsen og afhængigt af kvalifikationer, stå for et specialområde, som forventes udviklet klinisk og forskningsmæssigt.

Sjælland Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Dermatologisk Afdeling

De grundlæggende mål:

  • Patienter har ret til fordomsfrit og værdigt at få en professionel behandling og pleje af alle aspekter af deres dermatovenerologiske lidelser, dvs. såvel biologisk, kognitivt og emotionelt
  • Det er afdelingens mål at give patienterne behandling og pleje på et internationalt fremtrædende niveau
  • Dermatologisk Afdeling er en lærende organisation, som i alle funktioner udvikles løbende, og som lærer af andre og aktivt formidler selverhvervet viden
  • Alle ansatte i afdelingen deltager engageret og fordomsfrit i opfyldelsen af målene, og bidrager til en åben og støttende atmosfære som fremmer både engagement og læring

Konkret:

  • Den bedste behandling til den enkelte patient
  • Dermatologisk afdeling yder evidensbaseret pleje og behandling – men også innovative og eksperimentelle behandlinger til de patienter hvor dette kræves for at opnå det bedste resultat

Dermatologisk Afdeling varetager sygehusdermatologien for Region Sjælland og varetager endvidere dermatologisk service for Færøerne. Afdelingen råder over tidssvarende ambulatorium faciliteter med generel og lokal UVB, UVA1, generel og lokal PUVA, IPL, CO2 laser og PDT. Afdelingen råder over 3 dedikerede senge til indlagte patienter.

Afdelingens stab

Der er p.t. ansat i alt 5 overlæger, 6 reservelæger (2,2 afdelingslæge, 2 klassificerede introduktionsstillinger og 2 hoveduddannelsesforløb), en ledende oversygeplejerske, 6 dermatologiske sygeplejersker og 1 ledende lægesekretær, 5 sekretærer, 1 projektsekretær og 1,5 forskningssygeplejerske. Afdelingen yder i 2019 ca. 20.000 ambulante konsultationer i Roskilde, 800 konsultationer i Torshavn og 2.600 teledermatologiske konsultationer. Hertil kommer en stor telemedicinsk sårbehandlings funktion i samarbejde med primærsektroen og den kommunale hjemmepleje.

Afdelingen er forskningsaktiv og har tilknyttet såvel PhD som scholarstuderende, som en integreret del af det daglige arbejde.

Kvalifikationer

  • Speciallæge i dermatologi-venerologi
  • Dokumanteret videnskabelig interesse

Erfaringsmæssig

  • Erfaring med forskning og kvalitetsarbejde

Ansvars og kompetenceområder

Aftales efter ansættelsen på baggrund af den fremgangsrige ansøgers erfaringer og kvalifikationer, men vil omfatte bl.a. allergologi og venerologi

Lokalt aftalte funktioner

Telemedicinsk behandling af patienter fra Færøerne og besøg på Færøerne efter nærmere aftale

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vagtforhold: Kun dagtid

Ansøgningsfrist: 17. april 2020

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge, Professor, Dr.med. Gregor Jemec på mail gbj@regionsjaelland.dk eller telefon 47 32 26 03

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu
Virksomhedsinformation
Region Sjælland
Sygehusvej 10
4000
Roskilde
Praktisk information
Oprettet
26-03-2020
Udløber
17-04-2020
Kviknummer
330236502
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed og medicinal
Stillingsbetegnelse
Speciallæge
Erfaringer - I højere grad
Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce